Nardelli Nečasová Jindra - hudební skladatelka

JINDRA NEČASOVÁ NARDELLI
Životopis

Narodila se v rodině významného českého matematika prof. Jindřicha Nečase. Studovala klavír
(dr. Jaromír Kříž) a skladbu (dr. Jindřich Feld) na Pražské konzervatoři, poté skladbu na Hudební fakultě AMU u prof. Václava Riedlbaucha (studium dokončila 1991). Během 90. let se dvakrát zúčastnila mezinárodních skladatelských kurzů v Praze pod vedením prof. Ladislava Kubíka. Jindra Nečasová Nardelli působila nejprve jako pedagog klavíru, dále ve Výzkumném ústavu pedagogickém, kde spolupracovala s Libuší Kurkovou na knize Hudebně pohybové hry v mateřské škole (zde je spolu se Zdeňkem Lukášem spoluautorkou hudební přílohy). V letech 1994-1995 vyučovala hudební teorii na Pražské konzervatoři, dále vyučovala externě na Divadelní fakultě AMU v Praze, působila na Taneční konzervatoři hl. města Prahy a v letech 2008-2012 byla korepetitorkou souboru baletu Národního divadla v Praze. V současné době je doktorandkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a pedagogem ZUŠ Voborského. Pražská taneční konzervatoř uvedla scénické ztvárnění jejího symfonického triptychu Obrazy Salvadora Dalí (Národní divadlo 1998). Od roku 1996 spolupracuje s americkým skladatelem a dirigentem dechových symfonických orchestrů Joelem Blahnikem a s Anitou Smisek, ředitelkou hudebního vydavatelství Alliance Publications, Inc. ve Wisconsinu. Toto vydavatelství zahrnulo mnohá její komorní a vokální díla do svého katalogu. Skladba Spirit of Lake Michigan (Duše Michiganského jezera) pro symfonický dechový orchestr byla komponována na objednávku pro koncert 'All Czech Composers Concert' v Boutell Memorial Concert Hall pro Northern Illinois University ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Chicagu a zazněla též na festivalu Pražské premiéry 2009 ve Dvořákově síni Rudolfina. Skladatelka se zúčastnila několika skladatelských soutěží , z nichž si odnesla například Cenu Českého hudebního fondu za skladbu Malá symfonie ve skladatelské soutěži vypsané Ministerstvem kultury ČR (1989) a čestné uznání v soutěži GENERACE 1987 za skladbu Variace pro flétnu a klavír (Ostrava 1987). Skladby Jindry Nečasové Nardelli byly koncertně provedeny řadou významných interpretů, např. Filharmonií Hradec Králové, harfistkou Kateřinou Englichovou, souborem Duo BeNe (ČR), Severočeským divadlem opery a baletu Ústí nad Labem (balet“Farinelli“), hobojistou Vladislavem Borovkou, houslistou Eduardem Bayerem, klavíristou Markem Šedivým, varhaníkem Michalem Novenkem, harfistkou Barborou Váchalovou, trumpetistou Peterem Woodem (USA), Symfonickým dechovým orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky (dirigent Václav Blahunek), NIU Symphonic Wind Ensemble (dirigent Joel Blahnik), Irenou Budweiserovou (píseň O´Great Spirit) a dalšími. Její sborovou skladbu Květiny uvedl na festivalu Dny soudobé hudby 1999 Pavel Kühn, skladba Fantasia for Flute Solo byla vytvořena na objednávku americké flétnistky Lany Johnsové, která ji s úspěchem interpretovala na premiérovém večeru za účasti autorky (8.11.2007- Lee Hall, Mississippi St.University Artist Recital). CD Commanding Statements amerického trumpetisty Petera Wooda v mezinárodním skladatelském obsazení (Bradshaw, Argersinger, Basler, Park, Nardelli-Nečasová, Durant, Eród ) v edici MSR Classics se úspěšně prodává ve světě a je velmi kladně hodnoceno zahraniční kritikou.


Dílo Jindry Nečasové Nardelli, jehož charakteristikou je časté „propojování múz“, obsahuje řadu skladeb komorních, symfonických, vokálních, skladeb pro sólové nástroje a baletů. Nejnovějším projektem skladatelky je hudba k multimediálnímu filmu Sirael režiséra Martina Kubaly, akad. malíře Jana Kunovského a choreografky a primabaleríny ND Terezy Podařilové (Česká televize 2011).Ocenění

  • GENERACE 1987 (Ostrava), Čestné uznání za skladbu Variace pro flétnu a klavír, 1987
  • Skladatelská soutěž Ministerstva kultury ČR, Cena Českého hudebního fondu ve skladatelské soutěži vypsané Ministerstvem kultury ČR za skladbu Malá symfonie pro smyčcový orchestr, 1989Odkaz

Více o díle Jindry Nečasové Nardelli ZDE