CZ / ENG
ŽIVOT - REVUE UB

K dostání v prodejnách nakladatelství Academia v Praze, Brně, Ostravě, ve Studiu Paměť, Soukenická 29, Praha 1. Žádejte u svých knihkupců, v knihkupectvích Kosmas nebo na internetovém knihkupectví Kosmas.cz.

Nové číslo Revue Život právě v prodeji!

ŽIVOT, REVUE UMĚLECKÉ BESEDY - 11. číslo


Právě vyšlo nové číslo Revue Život (sponzorem je PRO.MED.CS Praha a.s.). Doufáme, že finančně zajistíme podporu pro vydání dalšího čísla Života v letošním roce.

Časopis přináší ukázky z literární a výtvarné tvorby našich členů, stať přibližující v besedních souvislostech Chrudimské hudební pátky (J. Doubravová), pohled na tvorbu figurální keramiky (Š. Radová), rozsáhlou vzpomínku J. Šetlíka na Adrienu Šimotovou a mnoho dalšího.

Revue lze koupit v prodejnách nakladatelství Academia v Praze, Brně, Ostravě. Žádejte u svých knihkupců, v knihkupectvích Kosmas nebo na internetovém knihkupectví Kosmas.cz.
Jubilejní 10. číslo ke 150. výročí Umělecké besedy!


 Obsah: 
Úvodem / Vlasta skalická; Eva Petrová (nekrolog) / Václav Daněk; Básně / Jana Štroblová Bilance poválečné umělecké generace 1 / Jiří Šetlík; Kam tudy jdem / Milada Othová; Zpráva o jedné výstavě / Miloš Hlavica; Obrazy herců / Jiří Kotalík; Výtvarné inspirace v klavírní hudbě / Tomáš Víšek; O strukturální grafice / Jenny Hladíková; O  patnomimě / JaroslavŠerých; O Pondělnících s Iljou Hurníkem; Moje Lucy / Jaroslav Červenka; Hrstka vzpomínek na Viktora Dyka / Prameny; Poznámky o ruské literatuře / Ludmila Dušková; Básně / Michal Matzenauer; Zastavení u 13 sezon Hudebních úterků / Jarmila Doubravová; Návraty k literárním setkáním / Jiří Honzík; Ohlédnutí za literárními setkáními / Jiří Honzík; Literární podvečery / Jiří Honzík; Zprávy UB; Básně / Daisy Mrázková  Obsah:
Úvodem / Vlasta Skalická; Generace? Směry? Skupiny? / Rudolf Matys; Generace, generace... / Ivan Binar; Limity tradičních uměleckých sdružení / Michal Vitanovský; Z rozptýlené Generace strom / Václav Daněk; Komunismus: nejinfekčnější mutace lepry / Jiří Stránský; Poslední setkání aneb také o generaci / Vladimír Karfík; Slabosti / Ludvík Kundera; O generaci... / Jana Štroblová; Chvála nedorozumění mezi generacemi / Otakar Šoltys; Ohlédnutí.../ Jiří Pechar; O generaci... / Ilja Hurník; O generaci.../ Michal Uher; O generaci.../ Jaroslav Šerých; O generaci... /  Miroslav Šnajdr; O generaci... / Šárka Radová; Generační sounáležitost / Jarda Červenka; S Uměleckou besedou... / Pavel Holeka; S(lušní) L(idé) - A N(ěkdy) G(rglají)! / Jarmila Doubravová; Zamyšlení nad osobností a dílem Miloslava Chlupáče / Jiří Šetlík; Václav Štěpán (1899-1944) ve vzpomínkách Jaroslava Hořejšího; Literární podvečery UB / Jiří Honzík; Slavnostní večer (památce dr. Jiřího Hejdy) / jd; S Václavem Vokolkem po Čechách esoterických; Nová jména na výstavě MINI UB / Mirek Kaufmann; Zprávy UB


 Obsah:
Úvodem / Vlasta Skalická; Pod dotekem Morfeovým / Rudolf Matys; Noční můry / Jana Štroblová; Mé jiné století / Karel Šiktanc; Já a můj sen / Eva Kantůrková; Dva sny Sigmunda Freuda; Sen / Jiří Eduard Hermach; Dva sny Carla Gustava Junga; Konec snu / Václav Vokolek; Upíří sny a dívčí slasti / Alena Čechová; Sen s nočním děsem / Ludvík Kundera; Sen Rudolfa Matyse; Dvě básně Vlasty Dvořáčkové; Únik, Velikánský pták... / Daisy Mrázková; Text Karla Malicha; Sen Adrieny Šimotové; O besedních výtvarnících / André Salmon; Snění, sny a magnet snění / Jarmila Doubravová; Je řeč o snech / Ilja Hurník; Z Rukopisu / Bohumila Grogerová; Sny, které se vracejí / Olga Šulcová; V nitru světa / Petr Maděra; Vzpomínka na Milana Slavického / J. Doubravová; Zevnitř a vně / J. Šetlík o D. Vinopalové - Vodákové; Literární středy pokračovaly; Zprávy UB; Sen Patricie Petrusové


 Obsah:
Úvodem / Vlasta Skalická; Zvířata nevídaná a neslýchaná / Rudolf Matys; Jak jsem se stal pasákem / Antonín Bajaja; Mňau / Martin Langer; Rouhavé modlení ke slonům / Jana Štroblová; O Tygrovi / Vlasta Skalická; Vyznání největšímu ze všech psů / Václav Daněk; Daidalovo dřevěné zvíře / Jiří Hermach; Monolog psa, který se připletl do dějin / Wislava
Szymborska; Zvíře jako výtvarný  fenomén / Eva Petrová; Pes jako blízká bytost, kulturní fenomén, lék i hra / ALena
Čechová; O mnoha koních, a nakonec o jednom z nich... / Rudolf Matys; Zvíře se špatnou pověstí / Olga Šulcová; Kuku / Ilja Hurník; Ztráty / Vlasta Dvořáčková; Z korespondence Richarda Weinera; Monty / Zdeněk Janík; Stavím si sochu pod rozkvetlý strom / Miroslava Hlaváčková o M. Preclíkovi; Koncert skladatelů UB / Miloš Haase; Z Malého Brehma aneb trocha staršího zvířecího bulváru; Havětiny (úryvky) / SKALKA; Podnikatel / Ilja Hurník; Literární středy / Jiří Honzík; 553. Hudební úterek / Libor Kvasnička; S V. Vokolkem po Čechách esoterických; Pro usmání (překvapení od E. Basse); Zprávy UB Obsah: pojednání Jiřího Pechara - Postava v literatuře, povídka Setkání od Ivana Klímy, Přemysl Rut - postavy a já, rozhovor V. Skalické s Olbramem Zoubkem, Stať Jiřího Šetlíka -Poznámka o významu tělesnosti v díle Adrieny Šimotové, Ladislava Petišková - Člověk v pohybu, Článek Evy Petrové - Jev nové figurace, rozhovor V. Skalické s Oldřichem Smutným - Po letech s úsměvem, Requiem od Milana Slavického, próza Jardy Červenky - Diskuse. Z historie: Jean Giono - Tak vidím díla Kubínova, Rudolf Matys - O jedné pozoruhodné výstavě Umělecké besedy (1947), Krásno tvarebné, J Durdík 1875. Poezie z díla Josefa Čejky - Stínové básně, Václava Daňka - Tátovy kuchařské hodiny a Petra Veselého. Spolková Činnost je zachycena v pojednání V. Němce Koncert k pětaosmdesátinám Ilji Hurníka, J. Honzíka Literární středy LOUB, V. Daňka S Václavem Vokolkem. V publikaci je uveřejňeno 17 barevných a 38 černobílých reprodukcí z díla Adrieny Šimotové, Miloslava Chlupáče, Milady Othové, Jana Hendrycha, Olbrama Zoubka, Jaroslava Šerých, Jitky Válové, Věry Janouškové, Aleše Lamra, Jiřího Sopka, Karla Pauzra, Oldřicha Smutného, Antonína Nového, Hany Purkrábkové a SKALKY. Šéfredaktorka Vlasta Skalická, redakční rada: Rudolf Matys (předseda), Václav Daněk, Miloš Hlavica, Ilja Hurník, Jan Klusák, Martin Langer, Miroslav Pacner, Eva Petrová, Milan Slavický, Olbram Zoubek. Grafická úprava Rostislav Vaněk.  Vyšlo čtvrté číslo besední revue Život, a právě přichází do prodeje. Celý obsah patří 'hře' jako fenoménu, je naplněn tvorbou autorů nejen Umělecké besedy, tentokrát většinou současných. Revue obshuje texty, které pojímají 'hru' v mnoha jejích aspektech, autorů Rudolfa Matyse, Jiřího E. Hermacha, Ivana Binara, Jany Štroblové, Ilji Hurníka, Ladislava Nováka, Miroslavy Hlaváčkové, Františka Halase, Josefa Čapka a Arnošta Goldflama. Celé číslo je bohatě vypraveno, najdete zde třináct barevných a 26 černobílých reprodukcí děl, které mají vztah ke hře, např. Pravoslava Rady, Dagmar Hochové, Františka Skály, Pavla Mühlbauera, Eduarda Halberštáta, Miroslava Pacnera, Aleše Lamra, Šárky Radové, Ladislava Nováka, Antonína Nového a dalších. Ukázky poezie z tvorby Radka Malého, Petra Maděry, Pavla Holeky, Miloše Horanského, Václava Daňka, Vladimíra Reise, SKALKY. Nekrolog Antonína Hartmanna od Jiřího Šetlíka. Publikace má 62 stran. Šéfredaktorka Vlasta Skalická, grafická úprava Rostislav Vaněk.  Nenechte si ujít třetí číslo besední revue Život, které právě přichází do prodeje. Tentokrát je celé věnováno fotografické tvorbě, převážně z autorského okruhu Umělecké besedy, ať již z minulosti vzdálenější či nedávné, ale i ze současnosti. Dočtete se tedy o tvorbě Viléma Reichmanna a Miloše Korečka, Václava Chocholy, Běly a Jiřího Kolářových, Jana Lukase, Evy Fukové, Dagmar Hochové, Jindřicha Štreita, seznámíte se z pracemi mladších autorů, např.
Jaroslava Fišera či Barbory Šlapetové, ale i dalších fotografů. Celé číslo je bohatě vypraveno, najdete zde třináct barevných a na sedmdesát černobílých autorských fotografií. Vedle poezie Violy Fischerové, Rudolfa Matyse a Vlasty Skalické nabízí časopis třeba článek Giorgia de Chirico o Janu Zrzavém, stať Zdeňka Šestáka o známém citolibském skladateli K. B. Kopřivovi nebo vzpomínku na Jaroslava Ježka od Pravoslava Rady. Nechybějí informace ze spolkového života. Šéfredaktorka Vlasta Skalická, grafická úprava Rostislav Vaněk. 


 Další, druhé číslo besední revue Život čeká právě na vás. Tematicky je zaměřeno na fenomén krajiny. Najdete v něm esejistické statě a úvahy, poezii (J. Dědeček, P. Holeka, J. Štroblová), prózu (A. Bajaja, I. Klíma), bohatou výtvarnou část včetně barevné obrazové přílohy (např. A. Kučerová, J. Hladíková, M. Šejn, M. Pacner, M. Kaufman). 

Z obsahu vybíráme: Rudolf Matys - Letmé přelétání nad trojkrajinou, Jiří E. Hermach - Dilema
krajiny a tragika pohledu, Václav Cílek – Vlak do Zákolan, Ivan Klíma - Eliška a zvíře, Ilja
Hurník - Kouzlo not, Milan Jungmann - Umění je křik o pomoc (o A. Schönbergovi), Georges
 Rouault - Miserere, Jiří Šetlík - Požehnané výročí (Olbram Zoubek) a další. Nechybějí ani informace ze života Umělecké besedy. Šéfredaktorka Vlasta Skalická, grafická úprava Rostislav Vaněk.
 Vyšel první sešit Život - Revue Umělecké besedy, obnovený časopis UB, jehož vydávání bylo před 56 léty nuceně přerušeno. Revue obsahuje četné úvahy současných i dávných členů UB o umění, spolkovém životě, básně, povídky, překlady, grafickou hudbu, kresby a barevou přílohu výtvarného umění. Rozměry 21x23 cm, křída, 64 stran, příloha 8 stran. Cena 95 Kč.

K dostání v knihkupectvích Akademia, V Praze na Václavském nám. 34, Národní tř. 7, Na  Florenci 3, v Brně na Nám. Svobody 13, v Ostravě v Zámecké ul. 2. Také možno koupit v pražské výstavní síni Hollar a v ostravské Galerii Beseda, Jurečkova 18.
logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou