Novák Zemek Pavel - skladatel

PAVEL NOVÁK ZEMEK
Životopis


Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) studoval hru na hoboj a skladbu na Brněnské konzervatoři (u Bohuslava Řehoře, 1971 - 1977). Poté pokračoval ve studiu skladby na Janáčkově akademii múzických umění (1977 - 81, 1982 - 88, u Miloslava Ištvana). Své hudební vzdělání si doplnil stipendijním pobytem v Londýně (studium skladby u G. Benjamina, 1992-3) a v Paříži (1997-98, u G. Griseye). Byl zaměstnán jako první hobojista v orchestru Janáčkova divadla v Brně. Nyní je profesorem skladby na Brněnské konzervatoři a JAMU. Napsal již přes sto komorních a orchestrálních skladeb pro různá obsazení, přičemž pro jeho novější tvorbu jsou nejcharakterističtější kompozice, které jsou výsledkem jeho velmi osobité, monofonní metody skládání. Po roce 1995 napsal celou řadu sólistických skladeb pro různé nástroje, v nichž prověřuje nosnost své metody unisona, tj. jednohlasé nástrojové hry, i na delších časových plochách. Jeho pevné duchovní zázemí (katolická víra) je mu trvalým inspiračním podnětem, i když většinu svých skladeb se snaží alespoň rámcově koncipovat jako standardní koncertní kusy. Nicméně některá díla od počátku vzniku překračují úzký koncertní rámec a jsou určena pro akustické prostory chrámu (např. Chrámové sólo pro klarinet). Za svou 2. symfonii 'Pašijová' obdržel P. Zemek Jubilejní cenu L. Janáčka (1997). Mnohé z jeho skladeb byly provedeny významnými interprety v zahraničí, v poslední době zejména v Anglii se těší jeho tvorba velké pozornosti (např. soubor The Schubert Ensemble a klavírista William Howard provedli 15. listopadu 2007 u příležitosti oslav skladatelových padesátin Mariánské variace pro klavírní kvarteto). V srpnu 2009 uskutečnil kompletní provedení souboru 24 preludií a fug klavírista W. Howard na festivalu v Dartingtonu (16. 8. 2009) a krátce nato realizoval také jejich nahrávku (Champs Hill Studio, Sussex, U.K.). Jeho nová díla se pravidelně premiérují na významných pražských festivalech. V rámci koncertů pražských premiér na festivalu Rozhlasový podzim 2010 zazněl jeho Koncert pro violoncello a komorní orchestr, zvaný Konsonance, na festivalu Contempuls 2011 se uskutečnila premiéra komorní skladby Trio č. 2 - Unisono I - XXI 'Sedm Kristových slov na kříži'.


Odkaz

Více o Pavlu Zemkovi ZDE