CZ / ENG

Aktuality LDOUB

Z nových knih našich členů 

Všechny se konají v 17.00 v salonku kavárny Café Kampus


ZDE si můžete přečíst slova od Václava Daňka a Ivana Kruise, kteří se inspirovali současnou situací.


Všechny plánované akce jsou vzhledem k okolnostem posunuty na neurčito.

 


Jméno Příjmení osobní data obor působení
Bohumil Adámek 1848-1915 dramatik, básník
Oldřich Hlaváč/Alarich 1895-1942 prozaik
Ivan Andrenik 1921-1998 spisovatel
Jakub Arbes 1890-1914 spisovatel, novinář
Ladislav Arietto 1861-1927 básník
Josef Aul 1894-1956 spisovatel, cestovate, lékař
Otakar Ouředníček 1868-1947 spisovatel
Karel Babánek 1872-1937 básník, spisovatel, dramatik
Otto František Babler 1901-1984 spisovatel, básník, překladatel
Josef Barák 1833-1883 novinář, básník, spisovatel
Antonín Bartušek 1921-1974 básník, překladatel, hstorik umění
Eduard Bass 1888-1946 spisovatel, novinář
Jaroslav Bednár 1889-1976 básník a prozaik
Karel Josef Beneš 1896-1969 spisovatel a scénárista
Božena Benešová 1873-1936 spisovatelka
Petr Bezruč 1867-1958 básník
František Bílý 1854-1920 literární  historik
Vilém Bitnar 1874-1948 literární historik, spisovatel
Ivan Blatný 1919-1990 básník
Lev Blatný 1891-1980 básník
Karel Bodlák 1903-1989 básník, filosof, literární historik
Jaromír Borecký 1869-1951 básník, překladatel
Ilona Borská Štuková 1928-2005 spisovatelka, novinářka
Emanuel Bozděch 1841-1889 dramatik, publicista, dramaturg
František Brábek 1848-1926 překladatel
Albín Bráf 1851-1912 národohospodář, politik
Zdenka Braunerová 1858-1934 básnířka a grafička
Alfons Breska 1873-1946 básník, překladatel
Otakar Brousek 1924-2014 herec
Otokar Březina 1868-1929 básník
Pavla Buzková 1885-1949 spisovatelka, překladatelka
Václav Cibula 1925-2009 spisovatel, překladatel
Josef Čapek 1887-1945 malíř, grafik, spisovatel, výtvarný kritik
Karel Čapek 1890-1938 spisovatel, novinář
Karel Matěj Čapek-Chod 1860-1927 spisovatel, novinář
Jan Čarek 1898-1966 básník
Rudolf Čechura 1931-2014 spisovatel
Jaromír Čelakovský 1799-1852 básník, vědec
Svatopluk Čech 1846-1908 spisovatel
Adolf Černý-Rokyta 1864-1925 slavista, básník, novinář
Josef Červinka 1915-2003 režisér, herec, spisovatel
Vincenc Červinka 1877-1942 novinář, publicista, kritik, překladatel
František Vincenc Danihelka 1911-1970 sochař, grafik, malíř
Ferdinand Dattel 1842-1882 nakladatel
Jakub Deml 1878-1961 spisovatel, básník
Karel Dostal 1884-1966 režisér, herec
František Doucha 1810-1884 spisovatel, překladatel
Jan Dunovský 1849-1925 prozaik, dramatik, básník
Josef Durdík 1837-1902 filosof, estetik
Jaroslav Durych 1886-1962 spisovatel
Ludmila Dušková 1932-2010 překladatelka, redaktorka
František Dvorský 1846-1917 profesor, přírodovědec a vlastivědný pracovník
Arnošt Dvořák 1881-1933 dramatik, divadelní vědec a kritik
František Dvořák 1920-2015 historik umění, pedagog
Ladislav Dvořák 1920-1983 básník, spisovatel
Helena Dvořáková 1875-1970 spisovatelka
Viktor Dyk 1877-1931 spisovatel, novinář, politik
Karel Elgart-Sokol 1874-1929 spisovatel, dramatik literární a výtvarný kritik
Karel Engelmüller 1872-1950 spisovatel, dramatik, kritik, překladatel
Karel Jaromír Erben 1811-1870 básník, vědec
Dalibor Faltys-Vačkář 1906-1984 dramatik, spisovatel, básník
Drahomíra Fialková 1923-2010 herečka
Otakar Fischer 1883-1938 literární a divadelní vědec
Viola Fischerová 1935-2010 básnířka, překladatelka
Vlastimil Fišar 1926-1991 herec, recitátor
Josef Bohuslav Foerster 1859-1951 skladatel a hudební pedagog
Jiří Frejka 1904-1952 režisér a divadelní teoretik
Josef Václav Frič 1829-1890 novinář a spisovatel
Bedřich Frída 1885-1918 dramaturg, prozaik a divadelní kritik,překladatel
Emanuel Frynta 1923-1975 překladatel
Bedřich Fučík 1900-1984 literární historik, kritik, editor, překladatel
Jan Gebauer 1938-1907 jazykovědec, literární vědec
František Gellner 1881-1914 spisovatel, výtvarník
Jaroslav Goll 1846-1929 historik
Eduard Grégr 1827-1907 politik a podnikatel
Julius Grégr 1831-1896 politik a podnikatel
Isa Grégrová 1879-1962 herečka
Jan Grmela 1895-1957 scenárista, divadelní dramatik, překladatel, a spisovatel
Bohumila Grögerová 1921-2014 básnířka, prozaička, překladatelka
Jan Grossman 1925-1993 režisér, dramatur, divadelní teoretik
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský 1861-1943 autor knih o společenském chování
Jaroslav  Haasz 1860-1939 básník, překladatel
Jiří Hájek 1913-1993 politik, politolog
Karel Boromejský Hájek 1867-1930 básník
Jan Halas 1945-2010 publicista, novinář a rozhlasový redaktor
Vítězslav  Hálek 1835-1874 spisovatel, novinář
Jan Hanč 1916-1963 básník a prozaik
Stanislav Hanuš 1885-1943 básník, překladatel, knihovník
Zdenka Hásková-Dyková 1878-1946 spisovatelka, novinářka, překladatelka, kritička
Prokop Miroslav Haškovec 1876-1935 literární historik, překladatel
Jiřina Hauková 1919-2005 básnířka
Rudolf Havel 1911-1993 literární vědec, editor, překladatel
Václav Havel 1936-2011 spisovatel, politik
Jaroslav Havlíček 1896-1943 spisovatel
Servác Heller 1845-1922 novinář, spisovatel, politik
Josef Henke 1933-2006 režisér, scénárista
Jan Herain 1848-1914 umělecký historik
Jan  Herben 1857-1936 spisovatel, novinář
František Herites 1851-1928 prozaik
Ignát Herrmann 1854-1935 spisovatel, novinář
Adolf Heyduk 1835-1923 básník
Karel Hugo Hilar 1885-1935 režisér
Jaroslav Hilbert 1871-1936 dramatik a divadelní kritik
Josef Hiršal 1920-2003 básník a překladatel
Václav Hladík 1868-1913 novinář, prozaik, překladatel
Miloš Hlavica 1933-2015 herec a malíř
Miloš Hlávka 1907-1945 dramatik, divadelník, básník, prozaik a překladatel
Karel Vít Hof 1826-1887 historik, novinář a spisovate
Richard Rudolf Hoffmeister 1868-1934 spisovatel
Karel Höger 1909-1977 herec
Vladimír Holan 1905-1950 básník
Josef Holeček 1853-1929 spisovatel a novinář
Josef Holý 1874-1928 spisovatel a politik
Josef Hora 1891-1945 básník, prozaik, překladatel
Karel Horký 1879-1965 novinář, fejetonista, spisovatel, kritik a vydavatel
Bernard Horst 1905-1979 spisovatel
Jaromír Hořec 1921-2009 básník
Otakar Hostinský 1847-1910 estetik, kritik
Egon Hostovský 1908-1973 spisovatel
Ignát Hořica 1859-1902 novinář, spisovatel a politik
Vladimír Houdek 1869-1908 básník
František Hovorka 1881-1929 varhaník, sbormistr, hudební skladatel a pedagog
Jiří Hraše 1930-2012 rozhlasový režisér, teoretik, pedagog
Jaromír Hrubý 1852-1926 spisovatel,překladatel
Josef Hrubý 1906-1988 architekt
Josef Hrubý 1932-2017 básník, překladatel
Marie  Hübnerová 1865-1931 herečka
Miloslav Hýsek 1864-1928 literární historik, pedagog
František Chalupa 1828-1887 malíř a ilustrátor
Jindřich Chalupecký 1910-1990 literární a výtvarný teoretik a kritik
Rudolf Illový 1881-1943 novánář, básník,překladatel
Josef Jahoda 1872-1946 novinář, prozaik, básník, pedagog
Jan Jakubec 1862-1936 literární historik
Emanuel Janský 1900-1965 divadelní kritik
Antonín František Jelínek 1890-1977 malíř, figuralista
Hanuš Jelínek 1878-1944 spisovatel a a překladatel
Ivan Jelínek 1909-2002 spisovatel, básník, překladatel
František Věnceslav Jeřábek 1836-1893 dramatik, básník,novinář, politik
Růžena Jesenská 1863-1940 básnířka, spisovatelka
Štěpán Jež 1885-1970 nakladatel, bibliofil, kritik
Milan Jíra 1935-2016 klavírista, skladatel, dramaturg, publicista
Miloš Jiránek 1875-1911 malíř,grafik, spisovatel, výtvarný kritik
Alois Jirásek 1851-1930 spisovatel
Miloš Jirko 1900-1961 redaktor, básník, knihovník, překladatel
Jaroslav Jirsa 1943-2010 nakladatel
Emil Juliš 1920-2006 básník a výtvarník
Milan Jungmann 1922-2012 kritik, překladatel
Jan Kabelík 1864-1928 literární historik, pedagog
Svatopluk Kadlec 1898-1971 básník a překladatel
Josef Kainar 1917-1971 básník
Josef. V.  Kalaš 1850-1930 redaktor, bássníi, literární historik, překladatel
Zdeněk Kalista 1900-1982 básník, historik
Karel Kamínek 1868-1915 spisovatel, dramatik,kritik, překladatel
Bohdan Kaminský 1859-1929 básník, překladatel, redaktor
Siegfried Kapper 1820-1879 spisovatel, překladatel
Jaroslav Kamper 1871-1911 novinář, spisovatel, překladael, kritik
Jiří  Karásek ze Lvovic 1871-1951 spisovatel
Bedřich Karen 1887-1964 herec
Vladimír Karfík 1901-1996 architekt
Antonín Kláštěrský 1866-1938 básník, překladatel
Břetislav Klika 1884-1958 nakladatel a redaktor
František Khol 1877-1930 dramaturg, prozaik, libretista, překladatel
Benjamin Klička 1897-1943 spisovatel
Jiří Václav Klíma 1874-1948 spisovatel, překladatel, pedagog
Antonín Jaroslav  Klose 1861-1906 básník
Karel Klostermann 1848-1923 spisovatel
Josef Knap 1900-1973 spisovatel a literární vědec
Bohuslav Knoesl 1873-1958 básník
Vítězslav  Kocourek 1909-1933 spisovatel
Eduard Kohout 1889-1976 herec
Josef Jiří Kolár 1812-1896 herec, režisér, dramatik, překladatel
Jiří Kolář 1914-2002 básník, překladatel, dramatik, výtvarník
Jaroslav Kolman-Cassius 1883-1951 spisovatel
Edmond Konrád 1889-1957 dramatik a divadelní kritik
Jan Kopecký 1919-1992 divadelní vědec
Josef Kopta 1894-1962 spisovatel a novinář
Miroslav Koryčan 1908-2016 básník a výtvarník
Josef Kořenský 1847-1938 přírodovědec a cestovatel
Josef Kouble 1825-1886 spisovatel
Miroslav Krajník 1850-1907 básník, překladatel
Eliška Krásnohorská 1847-1926 spisovatelka, autorka libret, překladatelka
Arnošt Kraus 1859-1943 historik, básník, překladatel
Karel Kraus 1920-2014 Dramaturg, překladatel, esejista, kritik a teoretik
Jarmil Krecar 1884-1959 básík, spisovatel,překadatel, dramatik, kritik
Otomar Krejča 1921-2009 divadelní režisér, herec
Karel Krejčí 1904-1979 spisovael, literární historik
František Václav Krejčí 1867-1941 spisovatel, novinář, kritik, překladatel, politik
Jarmila Kröschlová     1893-1983 tanečnice, choreografka
Rudolf Kronbauer 1864-1915 noovinář, spisovatel, divadelní kritik
František Kropáč 1898-1966 básník, redaktor, spisovatel
Adolf Kroupa 1940-1981 překladatel
Rudolf Krupička 1879-1951 básník, dramatik
Oldřich Kryštofek 1922-1985 básník, spisovatel, novinář
František Křelina 1903-1976 spisovatel
Petr Křička 1884-1949 knihovník, básník, překladatel
Ludvík Kuba 1863-1956 malíř, hudebník, spisovatel, etnograf
František Kubka 1894-1969 novinář, prozaik, básník, překladatel
Ludvík Kundera 1920-2010 spisovael, básník, prozaik, dramatik
František Kvapil 1855-1925 básník, překladatel
Hana Kvapilová 1860-1907 herečka
Václav Lacina 1906-1933 prozaik, básník, humorista
František Langer 1888-1965 spisovatel
Marie  Laudová 1869-1933 herečka
František Lazecký 1905-1984 spisovatel
Karel Leger 1859-1934 básník, prozaik
Emanuel z Lešehradu 1877-1955 spisovatel, básník, dramatik, kritik, překladatel
Jan Lier 1852-1917 novinář, spisovatel, kritik
František Listopad 1921-2017 básník,spisovatel, esejista, kritik, překladatel, novinář, 
Stanislav Lom 1883-1967 dramatik, spisovatel, kritik a publicista
Zdeněk Lorenc 1919-1999 básník, prozaik
Miloš Macourek 1926-2002 dramatik, básník
Jiří Mahen 1882-1939 spisovatel, dramatik
Josef Mach 1909-1987 scénárista a režisér
Jan Máchal 1855-1938 slavista, literární historik, filolog a mytolog.
Josef Svatopluk Machar 1864-1942 básník, autor manifestu české moderny
Saša Machov 1903-1951 herec, tanečník, choreograf
Marie  Majerová 1882-1967 spisovatelka a novinářka
I.R. (Anna) Malá 1893-1985 spisovatelka
Jan Malík 1904-1980 loutkářský režisér,vědec, autor loutkových her
Helena Malířová 1877-1940 spisovaatelka a novinářka
Jakub Malý 1811-1885 novinář, spisovatel, překladatel
Rudolf Ina Malý 1889-1965 filosof, spisovatel
Marie  Marčanová 1892-1979 překladatelka
František Mareš 1857-1942 filosof, politik
Jaromír John-Markalous 1882-1952 spisovatel
Miloš Marten 1883-1917 spisovatel, literární a výtvarný kritik
Jiří Mařánek 1891-1959 spisovatel, scnárista
Josef Matějka 1879-1909 spisovatel, literární kritik
Rudolf Mayer 1837-1865 básník
Rudolf Medek 1890-1940 spisovatel a publicista
Jindřich Metelka 1854-1921 kartograf, politik
Ferdinand Břetislav Mikovec 1826-1862 divadelník
Emanuel Miřiovský 1863-1912 spisovatel
Otakar Mokrý 1854-1899 básník, žurnalista, překladatel
Jaroslav Morák 1920-1982 novinář, literární kritik
Alois Mrštík 1861-1925 spisovatel
Vilém Mrštík 1834-1918 spisovatel, dramatik, překladatel, literární kritik
Josef Müldner 1880-1954 překladatel, spisovatel, básník
Augustin Euegen Mužík 1859-1925 básník, překladatel, dramatik
Václav Bolemír Nebeský 1818-1882 literární vědec, básník
Zdeněk Nejedlý 1878-1962 hudební vědec, publicista, politik
Jan  Neruda 1834-1891 spisovatel a novinář
Josef Nesvadba 1926-2005 spisovatel
Stanislav Kostka Neumann 1875-1947 spisovatel
Lubor Niederle 1865-1922 archeolog, etnograf, antropolog
Arne Novák 1880-1939 literární vědec a kritik
Ladislav Novák 1925-1999 výtvarník, básník, pedagog
Teréza Nováková 1853-1912 spisovatelka
Karel Nový 1890-1980 spisovatel
František Obrtel 1901-1988 architekt, básík, redaktor, typograd
Jan Opolský 1875-1942 malíř, prozaik, básník
Ota Ornest 1913-2002 dramaturg, režisér, herec, překladatel
Jarmila Otradvicová 1908-1996 básnířka, redaktorka, spisovatelka
Mojmír Otruba 1923-2003 spisovatel
Jan Otto 1841-1916 nakladatel, vydavatel
Jan Kašpar Palacký 1830-1908 geograf
Jiří Mojmír Palát 1922-1990 novinář
František Pastrnek 1853-1940 jazykovědec, literární  historik, choreograf
Jaroslav Jan Paulík 1895-1945 redaktor, překladatel, kritik
Rudolf Pellar 1923-2010 překladatel,zpěvák
Luba Pellarová 1922-2005 dramaturgyně,překladatelka
Ladislav Pešek 1906-1986 herec
Eduard Petiška 1924-1987 spisovatel, básník
Eva Petrová 1928-2012 historička umění, básnířka, spisovatelka
Gustav Pfleger-Moravský 1833-1875 spisovatel
Josef Bojislav Pichl 1813-1888 spisovatel, novinář, překladatel
Zdeněk Pochop 1930-2000 spisovatel, redaktor
Josef Podlipný 1889- malíř
Sofie Podlipská 1833-1897 spisovatelka, překladatelka
Rudolf Pokorný 1853-1887 básník, překladatel
Věra Poppová 1926-1989 spisovatelka
Albert Pražák 1880-1956 literární vědec
Gabriela Preissová 1862-1946 spisovatelka
Arnošt Procházka 1869-1925 kritik, překladatel
František Serafínský Procházka 1861-1939 básník, prozaik, žurnalista, překladatel
Ferdinand Pujman 1889-1961 operní reisér, estetik, libretista
Marie  Pujmanová 1893-1958 spisovatelka
Jan Evangelista Purkyně 1787-1869 básník, filozof
Ladislav Quis 1846-1913 básník, prozaik, novinář, kritik, překladatel
Stanislav Reiniš 1931-2012 exilový spisovatel
Václav Renč 1911-1973 básník, dramatik
Jan Rey 1904-1979 taneční kritik, pedagog, libretista
Hugo Rokyta 1912-1999 kulturní historik, choreograf
Jan Václav Rosůlek 1894-1958 spisovatel, básník
Karel Rožek 1876-1913 básník, prozaik, dramatik, vydavatel
Marta Ryšavá 1933-2017 sinoložka, překladatelka
Miroslav Rutte 1889-1954 básník, literární a divadelní teoretik
Vácslav Řezníček 1861-1924 spisovatel, novinář
Karel Sabina 1813-1877 spisovatel, autor libret
Jan Vojtěch Sedlák 1889-1941 básník, prozaik
Jakub Seifert 1846-1919 herec, režisér
František Sekanina 1875-1958 básník, spisovatel, literární kritik, redaktor
Karel Sezima 1876-1949 literární kritik, prozaik
Otomar Schaefer 1883-1945 prozaik, spisovatel
Karel Schneipflug 1869-1948 prozaik, publicista
Ferdinand Schulz 1835-1905 prozaik, lierární historik
Karel Schulz 1899-1943 spisovatel
Josef Schwarz 1915-2003 herec
František Skácelík 1873-1944 spisovatel
Otylie Sklenářová-Malá 1844-1912 herečka
Josef Václav Sládek 1845-1912 básník a překladatel
Karel Sladkovský 1823-1880 politik a žurnalista
Ivan Slavík 1920-2002 básník, spisovatel, překladatel a editor.
Vojta Slukov 1847-1903 herec, režisér, ředitel divadla
Václav Smitke 1935-2013 spisovatel, publicista
Primus Sobotka 1841-1925 novinář, spisovatel, překladatel a etnograf
Milada Součková 1899-1983 spisovatelka a literární kritička
Antonín Sova 1864-1928 básník
František Springer 1897-1985 učitel, básník a prozaik, překladatel
Josef Jiří Stankovský 1844-1879 divadelník, spisovatel a dramatik
Antal Stašek 1843-1931 spisovatel
Ladislav Stehlík 1908-1987 básník, spisovatel a malíř.
Jan Strakatý 1835-1891 právník a politik
Josef Strnadel 1912-1986 spisovatel
Ladislav Stroupežnický 1850-1892 dramatik
Lothar Suchý 1873-1959  novinář, překladatel, dramatik, básník, spisovatel.
Jarmila Svatá 1903-1964 herečka a spisovatelka.
Josef Svátek 1835-1897  novinář, kulturní historik a spisovatel
Karolína Světlá 1830-1899 spisovatelka
František Xaver Svoboda 1860-1943 spisovatel
Josef Svoboda 1920-2002 scénograf, jevištní výtvarník a pedagog
František Xaver Šalda 1867-1937 literární kritik a spisovatel
Jaroslav Šálek 1931-2016 novinář, korektor
Jiřina Šejbalová 1905-1981 herečka
Karel Šelepa 1885-1969 spisovatel
Matěj Anastázia Šimáček 1860-1913 spisovatel
Otakar Šimek 1878-1950 profesor, redaktor, překladatel
Alois Škampa 1861-1906 básník a spisovatel
Josef Karel Šlejhar 1864-1914 spisovatel
A. Šnajdauf 1860-1951 spisovatel, žurnalista, kritik a básník
Alois Vojtěch Šmilovský 1837-1883 spisovatel
Libuše Šneková 1919-2010 rozhlasová redaktorka,publicistka
Václav Šolc 1838-1871 básník
Ervín Špindler 1843-1918 novinář, básník, spisovatel, překladatel a politik
Fráňa  Šrámek 1877-1952 spisovatel
Václav Štech 1859-1947 učitel, divadelní ředitel, spisovatel, dramatik a novinář
Jiřina Štěpničková 1912-1985 herečka
Josef Štolba 1846-1930 dramatik, vychovatel, právník a spisovatel
Otakar Štorch-Marien 1897-1974 nakladatel, spisovatel, básník a publicista.
Ivo Štuka 1930-2007 redaktor, spisovatel
Václav Štulc 1814-1887 spisovatel, překladatel a vlastenecký kněz.
František Rudolf Šubrt 1849-1915 spisovatel, divadelník
Olga Šulcová 1935-2016 spisovatelka, publicistka
František Táborský 1858-1940 básník, spisovatel, překladatel, historik
Nataša Tánská 1929-2014 spisovatelka a novinářka, dramaturgyně, scenáristka a herečka
Rudolf Těsnohlídek 1882-1928 spisovatel a novinář
Felix Téver 1852-1932 Anna Lauermannová - Mikschová,  spisovatelka
Otakar Theer 1880-1917 básník, překladatel, divadelní a výtvarný kritik
Josef Thomayer 1853-1927 lékař, beletrista
Václav Tille 1867-1937 literární vědec, historik, kritik, divadelní teoretik
František Tilšer 1825-1913 matematik, filosof a politik, poslanec
Anna Maria Tilschová 1873-1957 spisovatelka
Karel Toman 1877-1946 básník
Josef  Träger 1904-1971  divadelní kritik a teoretik, redaktor a scenárista
František Tröster 1904-1968 scénograf
Václav Beneš Třebízský 1849-1884 spisovatel a katolický vlastenecký kněz–budite
Karel Tůma 1843-1917 novinář, spisovatel, politik
Evžen Turnovský 1929-2010 teatrolog, publicista, překladatel, autor dramatizací
Miroslav Tyrš 1832-1884 estetik, politik
František Augustin Urbánek 1842-1919 nakladatel, knihkupec
Zdeněk Urbánek 1917-2008 spisovatel, překladatel, vysokoškolský pedagog
Jarmila Urbánková 1911-2000 překladatelka, básnířka
Miloš Vacík 1922-1999 básník, publicista a redaktor
Vladislav Vančura 1891-1942 spisovatel
Arnošt Vaněček 1900-1983 překladatel, spisovatel, prezident českého PEN klubu.
Otmar Vaňorný 1860-1947 učitel, spisovatel, překladatel antické poezie
Vincenc Vávra 1824-1877 novinář, překladatel a politik,
Zdeněk  Vavřík 1906-1964 dramaturg, kritik, překladatel, prozaik, básník
Ladislav Veltruský 1880-1937 spisovatel
Božena Viková-Kunětická 1862-1934 spisovatelka, dramatička, básnířka a politička
Josef Richard Vilímek 1860-1938 vydavatel a majitel  nakladatelství J. R. Vilímek
Jan Vladislav 1923-2009 básník, překladatel
Jaroslav Vlček 1860-1930 literární historik a kritik
Vácslav Vlček 1839-1908 spisovatel, novinář, dramatik a básník
Jan Erazim Vocel 1802-1871 básník, dramatik
Jindřich Vodák 1867-1940 literární a divadelní kritik
Eduard Vojan 1853-1920 herec
Jiří Voskovec 1905-1981 herec, spisovatel
Jan Vrba 1889-1961 spisovatel
Jaroslav Vrchlický 1853-1912 básník, dramatik, překladatel
Ladislav Vycpálek 1882-1969 skladatel
Albert Vyskočil 1890-1966 spisovatel, literární kritik a překladatel
Jiří Weil 1906-1998 novinář a překladatel1882-1969
Richard Weiner 1884-1937 spisovatel a novinář
Jan Weiss 1892-1972 spisovatel
Adolf Wenig 1912-1980 scénograf, malíř, grafik, ilustrátor
Josef Wenzig 1807-1876 libretista, spisovatel
Vilém Werner 1892-1966 herec, scénárista
Zikmund Winter 1846-1912 historik, spisovatel
Jan z Wojkowicz 1880-1944 básník
Josef Wünsch 1842-1907 středoškolský profesor a cestovatel, spisovatel
Jan Zahradníček 1905-1960 básník, novinář, překladatel a spisovatel
František Zákrejs 1839-1907 publicista, dramatik, literární a divadelní kritik a spisovatel
Karel Vladislav Zap 1812-1871 spisovatel
Bedřich Zelenka 1921-2011 herec, satirik, humorista
Julius Zeyer 1841-1901 spisovatel, historik, publicista
Čeněk Zíbrt 1864-1932 kulturní historik, folklorista a etnograf
Emanuel  Züngel 1840-1894 básník, dramatik a překladatel
Jaroslav Žák 1906-1960 spisovatel
František Žákavec 1878-1937 historik umění

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou