Veselý Petr - akademický malíř

PETR VESELÝ

WEBOVÉ STRÁNKY

ŽIVOTOPIS

Narozen 14. 10. 1953 v Brně. Studoval na SŠUP v Brně (1969–1973) a AVU v Praze (1973–1979). Působil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně (1982-1992), na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1992–1995, 2002–2007 jako vedoucí ateliéru Malířství 1); 1995–2020 vedoucí oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. V roce 1993 se habilitoval pro obor malířství.

Členem Umělecké besedy je od roku 1996. Byl členem Tovaryšstva malířského (Kokolia, Kvíčala, Steklík) a TT klubu. V roce 2009 mu byla udělena Cena města Brna v oblasti výtvarného umění.

 

Samostatně vystavoval např. v Galerii Rudolfinum (Malá galerie) v Praze (2015), ve Wannieck Gallery v Brně (2011), v Topičově salonu v Praze (2009), v Domě umění města Brna (1993 a 2008), v Galerii Caesar v Olomouci (1998), v Galerii umění v Karlových Varech, v Krajské galerii ve Zlíně (2008), v Galerii Petr Novotný v Praze (2013, 2016), v Galerii mladých v Brně (1981), v Galerii Aspekt v Brně (1998 a 2013), v Galerii Ars v Brně (2005), v Galerii Blansko (2017), v Galerii 1. patro v Praze (2018), v Galérii mesta Levoča (2018), ve Fait Gallery v Brně, 2021.

Kolektivně vystavoval například na Světové výstavě v Seville (Duch a světlo – 1992), ve Wannieck gallery v Brně (Česká malba 1985–2005 v roce 2006, Česká malba generace 80. let – 2010), v Kunstlerforum Bonnu (2007), v Galerii VŠUP (Druhá Sýpka – 1994), v Domě umění v Brně (HI-TECH/UMĚNÍ – 1997), v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech (Šedá cihla 3 – 1993), ART HAMBURG 93, v Moravské galerii (Princip série – 1993), v Münsteru (Znak a svědectví – 1992), v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou (Současná minulost – 2000), v Českém kulturním centru v Berlíně (Tetraeder – 1999), v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (alfa 2000 omega), v Domě umění v Ostravě (Zářivý krystal – 2014), v GASK – Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (Jan Smetana a jeho škola – 2018), v Galerii U Betlémské kaple v Praze (Difficult Ceremony – 2018).

 

Zastoupen je např. ve sbírkách Národní galerie Praha, Moravské galerie v Brně, Muzea města Brna, Galerie Petr Novotný v Praze, Krajské galerie ve Zlíně, Galerie Závodný, ve Sbírce Richarda Adama, Sbírce Roberta Runtáka, Sbírce Josefa Maixnera, Sbírce Zdeňka Rýznera, sbírce Jiřího Pospíšila a v dalších soukromých sbírkách doma i v zahraničí.  

 

Ilustroval sbírky poezie např. Zdeňka Volfa, Víta Slívy, Norberta Holuba, Martina Stöhra, Milana Laučíka.

 

Jako kurátor připravil např. výstavy Zpřítomnění v Dolních Kounicích 1996–2014), …a jiné věci a Strom – pocta Jindřichu Pruchovi (Galerie Caesar v Olomouci a Uherské Hradiště 2013 a 2016), Zlatý věk (Dům umění v Brně 2014), Tváře krajiny (věnovanou Václavu Rabasovi, Rakovník 2015), Pokojíčky (Mikulov 2016, kurátor sympozia), Okno před záclonou (Jihlava 2018).

 

Vydal sbírku Jundrov (Větrné mlýny 2014) a Kovadlina (Větrné mlýny 2021), verše publikoval také časopisecky (Rozrazil 37/2011, Uši a vítr 7/2011, Host 10/2013, Weles 76/2019, Romboid – SR, 9-10/2019, Psí víno 2020, Kontexty 12/2021) a v literárních pořadech na stanicích Český rozhlas Brno (Zelný rynk – 2008) a Český rozhlas Vltava (v pořadech Svět poezie – 2008 a 2021 a Sladké je žít – 2013). Je zastoupen v antologii Nejlepší české básně v roce 2014 a Krátká báseň (2020).

 

Pro stanici Vltava Českého rozhlasu připravil na 90 scénářů, např. pořady Dráhy světla (poezie a deníkové texty Zdeňka Kožmína; Daniel Balabán: Za krk mi stéká černá; Rukama červenýma od obrazu – poezie malířů, sochařů…; Jan Zahradníček: Veroničina rouška; Ivan Blatný: Chtěl jsem být uvnitř, hluchoněmý; Dana Podracká: Poklona rebríku (vše Svět poezie); Jakub Obrovský: Malá řeka; Václav Rabas: Malíř očima svých blízkých (Stránky na dobrou noc), Kubišta (pořad Páteční večer); Richard Adam: Raději sbírat motýly (pořad Osudy); V bouři se stávám jasnějším (poezie Paula Kleea); Pablo Picasso: V ohni svého oka (pořady Sladké je žít); Vy stěny bílé, žaluji vám; Bratře drahý! (Jindřich Prucha); Krajinami Georgese Rouaulta; Cesty k Petrkovu; Hermann Hesse: Tvář; Rudolf Kremlička: A tohle je můj nejlepší olej; Eva Kmentová: Teď; Jan Steklík, Jan Smetana: Z deníků; Rajmund Habřina: Vězeň za dráty (vše Souzvuk); Josef Lada: Obrazy více nežli živé (Povídka); Ladislav Hejdánek: Dílo jako událost; Vincenc Kramář: Vznik a povaha moderního zátiší; Daniela Hodrová: Židle (k výročí autorky a Adrieny Šimotové); Jaromír Zemina: Jiří John, První obrazy; Yves Bonnefoy, Čas a bezčasí v malířství quattrocenta; autorské eseje: Fra Angelico – Zvěstování; Josef Lada – čára, krajina, obrázky; Jean François Millet aneb Obrazy obrazů (vše Psáno kurzívou, nyní Esej).