CZ / ENG

HANUŠ BARTOŇ
Životopis


Hanuš Bartoň se narodil v rodině vědecko-výzkumného pracovníka. Od roku 1975 studoval skladbu (Ilja Hurník) a klavír (Emil Leichner) na Pražské konzervatoři. Ve studiu pokračoval na hudební fakultě Akademie múzických umění (1981 - 1986) u Jiřího Pauera (skladba) a Jana Panenky (klavír). Své odborné vzdělání si rozšířil o aspiranturu na katedře skladby HAMU pod vedením Svatopluka Havelky. Absolvoval několik kurzů a stáží v zahraničí (mj. u Franka Donatoniho v Sieně - 1985). V současnosti působí jako docent na katedře skladby HAMU a od roku 2010 jako vedoucí katedry skladby HAMU. Jeho tvůrčí zájem patří především hudbě instrumentální. Je autorem řady komorních a orchestrálních děl prováděných u nás i v zahraničí. Jeho aspirantskou prací byla rozměrná Hudba pro velký orchestr z let 1992/93, v roce 1994 měl premiéru Dvojkoncert pro housle, violu a smyčce. Z dalších děl uveďme Sonátu č. 2 pro housle a klavír, Kvintet-koncert pro klarinet a smyčcové kvarteto či Míjení času pro komorní soubor. Ze skladeb s vokální složkou jmenujme především operu Golem, psanou ve spolupráci s tvůrčí dvojicí divadelníků D. Dvořák - J. Nekvasil. Na svém kontě má řadu scénických hudeb k mnoha činoherním inscenacím. Významnou součástí Bartoňovy umělecké činnosti je působení v oblasti interpretační; mj. se zúčastnil i spolupráce při premiéře skladby Parénéze Sv. Havelky. S komorními soubory Ars cameralis (www.volny.cz/cameralis) a MoEns (dříve Mondschein Ensemble; www.musica.cz/moens) nastudoval řadu děl různých stylových období a uplatňuje se výrazně i jako sólista (mj. klavírní sonáty J.L.Dusíka, řada skladeb soudobých českých i zahraničních skladatelů). Se svou ženou, klavíristkou Janou Macharáčkovou, hraje v klavírním duu - www.volny.cz/jedlova - (Dusíkovo klavírní duo, např. významná CD nahrávka komorních skladeb a čtyřručních sonát J. L. Dusíka u firmy Studio Matouš). Realizoval řadu rozhlasových a CD nahrávek se skladbami soudobých českých i zahraničních autorů. V současnosti připravuje CD z tvorby Nikolaje Medtnera. Je autorem různých textů s tématikou hudební tvorby v současném světě. Je členem sdružení skladatelů a interpretů hudby „Ateliér '90' (atelier.webzdarma.cz) a hudebního odboru Umělecké besedy.


Dílo


Orchestrální skladby (výběr)

 • Návraty světla, 1985
 • Dvojkoncert pro housle, violu a smyčcový orchestr (jednovětý), 1990
 • Hudba pro velký orchestr, 1994
 • Tříšť – scelení pro komorní orchestr, 2003
 • Po západu slunce - symfonický obraz, 2005

Komorní skladby (výběr)

 • Klavírní trio pro housle, violoncello a klavír, 1985 
 • Kvintet-koncert pro klarinet a smyčcové kvarteto, 1993
 • Míjení času pro komorní soubor, 1999
 • Trio pro klarinet, violu a klavír, 2001
 • Balada pro klavír, 2008
 • Deset miniatur pro dechové trio (Seriál II), 2009
 • Marcia funebre pro klarinet, trombón, housle, violoncello, el. kytaru a klavír, 2011

Výběr z aktuálních interpretačních vystoupení:

 • provedení soudobých českých skladeb v Itálii (5 koncertů), 2010
 • účinkování v koncertní řadě souboru MoEns (každoročně několik koncertů) v Německu, 2012

 
Odkaz 

www.musica.cz

arw-back1997

PĚT PÍSNÍ

PĚT PÍSNÍ

PĚT PÍSNÍ

Cyklus Pět písní na slova Suzanne Renaud v překladu Bohuslava Reynka pro soprán a klavír vznikl roku 1997 z popudu první interpretky - sopranistky Lenky Škorničkové. Ta mě seznámila s poezií této u nás v meziválečném období žijící básnířky. Přestože většinou mívám potíže se 'zhudebněním' jakéhokoliv textu, v tomto případě se mi zdálo, že si verše o hudbu samy říkají. Zaujalo mě jejich melancholické ladění vycházející možná ještě z ducha přelomu století a rovněž jazyk skvělého Reynkova překladu. Atmosféra veršů silně ovlivnila styl a výraz hudby. Chtěl jsem zkomponovat opravdové písně, ve kterých zpěv představuje významové těžiště a klavír dobarvuje a vytváří jemné zvukové pozadí.

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou