CZ / ENG

Aktuality VOUB

Všechny plánované výstavy jsou vzhledem k okolnostem pozastaveny na neurčito.
Výtvarný odbor sdružuje několik generací výtvarníků z různých oborů volného a užitého umění, výtvarné teoretiky a přátele výtvarného umění. Zvolený výbor výtvarného odboru se schází pravidelně jednou měsíčně a vysílá své zástupce na pravidelné schůze správního výboru UB. Výbor výtvarného odboru Umělecké besedy (dále VOUB) organizuje především výstavy, k nimž vydává katalogy, vyjadřuje se k situaci na kulturní scéně a aktivně přispívá k jejímu dění, sleduje mladé výtvarníky a jejich práci. Vydává informační občasník INFO, který zde zveřejňujeme.

Současným předsedou VOUB je Richard Drury.

Po obnovení činnosti UB v roce 1990 se ve VOUB sešli starší členové UB spolu se členy tvůrčích skupin UB12, Bilance a Nové skupiny. Pod vedením předsedy VOUB Václava Boštíka se soustředil především na každoroční pořádání členských výstav v navázání na nejplodnější období UB z předchozích desetiletí. Konaly se většinou ve výstavní síni Mánesa i v regionech. Jejich uskutečnění zaštítily vysoké finanční příspěvky některých členů spolku, zejména Jiřího Koláře, Stanislava Libenského a jiných. Kurátory členských výstav byli střídavě Eva Petrová, Antonín Hartmann a Ludmila Kybalová. Ke každé členské výstavě byl vydán katalog, obsahující vedle úvodní teoretické stati obrazové přílohy, reprodukce 1 až 2 děl vystavujících umělců. Do rámce pravidelných členských výstav připomenul vedle práce současníků kurátor A.Hartman historický vývoj spolku v roce 1993 v sále Mánesa, k němuž se podrobným přehledem obrátila kurátorka E.Petrová koncepcí výstavy „Umělecká beseda 1863-2003“. Jubilejní výročí spolku poskytlo obraz jeho tvůrčího profilu od roku založení, na němž se podílely osobnosti Josefa Mánesa, J.V.Myslbeka a další. Výstava se uskutečnila v příznivých prostorech Galerie hlavního města Prahy v budově Městské knihovny.

Nedávno konané členské výstavy nebyly určeny jen pražskému publiku, z nichž jako první byla instalována v Rabasově galerii v Rakovníku na přelomu let 2005 – 2006 výstava, určená poctě jednomu z předsedů spolku Václava Rabase. Kurátorkou byla Jana Orlíková. V zájmu o celostátní působnost spolku pokračovaly i tři členské výstavy v roce 2007, jejichž kurátory byli Aleš Lamr a Jiří Šetlík. Od června do září uvedeného roku se první uskutečnila v galerii zámku Rychnova nad Orlicí, která byla přenesena do Novoměstské radnice v Praze s úpravami, jaké vyžadoval výstavní prostor a znovu instalována od prosince 2007 do února 2008 v rozšířené podobě v Galerii výtvarného umění v Mostě, v sálech někdejšího děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Projektu výstav pro období 2007-2009 se iniciativně ujal Richard Drury. K účinnějšímu seznamování publika s tvůrčím profilem VOUB zvolil tématem vázané výstavy různých seskupení členů spolku. Úspěšně proběhla výstava s názvem „Umělecká beseda, vědomí o člověku – sochy a kresby“, na níž představil 33 malířů a sochařů. Proběhla v letním termínu 26.června – 26.srpna 2007 v Západočeské galerii v Plzni (výstavní síň tzv. Masných krámů). Repríza výstavy proběhla v září 2007 v dolním sále Mánesa v Praze. Podobným způsobem vybral z plastické tvorby členů VOUB výstavu 'Zrozeno do prostoru', která se uskutečnila od června do září 2008 v prostorách Hradu Sovinec ve spolupráci s Muzeem v Bruntále. Pro rok 2009 připravil R.Drury na pozvání galerie Vltavín v Praze komorní výstavu z malých formátů 30 členů VOUB, nazvanou „Mini UB“. Příznivý květnový termín byl zároveň využit k představení mladých umělců, kteří se do spolku hlásí. Od července do září 2009 probíhá na základě spolupráce se Severočeskou galerií v Litoměřicích výstava 'Věčná pomíjivost'. Díla pro ni byla vybrána s ohledem na náročný prostor barokního kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, jehož původní sakrální užívání je nyní určeno výstavám.

Vedle přehlídek tvorby členské základny VOUB pořádají jednotliví příslušníci individuální výstavy a podílejí se na akcích, které doprovázejí hudební i společenské podniky UB. Informace o těchto aktuálních událostech, které se týkají i ostatní odborů UB a jejich spolupráce, jsou uváděny na stránkách internetu.


logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou