CZ / ENG

Aktuality LDOUB

Z nových knih našich členů 

Všechny se konají v 17.00 v salonku kavárny Café Kampus


ZDE si můžete přečíst slova od Václava Daňka a Ivana Kruise, kteří se inspirovali současnou situací.


Všechny plánované akce jsou vzhledem k okolnostem posunuty na neurčito.

 


ARCHIV 2015

Středa 14. října 2015


(foto: Kamil Varcoller)

Z poezie Vladimíra Holana a Jana Zahradníčka

K 110. výročí narození obou básníků připravil a recituje Rudolf Kvíz

Spoluúčinkuje hudební skladatel Lukáš Matoušek


Středa 25. listopadu 2015


Karla Erbová: Fragmenty

Četba z nové básnické sbírky

S autorkou účinkuje Rudolf Kvíz


6. května 2015 – Josef Hrubý: Dva klíče


V četbě z nové básnické sbírky (již čtyřiadvacáté) s autorem spoluúčinkuje Josef Somr.

(Vydáno ve spolupráci s Galerií města Plzně)


22. dubna 2015 - Alena Morávková (Vladimír Kantor - Existuje bytost odpornější než člověk?)

Vladimir Karlovič Kantor (nar. 1945) je především literární vědec, autor téměř dvaceti odborných monografií a nemenšího počtu prací beletristických. Slovo „především“ ve spojení s charakteristikou autora jako literárního vědce a historika je podle mého názoru klíčové, neboť právě Kantorův odborný zájem se stal v mnohém určujícím, co se týče jeho snah na poli krásné literatury. V loňském roce se v překladu Aleny Morávkové k českému čtenáři dostal Kantorův soubor tří novel s názvem Existuje bytost odpornější než člověk? Jednotícím prvkem tří kratších próz s názvy Sto dolarů, Sousedé a Smrt penzisty je, kromě hrdiny, který se v mnohém podobá samotnému autorovi, především pokus podat zprávu o stavu současné ruské (a zřejmě nejen ruské) společnosti, ve které vinou inverze morálních hodnot jednoznačně vítězí lidská lhostejnost, sebestřednost, nezájem a do jisté míry i brutalita netečnosti panující mezi lidmi. Vše pak směřuje k patrně ústřední otázce, kterou si Kantor klade: Jaký je smysl lidského života a má cenu o tento život ve světě převrácených kvalit usilovat? (Z recenze Jany Kitzlerové)

Vydalo nakladatelství Rybka Publishers

Úvodem promluví Václav Daněk


4. března 2015 – Jelena Švarcová: Zpěv ptáka na mořském dně


Z knihy poezie a esejů ruské disidentské básnířky čtou obě překladatelky – Alena Morávková a Jana Štroblová. (Vydalo nakladatelství Pulchra)

Z anotace: Dvousvazkový výbor z poezie a esejistiky Jeleny Švarcové, uznávané autorky leningradského undergroundu a přední současné ruské básnířky. Jelena Švarcová (1948-2010) patřila k předním básníkům současné ruské poezie. Vystudovala Leningradský institut divadla, hudby a filmu, ale od mládí psala verše a brzy se stala uznávanou autorkou leningradského undergroundu. Její poezie byla až do gorbačovské perestrojky publikována pouze v samizdatu a také v zahraničí. První básnická sbírka Tancujuščij David vyšla v Paříži a v USA, další sbírka Stichi v roce 1987 v Paříži a v Mnichově. V Rusku autorka debutovala až v roce 1989 sbírkou nazvanou Storony svjeta, jež byla v první den vydání rozebrána. To už měla básnířka za sebou celou řadu čtení v Rusku i v zahraničí a zvali ji na evropské i zámořské festivaly spisovatelů. V roce 1999 obdržela prestižní cenu za literaturu Northern Palmyra Prize a v roce 2003 získala The Triumph Prize za sbírku Sočiněnija Jeleny Švarc (anglicky Works of Elena Schwarz, 2002). Její senzualistická lyrika si získala četné obdivovatele doma i v zahraničí. V roce 2010 zemřela ve svém milovaném Petrohradě, který s výjimkou svých literárních výjezdů po celý život neopustila.


1. dubna 2015 – Petr Hora-Hořejš: Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob

Autorské čtení z knihy vydané k 550. výročí mírové mise prvního českého eurosnílka
Spoluúčinkuje Alfred Strejček. (Vydalo nakladatelství Galerie EfEf)


24. února 2015 - Arnošt Goldflam: Hrůza v Brně


Autorské čtění titulu Hrůza v Brně (Podivná bláznivá groteska v brněnském jazyce).

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou