CZ / ENG

LUKÁŠ MATOUŠEK
Životopis


Členem Umělecké besedy je od roku 1969. Po znovuobnovení UB v roce 1990 začal aktivně pracovat ve výboru Hudebního odboru a víc než 10 let organizoval Úterky UB. Do těchto koncertů zavedl pravidelné hostování členů Výtvarného a později i Literárního odboru UB. Po Janu Klusákovi se stal předsedou HOUB a v letech 2008 až 2016 byl starostou UB. Narozen 29. 5.1943 v Praze. Vystudoval Konzervatoře v Praze (klarinet, dirigování a skladbu), soukromě studoval skladbu u prof. Miloslava Kabeláče a potom absolvoval skladbu na JAMU v Brně. Studoval též středověkou hudbu v Londýně na stipendium British Council. V 70. letech působil jako profesor klarinetu, v 80. letech jako hudební režisér v Čs. rozhlase, v 90. let jako dramaturg gramofonové firmy Studio Matouš, v letech 2000 – 2006 byl dramaturgem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Od roku 2001 působí pedagogicky na HAMU v Praze. Od počátku 60. let inklinoval Matoušek k dodekafonii a „nové hudbě“. V průběhu 70. let určitou dobu byl ovlivněn také aleatorikou a timbrovou kompozicí. Současně však hledal ve své tvorbě vzájemné vztahy mezi hudbou současnou a hudbou bližší či vzdálenější historie. V 70. a 80. letech byly jeho skladby provozovány častěji v zahraničí (často i na významných hudebních festivalech) než doma. Příčinou tohoto stavu byl zákaz jeho III. Kantáty, která reagovala na okupaci Československa v roce 1968 a následně byla oceněna na mezinárodní soutěži Musica Sacra Nürnberg. Je zakladatel (1963) a umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru Ars Cameralis, v němž se jako hráč na klarinet a historické nástroje věnuje především interpretaci středověké a soudobé hudby. Nahrál několik CD a také řadu skladeb pro evropské rozhlasové a televizní stanice.Výběr z díla

 • Letokruhy pro flétnu a recit. (J. Hrubý), 1962, ČRO
 • Koncert pro bicí nástroje a dechy, 1967, ČRO
 • Intimní hudba pro violu nebo vcl, 1968, ČRO, Arta records
 • Pečeť mlčení, ms, cl, vla, pf; 1970/1998, Studio MATOUŠ
 • Příběhy podle V. Holana pro orchestr; 1975, ČRO
 • Barvy a myšlenky, ms, fl, cl, vla, cemb; 1976, ČRO, Studio Matouš
 • Proměny ticha pro smyčce; 1977, ČRO, Studio MATOUŠ
 • Aztékové pro bicí nástroje; 1978, ČRO, Studio MATOUŠ
 • Vzpomínka na pana Sudka pro žeště; 1979, ČRO, Supraphon, Studio MATOUŠ
 • Sonáta pro housle a klavír (nebo orch.); 1980, ČRO
 • Kořeny času pro symfonický orchestr; 1981/1999, ČRO, Radioservis
 • Květ z ráje (text Jaroslav Seifert); 1982, ČRO, Bonton music
 • Sonatina („česká“) cl (a-sax), pf; 1983, ČRO
 • Fanfára 17. listopadu pro žestě; 1990, Studio MATOUŠ
 • Ani bolest nedožijem (V. Holan); 1997, ČRO
 • Viderunt omnes fines millennii; 1999, ČRO
 • Věnec sonetů vcl, pf (nebo orch.); 1997/2000, ČRO, Lukáš Matoušek
 • Stíny a odlesky (fl,cl,vl,vla,vcl,pf), 1999/2000
 • Trio (cl, vl, pf); 2002, ČRO, Studio MATOUŠ
 • Sólo pro klarinet, 2003
 • Tři novelety ob, vl, pf / ob, smyčce, 2004
 • Óda na radost, recit,vl,vcl,pf, (V. Holan), 2008
 • Fantasie pro varhany, 2008
 • Praeludium Sancti Venceslai, varhany, 2012
 • David a Šalamoun pro harfu a recitaci, 2012


Odkaz

Více o Lukáši Matouškovi zde:

arw-back2013

Trio

Trio

Trio pro klarinet, housle a klavír
Již v době, kdy jsem psal „Stíny a odlesky“, jejichž jednotlivé části jsou psány pro různá obsazení, jsem měl představu, že se k některým větám této skladby ještě vrátím, aby se staly součástí samostatných skladeb. A tak se čtvrtá část ze „Stínů a odlesků“ stala základem pro prvou větu Tria pro klarinet, housle a klavír. Původní větu jsem přepracoval, rozšířil a propojil s některými prvky, které předjímají druhou větu. Ve druhé větě, která má mít statický charakter, jsem kromě toho záměrně použil některé postupy, které jsou reminiscencí na hudbu J. S. Bacha. Ve třetí, motorické větě jsem se různě přesunutými akcenty pokusil o „sluchovou“ polymetriku. Trio jsem složil pro mladé hudebníky – pro svoji dceru a svého zetě Annu a Jana Ptákovi a pro Adélu Drozdovou, kteří skladbu poprvé provedli 5. prosince 2002 v Praze.

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou