Othová Milada - sochařka a medailérka

MILADA OTHOVÁ
Životopis

Milada Othová se narodila 1. 10. 1944 v Brně, od dětství žije v Praze. V letech 1958–1962 absolvovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze na Hollarově nám. a 1962–1967 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru užitého sochařství u profesora Jana Kavana. V roce 1963 se provdala za Antonína Otha skláře a sochaře, jejich děti jsou - Jakub Oth a Markéta Othová. Studia ukončila diplomovou prací a získala titul akademická sochařka. Po škole se věnovala svobodnému povolání. Od roku 1995 učí sochařství, reliéf a medaili na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního sochařství a medaile jako odborná asistentka prof. Jana Hendrycha. V roce 2001 se habilitovala přednáškou „Reliéf“ a byla jmenována docentkou. V roce 2000 vedla jeden semestr ateliér sochařství na Université Paris 8 – Arts plastique v rámci Socrates – Erasmos, „ La sculptur dans la ville“. V posledních letech se věnuje i ve volné tvorbě převážně reliéfu. Často se účastní sympozií techniky lití na ztracený vosk, nejčastěji v Uherském Hradišti, kde byla v letech 1994 – 2002 členkou realizačního týmu. Je členkou Asociace umělců medailérů, skupiny Trojkolka / Milada Othová, Michal Vitanovský, Jiří Vlach/ a Umělecké besedy. Od roku 1976 se účastnila mnoha společných výstav těchto uskupení.


Samostatné výstavy

 • Milada Othová – madaile, Antonín Oth – sklo, Dům umění města Brna, 1983
 • Milada Othová – reliéfy, Galerie Čs. spisovatel, Praha, 1990
 • Milada Othová – reliéfy, medile, plakaty a plastiky, Moravská galerie v Brně, 1994
 • Trojkolka, (Othová, Vitanovský, Vlach), Muzeum mincí a medailí Kremnica, 1996
 • Trojkolka, Městské muzem Železný Brod, Regionální muzeum v Teplicích, 1998
 • Trojkolka i gošc, (host Jacek Dworski), Museum sztuki medailerskej, Wroclaw, 2001
 • Trojkolka i gošc, (host Jacek Dworski), České centrum, Varšava, 2002
 • Tvar významu, Múzeum mincí a medailí, Kremnica, Slovensko, 2005
 • Milada Othová – reliéfy, Galerie u lávky, Praha – Troja, 2011

M.O. má cca 20 realizací ražených medailí, několik velkých realizací v architektuře v interiéru i v exteriéru, v bronzu, keramice, kameni, ale celkově převažuje tvorba volná menších formátů.


Zastoupení ve sbírkách

 • Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. Nisou
 • Muzeum mincí a medailí, Kremnica
 • Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti
 • Museum sztuki medailerskej, Wroclaw
 • Városi galéria, Nyíregyháza
 • Národní galerie v Praze
 • Moravská galerie v Brně
 • Moravské muzeum, Brno
 • Centro Dantesco, Ravenna
 • British Museum, Londýn