Topinka Miloslav - básník

MILOSLAV TOPINKA


FOTO: Petr Francán


Životopis

Narozen 4.7. 1945 v Novém Etynku. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, studia ukončil doktorátem. Zúčastnil se 9-měsíční expedice Lambaréné po 14 zemích Afriky. Vystoupil na Kilimandžáro, projel celou Saharu. Byl členem redakční rady a později i redaktorem Sešitů pro literaturu a diskusi, až do úředního zastavení časopisu v roce 1969; členem Seifertova Svazu čs. spisovatelů až do jeho zlikvidování. Po r. 1970 pracoval jako psycholog, úředník a překladatel. Byl členem čs. astronomické společnosti. Osm let pracoval v Casablance pro marockou firmu, zabývající se prodejem strojů a dopravních pásů k těžbě fosfátů na Sahaře, v 90. letech pak pro rakouskou obchodní firmu. Nyní žije v Praze.Výběr z díla

 • Sbírka poesie 'UTOPÍR', 1969
 • Sbírka poesie 'KRYSÍ HNÍZDO', 1970 (celý náklad sešrotován; reedice 1991)
 • Kniha zlomků a skic k Jeanu Arthurovi Rimbaudovi 'Vedle mne jste všichni jenom básníci', 1995
 • Text k publikaci 'Snad nic, snad něco - práce na papíře Jiřího Koláře z let 1962 - 1963', 2001
 • Sbírka poesie 'TRHLINA', 2003
 • Soubor esejů 1966 - 2006 'HADÍ KÁMEN', 2008
 • Scénář k celovečernímu filmu o Karlu Hynku Máchovi, 1969-1970 (natáčení úředně zakázáno)
 • Edičně připravil antologii francouzské avantagardní skupiny 'Vysoká hra', výbor z fragmentů Rogera Filbert-Lecomta 'ŠKVÍRA', 1996
 • 'Záznamy' Jiřího Koláře, 2002
 • Texty Karla Malicha 'Od tenkrát do teď tenkrát', 1994
 • Soubor studií a esejů Věry Linhartové 1962 - 2002 'Soustředné kruhy', 2010
 • Přeložil 'DOPISY VIDOUCÍHO' J. A. Rimbauda, 2000


Ocenění
 • Seifertova cena za sbírku poesie 'TRHLINA', 2003
 • Cena F. X. Šaldy za soubor esejů 'článků a skic z let 1966 - 2006 'HADÍ KÁMEN', 2008Odkaz

Více o Miloslavu Topinkovi ZDE