CZ / ENG

Aktuality HOUB

Úterky Umělecké besedy se odehrávají v kostele sv. Vavřince, Helichova 18, Praha 1


16. dubna 2019 v 19.30 – 633. Úterek UB - ZMĚNA!!!
Úterek UB dne 16. dubna se z důvodu nemoci přesouvá na 24. září 2019. 
Omlouváme se za tuto změnu. 
Nejbližší úterek UB se bude konat 18.června.
FAMA Quartet zahraje 
skladby Jana Klusáka a Witolda Lutoslawského. 


Rozvrh nových Hudebních úterků již brzy...


Odbor hudební

Současným předsedou hudebního odboru je Miloš Haase, členy výboru jsou Lukáš Matoušek, Jaroslav Rybář, Eva Slavická, Stanislava Střelcová, Jan Ryant Dřízal, Barbora K. Sejáková a Tomáš Víšek.

Po znovuobnovení Umělecké besedy v roce 1990 se ve funkci předsedy hudebního odboru vystřídali Jan Klusák,  Lukáš Matoušek a Jaroslav Rybář.

Páteří činnosti hudebního odboru jsou pravidelné Úterky Umělecké besedy, převážně komorní koncerty, na nichž se prezentují především skladby členů UB, ale také hudební díla současných českých i zahraničních autorů, která jsou názorově blízká skladbám uváděným v jednotlivých programech. Ročně připraví hudební odbor sedm koncertů. Navazuje tak na tradici pravidelných Úterků předválečné Umělecké besedy, která počala již v roce 1935. Koncertem 10.6.2014 dospěly besední Úterky k číslu 600. Interprety těchto koncertů jsou především členové UB.

Zvláštností koncertů je skutečnost, že zde se svými příspěvky hostují také členové literárního a výtvarného odboru UB.

Muzikologové a hudební publicisté – členové hudebního odboru – uveřejňují své texty v revue Umělecké besedy 'Život'.


logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-osa.png logo-praha.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou