Morávková Alena - literární a divadelní historička, překladatelka

ALENA MORÁVKOVÁŽivotopis


Narodila jsem se 29. července 1935 v Hradci Králové. Můj otec byl lékař, matka učitelka hudby. Po
studiu na Gymnáziu J.K. Tyla v Hradci Králové jsem absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor slavistika a dějiny divadla. Jako další jazyk jsem studovala na fakultě francouzštinu.Po dokončení studia jsem nastoupila na umístěnku do redakce divadelních her v Dilii,kde jsem měla na starosti ruskou a francouzskou dramatiku. Zde jsem působila v letech 1958 – 68. V roce 1968 jsem na základě konkurzního řízení byla přijata do Ústavu jazyků a literatur ČSAV. Při politické prověrce v roce 1971 jsem vyjádřila nesouhlas se sovětskou okupací a byla jsem nucena svou práci v ústavu opustit. Od té doby až do roku 1989 jsem byla tzv. „na volné noze“, protože následkem špatného posudku jsem nemohla sehnat zaměstnání.Zpočátku jsem překládala na cizí jména a později už na svoje vlastní jméno. Po roce 1989 jsem byla rehabilitována a nastoupila jsem do Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a později do Slovanského ústavu ČSAV, kde jsem púsobila jako odborná pracovnice až do penze (1993). V současné době spolupracuji s Filozofickou fakultou UK a s Divadelní fakultou AMU jako externí pedagožka a kromě toho působím jako překladatelka ruské, ukrajinské a částečně francouzské literatury a dramatiky.Jsem členkou Obce překladatelů a PEN klubu a byla jsem zvolena předsedkyní pražské sekce mezinárodní Společnosti pro vědu a umění. Přeložila jsem 135 titulů z ruské literatury a dramatiky a několik odborných publikací. Vydala jsem monografii Křížová cesta Michaila Bulgakova a přeložila jsem celé jeho dílo. Publikovala jsem řadu statí a několik literáněvědných monografií a teatrologických prací. V roce 2008 jsem byla jmenována profesorkou.Jsem od roku 1963 vdaná, můj manžel je strojní inženýr a mám jednoho syna, který vystudoval HAMU a působí jako operní a koncertní pěvec.Ocenění

  • Cena A. S. Puškina za překladatelské dílo, 2005
  • Cena I. Franka za překladatelské dílo a literáněvědné publikace z ukrajinštiny, 2007
  • Medaile Petra I. za překladatelské dílo, 2009