CZ / ENG

Aktuality HOUB

Úterky Umělecké besedy se odehrávají v kostele sv. Vavřince, Helichova 18, Praha 1


Všechny plánované úterky jsou vzhledem k okolnostem posunuty na neurčito.
Jméno Příjmení osobní data členství v UB obor působení
Karel Ančerl 1908 - 1973   dirigent
Mořic Stanislav Anger 1844 - 1905   dirigent a hudební skladatel
Emil Axman 1887 - 1949   hudební skladatel
Josef  Bachtík 1901 - 1971   hudební publicista
František Bartoš 1905 - 1973   hudební skladatel
Jiří  Bělohlávek 1946 - 2017   dirigent
Karel Bendl 1838 - 1897   hudební skladatel a sbormistr
Jiří  Berkovec 1922 - 2008   hudební skladatel a publicista
Vilém Blodek 1834 - 1874 1863/4-1874 hudební skladatel
Pavel Bořkovec 1894 - 1972   hudební skladatel
Robert Brock 1905 - 1979   dirigent a pedagog
Marie Budíková 1904 - 1984   pěvkyně a pedagog zpěvu
Emil František Burian 1904 - 1959 krátkodobě hudební skladatel a režisér
Jarmil Burghauser 1921 - 1997   hudební skladatel a publicista
Marie Calma-Veselá 1881 - 1966   pěvkyně
Ladislav Černý 1891 - 1975   violista
Kitty Červenková 1904 - 1983   houslistka
Marie  Červinková-Riegrová 1854 - 1895   spisovatelka a libretistka 
Metod Doležil 1885 - 1971   sbormistr a pedagog
Jiří  Dostál 1906 - 1952   knihovník, hudební vědec a kritik 
Jaroslav Doubrava 1909 - 1960   hudební skladatel
Antonín Dvořák 1841 - 1904   hudební skladatel
Petr Eben 1929 - 2007   hudební skladatel
Eleonora z Ehrenbergů 1832 - 1912   pěvkyně
Jindřich Feld 1925 - 2007   hudební skladatel
Zdeněk Fibich 1850 - 1900   hudební skladatel
Antonín Foerster 1837 - 1926 1863 - 1926 hudební skladatel a varhaník
Josef Foerster 1833 - 1907 1863 - 1907 hudební skladatel
Josef Bohuslav Foerster 1859 - 1951 - 1951 hudební skladatel
Jiří  Foustka 1894 - 1967   překladatel
Čeněk Gardavský 1910 - 1978   hudební publicista
Nora Grumlíková 1930 - 2004   houslistka a pedagog
Pavel Haas 1899 - 1944   hudební skladatel
Karel Hába 1898 - 1972   violista a starosta UB
Josef Hála *1928 do 1996 klavírista
Jan Hanuš 1915 - 2004   hudební skladatel
Svatopluk Havelka 1925 - 2009   hudební skladatel
Vladimír Helfert 1886 - 1945   muzikolog, pedagog
Ferdinand Heller 1824 - 1912   hudební skladatel a sbormistr
Eduard Herzog 1916 - 1997   muzikolog, rozhlasový režisér, překladatel
Jan Heřman 1886 - 1946   klavírista
Silvestr Hipman (Hippmann) 1983 - 1974   hudební skladatel
Emil Hlobil 1901 - 1987   hudební skladatel
Karel Hoffmann 1871 - 1936   houslista, člen Českého kvarteta
Karel Hoffmeister 1868 - 1952   klavírista, pedagog, autor biografií 
Alfréd Holeček 1907 - 1989   klavírista
Václav Holzknecht 1904 - 1988   klavírista a hudební teoretik
Antonín Hořejš 1901 - 1967   hudební historik
Jaroslav Hořejší 1905 - 1997   klavírista a lékař
Marie Hořejší 1912 - 2006   houslistka
Ilja Hurník 1922 - 2013   hudební skladatel, lavírista, spisovatel
Karel Husa 1921 - 2016   hudební skladatel, dirigent
František Chaun 1921 - 1981   hudební skladatel
Josef Chuchro 1931 - 2009   violoncellista, pedagog
Emanuel Chvála 1851 - 1924   hudební skladatel a kritik
Leoš Janáček 1854 - 1928   hudební skladatel a teoretik
Jiří  Jaroch 1920 - 1986   hudební skladatel, režisér a dramaturg
Norbert Javůrek 1839 - 1880   lékař, hudební skladatel, sběratel lid. písní
Jaroslav Jeremiáš 1889 - 1919   hudební skladatel, publicista
Jaroslav Ježek 1906 - 1942   hudební skladatel a teoretik
Karel Boleslav Jirák 1891 - 1972   hudební skladatel a dirigent
Josef Jiránek 1855 - 1940   klavírista, pedagog
Jindřich Káan 1852 - 1926   skladatel, ředitel pražské konzervatoře
Miloslav Kabeláč 1908 - 1979 1938- hudební skladatel
Viktor Kalabis 1923 - 2006  -1972 hudební skladatel
Jan Kapr 1914 - 1988   hudební skladatel a hud. režisér
Rudolf Karel 1880 - 1945   hudební skladatel a teoretik
František  Kaván 1818 - 1896 1863-1896 hudební skladatel a sbormistr
Karel  Knittel 1853 - 1907   dirigent, pedagog
Karel Komzák sen.. 1823 - 1893   kapelník a skladatel
Oldřich František Korte 1926 - 2014   hudební skladatel
Milan Kostohryz 1911 - 1998   klarinetista a pedagog
Karel Kovařovic 1862 - 1920   hudební skladatel, dirigent, překladatel libret
Hans Krása 1899 - 1944   hudební skladatel
Marta Krásová 1901 - 1970   pěvkyně
Iša (František) Krejčí 1904-1968   hudební skladatel
Jaroslav Křička 1882 - 1969   hudební skladatel
Rafael Kubelík 1914 - 1996   dirigent
Vilém Kurz 1872 - 1945   klavírista, pedagog
Ilona Kurzová-Štěpánová 1899 - 1975   klavíristka
J.M. Květ 1887 - 1961   hudební historik, publicista, překladatel
Ferdinand Laub 1832 - 1875   houslista
Vladimír Lébl 1928 - 1987   hudební spisovatel a historik
Eva Léblová 1929 - 2013 1990-2013 hudební historička
Bohuslav Leopold 1888 - 1956   hudební vydavatel, hudební pedagogika
Josef Lev 1832 - 1898   operní pěvec
Ivana Loudová 1941 - 2017 1969-2017 hudební skladatelka a pedagog HAMU
Jan  Löwenbach 1880 - 1972   advokát, hudební kritik, autor operních libret
Jan Ludvík Lukes 1824 - 1906   oprní pěvec, poluzakladatel Hlaholu
Otmar Mácha 1922 - 2006 1945-1972 hudební skladatel, rozhlasový dramaturg
Jan Mařák 1870 - 1932   houslista, hudební pedagog
Zuzana Matoušková 1944 - 1996   pěvkyně
František  Maxián sen. 1907 - 1971   klavírista, vysokoškolský pedagog
Jan Nepomuk Maýr 1818 - 1888 1863-1866 operní pěvec, pedagog a skladatel
Jan Mikota 1903 - 1978   organizátor, tajemník Hud. matice UB
Václav Mikota 1896 - 1982   hud. kritik, nakladatel, bibliograf
Ivan Moravec 1930 - 2015   klavírista
Oskar Nedbal 1874 - 1930   hudební skladatel a dirigent
Otakar Nebuška 1875 - 1952   JUDr, hudební pracovník
Zdeněk Nejedlý 1878 - 1962   hudební teoretik
Václav  Neumann 1920 - 1995   dirigent
Rudolf Nováček 1860 - 1929   hudební skladatel a dirigent
Antonín Novák 1936 - 2008 -2008/09 houslista
Richard  Novák *1931 -1998 operní pěvec
Vítězslav Novák 1870 - 1949   hudební skladatel, pedagog 
Jarmila Novotná 1907 - 1994   pěvkyně
Václav Juda Novotný 1849 - 1922   hudební skladatel, spisovatel a překladatel
Mirko Očadlík 1904 - 1964   hudební teoretik
Karel Odstrčil 1930 - 1997 1969-1997 hudební skladatel
František Ondříček 1857 - 1922   houslista
Otakar Ostrčil 1879 - 1935   hudební skladatel, dirigent Národního divadla
Josef Páleníček 1914 - 1991   klavírista
Jan Panenka 1922 - 1999   klavírista
Zdenek Petr 1919 - 1994   hudební skladatel, redaktor
Vilém Petrželka 1889 - 1967   hudební skladatel, profesor skladby JAMU
František Pícha 1893 - 1964   hudební skladatel, pedagog
Zdeňka Pilková 1931 - 1999 -1999 hudební teoretička a redaktorka
Alois Piňos 1925 - 2008   hudební skladatel, pedagog JAMU
František Pivoda 1824 - 1898   učitel zpěvu
Josef Plavec 1905 - 1979   hudební teoretik, pedagog, sbormistr
Alexander Plocek 1914 - 1982   houslista, primárius Českého tria, pedagog
Vladimír Polívka 1896 - 1948   hudební skladatel a klavírista
Jan Ludevít Procházka 1837 - 1888   hudební skladatel, klavírista a organizátor
Anatol Provazník 1887 - 1950   hudební skladatel, varhaník, Čs. rozhlas
Ferinand Pujman 1889 - 1961   operní režisér, publicista, překladatel
Karel Reiner 1910 - 1979   hudební skladatel
Josef Richard Rozkošný 1833 - 1913 1863 - 1913 hudební skladatel a klavírista
Jan Rychlík 1916 - 1964   hudební skladatel, publicista a překladatel
Bohuslav Řehoř *1938 1997 - 2007 hudební skladatel, pedagog
Jaroslav Řídký 1897 - 1956   hudební skladatel, harfenista
Erwin Schulhof 1894 - 1942   hudební skladatel a klavírista
Josef Sklenář 1835 - 1890   JUC., divadelní pracovník
František Zdeněk Skuherský 1830 - 1892   hudební skladatel, pedagog
Klement Slavický 1910 - 1999 1939 - 1999 hudební skladatel
Milan Slavický 1947 - 2009 hudební skladatel, teoretik a režisér
Václav Smetáček 1906 - 1986   dirigent, hudební vědec, hobojista
Míla Smetáčková 1928 - 2012   publicistka, překladatelka, předsedkyně ČHS
Bedřch Smetana 1824 - 1884 1863 - 1884 hudební skladatel
František Smetana 1914 - 2004   violoncellista, hudební pedagog
Václav Snítil  1928 - 2015   houslista
Karel Stecker 1861 - 1918   hudební skladatel a teoretik
Karel Strakatý 1804 - 1868 1863-1868 pěvec
Richard 
Eugen
Stretti
Suchoň
1875 - 1968
1908 - 1993
  právník a hudební skladatel
hudební skladatel
Josef Suk sen. 1874 - 1935   hudební skladatel, houslista
Josef Suk jun. 1929 - 2011   houslista
Antonín Benjamin  Svojsík 1876 - 1938   pedagog, zakladatel skautingu
Karel Šebor 1843 - 1903   hudební skladatel, operní dirigent, kapelník
Otakar Ševčík 1852 - 1934   houslista
Otakar Šín 1881 - 1943   hudební teoretik, skladatel, pedagog
Milan 
Otakar
Škampa
Šourek
1928 - 2018
1883 - 1956
  violista, pedagog, člen Smetanova kvart.
hudební publicista
Karel Šrom 1904 - 1981   hudební skladatel, hud. dramaturg a právník
Václav  Štěpán 1889 - 1944   klavírista, skladatel, pedagog, muzikolog
Josef Šváb-Malostranský 1860 - 1932   nakladatel, dramatik, herec, písničkář
Václav Talich 1883 - 1961   dirigent
Jaroslav Tomášek 1896 - 1970   hudební skladatel, PhDr., knihovník
Hanuš Trneček 1858 - 1914   hudební skladatel, teoretik, pedagog
Václav Trojan 1907 - 1983   hudební skladatel
Mojmír Urbánek 1873 -1919   nakladatel
Velebín Urbánek 1853 - 1892 1880-1892 nakladatel, organizátor
Dalibor C. Vačkář 1906 - 1984   hudební skladatel
Ivan Večtomov 1902 - 1981   violoncellista
Emil Viklický *1948 1990-1996 jazzový klavírista a skladatel
Boleslav Vomáčka 1887 - 1978   hudební skladatel, kritik a právník
Otakar Vondrovic 1908 - 1985   klavírista, pedagog JAMU a lékař
Emil Votoček 1872 - 1950   hudební skladatel a chemik
František Vrána 1914 - 1975   hudební skladatel, klavírista
Ladislav Vycpálek 1882 - 1969   skladatel
Metod Vymetal 1895 - 1945   dirigent, sbormistr
Karel Weiss 1862 - 1944   hud. skladatel, sběratel lidových písní
Hanuš Wihan 1855 - 1920   violoncellista, pedagog
Jaroslav Zich 1912 - 2001   hudební skladatel, teoretik 
Otakar Zich 1879 - 1934   hudební skladatel, estetik
Josef Leopold Zvonař 1824 - 1865 1863-1865 hudební skladatel
         
Předsedové HO   osobní data předseda  od-do
Bedřich Smetana 1824 - 1884 1863-
Antonín Dvořák 1841 - 1904  
Zdeněk Fibich Fibich 1850 - 1900  
Karel Kovařovic 1862 - 1920  
Josef Bohuslav Foerster 1859 - 1951  
Josef Suk 1874 - 1935  
Vítězslav Novák 1870 - 1949  
Otakar Ostrčil 1879 - 1935  
Ladislav Vycpálek 1882 - 1969  
Miloslav Kabeláč 1908 - 1979 -1972
Po obnovení UB v roce 1972      
Jan Klusák 1934- 1990-1994
Lukáš Matoušek 1943- 1994-2008
Jaroslav  Rybář 1942- 2008-2017
Miloš  Haase 1948- 2017-

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-osa.png logo-praha.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou