Štreitová Monika - flétnistka

MONIKA ŠTREITOVÁ
Životopis

Štreitová Monika se narodila 27. 9. 1971 ve Štenberku. Dcera dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita a Agnes Štreitové, která ji od čtyř let učila hře na housle a zobcovou flétnu. Příčnou flétnu studovala u Lubomíra Kantora (1982-85), pokračovala u Jiřího Bystroně na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (1985-91). Na Mezinárodních interpretačních kurzech v Piešťanech (účast v ročnících 1990 a 1992) poznala Miloše Jurkoviče a rozhodla se dále studovat u něj na VŠMU (magisterské studium 1991-96, doktorandské studium 1996-2005). Absolvovala též kurzy u Istvána Matuze (Debrecen 1994) a Carin Levine (Darmstadt 2000) a další studijní pobyty. Již od počátku svého studia spolupracovala s různými jazzovymi hudebniky a interprety klasické hudby na multimudediálních projektech. Kromě interpretace barokní a klasické hudby rozvíjela svůj silný vztah k současné vážné hudbě a stala se její oddanou interpretkou. Spolupracovala se svými kolegy - skladateli, jejich učiteli i s významnými zahraničními skladateli. (J. Y. Bosseur, R. Berger, D. MacMouline, B. Schaeffer, J. Guillou, P. Leroux, V. Melo, J. P. Oliveira, I. Soveral, Á. Salazar) Podnítila vznik desítek nových skladeb a do konce roku 2008 byla interpretkou více než 100 skladeb pro sólovou flétnu či pro komorní soubory s flétnou ve světové premiéře. Téměř tři čtvrtiny z nich jsou od slovenských autorů, mezi nimiž dominují počtem skladeb Petra Oliveira Bachratá, Vladimír Bokes, Robert Gašparík, Jana Kmiťová, Marián Lejava a Juraj Vajo. Česká hudba je zastoupena devíti autory (mj. Martin Marek, Sylva Smejkalová, Martin Smolka). Portugalskou hudbu reprezentuje 8 autorů (mj. Joăo Pedro Oliveira a Álvaro Salazar). Interpretace Moniky Štreitové je pozoruhodná hlubokým ponořením do meditativních nálad i živou hravostí v pohyblivějších úsecích skladeb. Jsou jí vlastní podmaňující pianissima, širokýrejstřík středních dynamických odstínů i vyhrocené dynamické vrcholy. Tradiční hru navíc obohacuje používáním moderních flétnových technik. Získala ocenění za vynikající studium a reprezentaci VŠMU (1996) a nejvyšší ocenění hudební kritiky na rozhlasové stanici Vltava (5 houslových klíčů) za CD Luminiscence (2007).


Odkaz

Více o Monice Štreitové ZDE