Setkání UB 24.4. V CGP v Praze

V Praze 10. dubna 2024

Milí přátelé,

ve středu 16. listopadu 2022 jsme se naposled sešli v pražském Skautském institutu, abychom se osobně lépe poznali a abychom v užším kruhu probírali aktuální otázky a témata Umělecké besedy. Z tohoto setkání vznikly cenné podněty a poznatky – a také potěšující pocit, že k sobě opravdu patříme a že dokážeme věci řešit nejlépe, když o nich spolu otevřeně hovoříme.

Toto setkání proto znovu uskutečníme, tentokrát ve středu 24. dubna od 16:00 hodin v Kalábově sále Clam-Gallasova paláce v Praze u příležitosti reprezentativní výstavy Výtvarného odboru Umělecké besedy, která potrvá do 30. dubna. Čeká nás přátelské shledání, kde chceme diskutovat podobné okruhy společných zájmů jako v roce 2022, ovšem ve světle současné skutečnosti spolkové a „vůbec“.

Námětů pro debatu je opravdu mnoho, věříme, že s sebou přinesete i další:

- Co od UB coby její člen(ka) očekávám? A jak mohu UB konkrétně pomáhat?

- Proč ubývá členů a jak zatraktivnit besedu kvalitním mladším umělcům?

- Jaké by měly být nové podněty, které by napomohly vzbudit větší zájem o činnost UB?

- Jak zajistit působivější prezentaci UB ve vztahu k širší veřejnosti?

- Jakým způsobem obnovit oblíbené aktivity, na které se – nejen kvůli pandemii – téměř zapomnělo? Například „spanilé“ výlety s Václavem Vokolkem po Čechách nebo zahraniční zájezdy po blízkých evropských galeriích apod.

- Jak čtenář hodnotí úroveň revue Život?

- Jak co nejlépe (a co nejudržitelněji) inovovat webové stránky UB?

Spojme se v naší besední komunitě, mluvme spolu a pomáhejme si navzájem. Pak budeme hodni nést zakládající besední heslo „V umění volnost“. Inspirací je víc než dost.

Znovu si připomeňme krédo předchozího starosty Jiřího Stránského: „Škoda každého dobrého slova, které se neřeklo…“ Budeme se na Vás velmi těšit!

 

Správní výbor Umělecké besedy

 

 

Fotografie ze setkání 24.4.