CZ / ENG

LUKÁŠ MATOUŠEK
Životopis


Členem Umělecké besedy je od roku 1969. Po znovuobnovení UB v roce 1990 začal aktivně pracovat ve výboru Hudebního odboru a víc než 10 let organizoval Úterky UB. Do těchto koncertů zavedl pravidelné hostování členů Výtvarného a později i Literárního odboru UB. Po Janu Klusákovi se stal předsedou HOUB a v letech 2008 až 2016 byl starostou UB. Narozen 29. 5.1943 v Praze. Vystudoval Konzervatoře v Praze (klarinet, dirigování a skladbu), soukromě studoval skladbu u prof. Miloslava Kabeláče a potom absolvoval skladbu na JAMU v Brně. Studoval též středověkou hudbu v Londýně na stipendium British Council. V 70. letech působil jako profesor klarinetu, v 80. letech jako hudební režisér v Čs. rozhlase, v 90. let jako dramaturg gramofonové firmy Studio Matouš, v letech 2000 – 2006 byl dramaturgem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Od roku 2001 působí pedagogicky na HAMU v Praze. Od počátku 60. let inklinoval Matoušek k dodekafonii a „nové hudbě“. V průběhu 70. let určitou dobu byl ovlivněn také aleatorikou a timbrovou kompozicí. Současně však hledal ve své tvorbě vzájemné vztahy mezi hudbou současnou a hudbou bližší či vzdálenější historie. V 70. a 80. letech byly jeho skladby provozovány častěji v zahraničí (často i na významných hudebních festivalech) než doma. Příčinou tohoto stavu byl zákaz jeho III. Kantáty, která reagovala na okupaci Československa v roce 1968 a následně byla oceněna na mezinárodní soutěži Musica Sacra Nürnberg. Je zakladatel (1963) a umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru Ars Cameralis, v němž se jako hráč na klarinet a historické nástroje věnuje především interpretaci středověké a soudobé hudby. Nahrál několik CD a také řadu skladeb pro evropské rozhlasové a televizní stanice.Výběr z díla

 • Letokruhy pro flétnu a recit. (J. Hrubý), 1962, ČRO
 • Koncert pro bicí nástroje a dechy, 1967, ČRO
 • Intimní hudba pro violu nebo vcl, 1968, ČRO, Arta records
 • Pečeť mlčení, ms, cl, vla, pf; 1970/1998, Studio MATOUŠ
 • Příběhy podle V. Holana pro orchestr; 1975, ČRO
 • Barvy a myšlenky, ms, fl, cl, vla, cemb; 1976, ČRO, Studio Matouš
 • Proměny ticha pro smyčce; 1977, ČRO, Studio MATOUŠ
 • Aztékové pro bicí nástroje; 1978, ČRO, Studio MATOUŠ
 • Vzpomínka na pana Sudka pro žeště; 1979, ČRO, Supraphon, Studio MATOUŠ
 • Sonáta pro housle a klavír (nebo orch.); 1980, ČRO
 • Kořeny času pro symfonický orchestr; 1981/1999, ČRO, Radioservis
 • Květ z ráje (text Jaroslav Seifert); 1982, ČRO, Bonton music
 • Sonatina („česká“) cl (a-sax), pf; 1983, ČRO
 • Fanfára 17. listopadu pro žestě; 1990, Studio MATOUŠ
 • Ani bolest nedožijem (V. Holan); 1997, ČRO
 • Viderunt omnes fines millennii; 1999, ČRO
 • Věnec sonetů vcl, pf (nebo orch.); 1997/2000, ČRO, Lukáš Matoušek
 • Stíny a odlesky (fl,cl,vl,vla,vcl,pf), 1999/2000
 • Trio (cl, vl, pf); 2002, ČRO, Studio MATOUŠ
 • Sólo pro klarinet, 2003
 • Tři novelety ob, vl, pf / ob, smyčce, 2004
 • Óda na radost, recit,vl,vcl,pf, (V. Holan), 2008
 • Fantasie pro varhany, 2008
 • Praeludium Sancti Venceslai, varhany, 2012
 • David a Šalamoun pro harfu a recitaci, 2012


Odkaz

Více o Lukáši Matouškovi zde:

arw-back2013

Kořeny času

Kořeny času

Skladba Kořeny času (Radices temporum) vznikla v roce 1981. Je věnována Gennadii Rožděstvenskému, s nímž mne pojí dlouholeté přátelství a jemuž jsem vděčen i za to, že moji hudbu hrál v době, kdy se na našich oficielních pódiích téměř neobjevovala.

Ve skladbě využívám kompoziční postupy renesanční a barokní doby a citáty ze skladeb Claudia Monteverdiho, Carla Gesualda da Venosa a Johanna Sebastiana Bacha. Příklon k historické hudbě je patrnější v prvé větě. V průběhu druhé a třetí věty se stále více vytrácí.

Nejzávažnější je 2. věta, která je formálně koncipována na půdorysu Creda z mešního ordinaria. Závěr 3. věty vychází ze závěru mé houslové sonáty (z roku 1980), v níž se zrcadlí můj spleen nad bezvýchodností situace v době tzv. normalizace dvanáct let po okupaci naší vlasti sovětskými vojsky.

Skladbu provedla řada dirigentů, mj. i Ole Schmidt a Gennadij Rožděsvenskij.

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou