Rybář Jan - skladatel, dirigent

JAN RYBÁŘŽivotopis

Jan Rybář se narodil 22.4.1981 v Praze. Na Základní umělecké škole v Praze navštěvoval klavírní třídu prof. Zdeny Janžurové, na Gymnáziu Jana Nerudy pak pokračoval ve studiu klavíru u prof. Milana Langera a započal zde také studium skladby u prof. Vladimíra Tichého. Jeho zásluhou se již zde seznamoval s novými skladebnými technikami v hudbě 20. století. Ve studiu skladby pokračoval na pražské HAMU u prof. Milana Slavického, jenž ho vedl spíše k modálnímu způsobu kompoziční práce. Nyní se Jan Rybář snaží o skloubení témbrových prvků s prací s harmonickými poli a objevováním nového způsobu rytmické pulsace. Pro vývoj hudebního jazyka Jana Rybáře bylo zásadním zlomem seznámení s díly György Ligetiho, Witolda Lutoslawského, Luciana Beria, Oliviera Messiaena, Krzystofa Pendereckého a dalších. Již před studiem na hudební fakultě AMU zkoušel Rybář pracovat s notací nezávislou na taktech (aleatorika) a dalšími technikami Nové hudby. Později se rovněž intenzivně zajímal o práci s mikrointervaly, které posléze ve svých kompozicích často uplatňuje. V nejnovějších skladbách se Rybář snaží stavět rytmické pasáže do kontrastu s lyrickými a melodickými plochami. Současně výrazně dbá také o harmonickou stránku skladeb. Často pracuje s diatonickými strukturami a jejich prolínáním. Jan Rybář se věnuje kromě kompozice také dirigování a hře na klavír. Obě tyto dovednosti využívá i ve skladatelském sdružení Konvergence, které spoluzaložil v roce 2002 s tehdejšími spolužáky z pražské HAMU. Jako dirigent připravil s ansámblem Konvergence mnoho českých i zahraničních soudobých skladeb, včetně premiérových provedení. Jako klavírista vystupuje především v komorních ansámblech.


Výběr z díla

 • Meditativo e Ritmico pro housle a smyčcový orchestr, 2000
 • Kantáta pro komorní sbor a orchestr na texty Vladimíra Holana, 2002
 • Hudba k usínání pro komorní soubor, 2003
 • Vánoční mše pro sóla, smíšený sbor, komorní orchestr a varhany, 2003-2005-2007
 • Touha pro komorní ansámbl, 2004
 • Kdyby se dalo srdci říci... pro soprán a komorní orchestr, 2004
 • Sinfonia nr. 2 pro orchestr, 2005, ČRo / Studio Matouš
 • 27 akordů pro housle, violoncello a klavír, 2005
 • Smyčcový kvartet č.2, 2007
 • Ej, ženo, co mě budíš, pastorela pro soprán a komorní orchestr, 2007
 • Fragmenty nalezených svitků pro klarinet, housle, kontrabas a klavír, 2008
 • Paleta barev pro komorní ansámbl, 2008
 • Koncert pro hoboj a šest hráčů, 2009
 • Sinfonia estatica e malinconica pro orchestr, 2011
 • Skupiny, prostorová kompozice pro 3 nástrojové skupiny, 2012
 • Temperamenty pro dechové kvinteto, 2012
 • Bubureza pro ženský sbor, 2013