Smitka Václav - filosof, estetik, spisovatel, básník

VÁCLAV SMITKAŽivotopis


Od roku 1973 do roku 2002 klinický psycholog v Psychiatrické léčebně v Bohnicích v oboru gerontopsychiatrie. Je nositelem ceny České gerontologické a geriatrické společnosti (1990) a Zlaté vážky České alzheimerovské společnosti (za 30 let působení v české geriatrii v roce 2003). Pod pseudonymem Senex publikoval do roku 1989 v samizdatu. Je členem Českého centra mezinárodního PEN klubu. Rovněž byl kmenovým redaktorem Čs. rozhlasu v letech 1959 - 1971. Z politických důvodů nedokončil aspiranturu v oboru estetiky, v roce 2003 mu byla udělena Pamětní plaketa Českého rozhlasu za účast v srpnovém vysílání rozhlasu v roce 1968.

(zdroj: http://psychologie.cz/katalog/vaclav-smitka/)Odkaz

Více o Václavu Smitkovi ZDE