SVĚT., Galerie Sbor českých bratří v Mladé Boleslavi