CZ / ENG
VOJTĚCH AUBRECHT


Životopis


Narozen v roce 1972 v Praze. Většinu svého života strávil v Nizozemí, kde vystudoval Gerrit Rietveld Akademii v Amsterdamu, obor fotografie. Poté zde působil jako fotograf na volné noze. Před čtyřmi lety přesídlil do Čech a začal vyučovat na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá různými formami superimpozice, jak v analogové, tak digitální podobě, či kombinaci obou dvou. Téma, které prostupuje jeho tvorbou je čas, respektive jeho neúprosný tok, který zachycuje v různých manifestacích a významových souvislostech. V posledních letech se stále intenzivněji věnuje fotografickým instalacím, ve kterých se předpokládá aktivní role diváka.Odkaz

Více o Vojtěchu Aubrechtovi ZDE
logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou