CZ / ENG

IVAN KURZ
Životopis

Ivan Kurz (1947), jeden z představitelů střední skladatelské generace, profesor skladby na AMU v Praze, se do povědomí hudební veřejnosti zapsal jako tvůrce hudby pódiové i jako přední autor hudby filmové a divadelní. Uznání si Kurzova tvorba získala nejen díky své profesionální technické kvalitě, ale především hloubkou a opravdovostí svého sdělení. V jeho hudební řeči dominuje ideál postmoderny, zobrazující se v syntéze kompozičních prostředků. Je autorem mnoha skladeb komorních, vokálních i kompozic elektroakustických. Těžiště jeho tvorby leží zejména v partiturách pro symfonický orchestr. Skladbu studoval na hudební fakultě AMU ve třídě Emila Hlobila, aspiranturu ukončil u Václava Dobiáše. Od roku 1977 na hudební fakultě AMU působí pedagogicky. Do obecného povědomí nejširší veřejnosti vstoupila jeho filmová hudba k televizním seriálům „Panoptikum města pražského“ a „Četnické humoresky“.Ocenění

  • Generace, 1974
  • MK ČSR, 1975
  • cena SČSKU (1. místo v soutěži), 1980
  • cena SČSKU (2. místo v soutěži; 1. cena nebyla udělena), 1989Odkaz


Více o tvorbě Ivana Kurze ZDE
nebo na wikipedia.orgarw-back2008

SLYŠÍM ZPÍVAT ANDĚLY

SLYŠÍM ZPÍVAT ANDĚLY

SLYŠÍM ZPÍVAT ANDĚLY

Skladba Slyším zpívat anděly, 3. smyčcový kvartet vznikla v roce 2008 jako reakce na předčasné úmrtí violoncellisty Stamicova kvarteta Vladimíra Leixnera. Byl to můj přítel a vážený kolega. Vykonal velmi mnoho pro českou komorní hudbu, nejen jako vynikající kvartetní hráč, ale též jako mimořádně schopný organisátor a inspirátor – např. festival Euroart je jedním z jeho počinů. Byl zakládajícím členem Stamicova kvarteta a tak je zcela přirozené, že premiéry mé skladby se ujalo právě Stamicovo kvarteto. Smyčcový kvartet „Slyším zpívat anděly“ je dvouvětý: čtvrtka = 40; čtvrtka = 48 . V melodice využívá hojně čistých intervalů, z hlediska obsahového je malým pokusem „nahlédnout“ (řekněme to se sv. Augustinem) do nebeské obce. Dílo je věnováno památce Vladimíra Leixnera.

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou