CZ / ENG
MILADA OTHOVÁ
Životopis

Milada Othová se narodila 1. 10. 1944 v Brně, od dětství žije v Praze. V letech  1958–1962 absolvovala  Střední odbornou školu výtvarnou v Praze na Hollarově nám. a  1962–1967 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v  Ateliéru užitého sochařství u profesora Jana Kavana. V roce 1963 se provdala za Antonína Otha  skláře a sochaře, jejich děti jsou - Jakub Oth a Markéta Othová. Studia ukončila diplomovou prací a získala titul akademická sochařka. Po škole se věnovala svobodnému povolání. Od roku 1995 učí sochařství, reliéf a medaili na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního sochařství a medaile jako odborná asistentka prof. Jana Hendrycha. V roce 2001 se habilitovala přednáškou „Reliéf“ a byla jmenována docentkou. V roce 2000 vedla jeden semestr ateliér sochařství na Université Paris 8 – Arts plastique v rámci Socrates – Erasmos, „ La sculptur dans la ville“. V posledních letech se věnuje i ve volné tvorbě převážně reliéfu. Často se účastní sympozií techniky lití na ztracený vosk, nejčastěji v Uherském Hradišti, kde byla v letech 1994 – 2002 členkou realizačního týmu. Je členkou Asociace umělců medailérů, skupiny Trojkolka / Milada Othová, Michal Vitanovský, Jiří Vlach/ a Umělecké besedy. Od roku 1976 se účastnila mnoha společných výstav těchto uskupení.


Samostatné výstavy    

 • Milada Othová – madaile, Antonín Oth – sklo, Dům umění města Brna, 1983  
 • Milada Othová – reliéfy, Galerie Čs. spisovatel, Praha, 1990  
 • Milada Othová – reliéfy, medile, plakaty a plastiky, Moravská galerie v Brně, 1994  
 • Trojkolka, (Othová, Vitanovský, Vlach), Muzeum mincí a medailí Kremnica, 1996  
 • Trojkolka, Městské muzem Železný Brod, Regionální muzeum v Teplicích, 1998  
 • Trojkolka i gošc, (host Jacek Dworski), Museum sztuki medailerskej, Wroclaw, 2001  
 • Trojkolka i gošc, (host Jacek Dworski), České centrum, Varšava, 2002  
 • Tvar významu, Múzeum mincí a medailí, Kremnica, Slovensko, 2005  
 • Milada Othová – reliéfy, Galerie u lávky, Praha – Troja, 2011 

M.O. má cca 20 realizací ražených medailí, několik velkých realizací v architektuře v interiéru i v exteriéru, v bronzu, keramice, kameni, ale celkově převažuje tvorba volná menších formátů.


Zastoupení ve sbírkách

 • Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. Nisou 
 • Muzeum mincí a medailí, Kremnica
 • Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti
 • Museum sztuki medailerskej, Wroclaw 
 • Városi galéria, Nyíregyháza 
 • Národní galerie v Praze
 • Moravská galerie v Brně
 • Moravské muzeum, Brno
 • Centro Dantesco, Ravenna
 • British Museum, Londýn
logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou