P. Piekar, Jihočeské hlavy, Husitské muzeum v Táboře