Snítil Václav - houslista

VÁCLAV SNÍTILŽivotopis

Václav Snítil (1. března 1928 Hradec Králové) je český houslista a hudební pedagog. Studoval housle u profesora Jaroslava Kociana (1942–50) a skladbu u Vítězslava Nováka (1946–49). V roce 1953 absolvoval u profesora Jaroslava Pekelského na AMU. Krátce působil jako koncertní mistr v Armádní opeře a v činoherním orchestru Národního divadla v Praze. Jako sólista uvedl houslové koncerty Roberta Schumanna, K.A.Hartmanna (české premiéry) a další stěžejní díla houslové literatury. Pravidelně vystupoval na Pražském jaru. V jeho repertoáru je i řada děl soudobých skladatelů (I.Krejčího, V.Kalabise, L.Bárty, V.Sommera, J.Srnky), z nichž některá mu byla připsána. Českou soudobou hudbu propagoval na svých turné v zahraničí, například v Japonsku. Věnoval se také komorní hře. Byl členem Vlachova kvarteta (1957–1970), působil ve Smetanově triu a v letech 1975–88 byl uměleckým vedoucím a primáriem Českého noneta. Od konce padesátých let do roku 1969 byl houslistou souboru Ars rediviva. Jako komorní hráč i sólista uskutečnil řadu nahrávek, spolupracoval s rozhlasem a televizí. Od roku 1964 je profesorem pražské AMU. K jeho nejvýznamnějším žákům patří např. Václav Hudeček a Pavel Šporcl. Byl porotcem mezinárodních interpretačních soutěží a docentem mistrovských kurzů. Je čestným předsedou poroty Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí. Za vynikající výkony v oboru interpretace mu byl udělen titul Zasloužilý umělec (1978) a další vyznamenání.

(zdroj: wikepedia.org)


Ocenění

III. cena - Houslová soutěž v Bukurešti (1953)
I. cena - Kvartetní soutěž v Liége (1955)