Matys Rudolf - esejista, básník, kulturní historik, editor

RUDOLF MATYS

Životopis

Narodil se 28.května 1938 v Praze v rodině hudebníka. Po maturitě na náchodském gymnáziu krátce studoval na Přírodovědecké fakultě UK (historickou geografii), posléze přestoupil na Vysokou školu pedagogickou v Praze. Po promoci (1961) rok učil, pak mj. pracoval jako klinický psycholog a biblioterapeut v pražské Psychiatrické léčebně. V letech 1967-2002 působil v Československém (později Českém) rozhlase jako odborný redaktor literární redakce ČRo 3-Vltava. Redigoval (i autorsky připravoval) stovky pořadů z oblasti poezie, literární historie, esejistiky, četeb na pokračování, dramatizací ad. Vydal čtyři sbírky poezie, dvě knihy próz a jednu sbírku veršů pro děti, napsal dvě rozhlasové hry a monografii V umění volnost (Kapitoly z dějin Umělecké besedy). K vydání edičně připravil více než 20 knih, napsal 26 doslovů a předmluv, v různých periodicích publikoval kolem 300 recenzí, studií a esejů (hlavně o literatuře, rozhlasové tvorbě a kulturně společenské problematice). Působil v řadě literárních porot (Magnesia Litera, Ortenova Kutná Hora, Šrámkova Sobotka, Prix Bohemia Radio ad.); je členem redakční rady odborného časopisu Svět rozhlasu a předsedou redakční rady revue UB Život (členem UB je od roku 1991). Je rovněž členem Českého centra mezinárodního Pen klubu.Ocenění


  • Cena Nadace Českého literárního fondu (výroční cena za pětatřicetidílný cyklus Semper viva - nejlepší rozhlasové dílo roku 1995), 1996
  • Cena generálního ředitele Českého rozhlasu (za rozhlasovou tvorbu), 2001