Maděra Petr - spisovatel

PETR MADĚRA
Životopis


Narozen 10. července 1970 v Ostrově nad Ohří. Vyrůstal v západním Krušnohoří, „v domě ze severní strany obklopeném haldami zarůstající hlíny, rozlámanými panely, násypkami, soustavou divočících rybníků a skladem železa s vlečkou, již pohlcovaly nálety bříz“. Po absolvování ostrovského gymnázia studoval na ČZU v Praze – rybníkářství, půdo- i stromoznalství, krajinu a říční systémy. Poté střídal nejrůznější zaměstnání se svobodným povoláním. Živil se jako pedagog slepých dětí, krajinný ekolog, grafik nebo vedoucí vydavatelství. Vedle toho nějaký čas redakčně spolupracoval s literárním časopisem Weles. Nyní je zaměstnán jako odborný redaktor publikací zaměřených na vědy o Zemi. První knihu Krevel vydal ve druhé polovině devadesátých let. Život na samotě na statku v Horním Záblatí inspiroval mnohé jeho básně ve sbírce Komorní hůrka (nominace na Magnesii Literu). Na přelomu tisíciletí napsal iniciační román Černobílé rty – neobvyklý milostný příběh s hororovými prvky lynchovského ražení. Ve svém díle na jedné straně citlivě vnímá palimpsest drásané sudetské krajiny a na druhé již řadu let přepisuje svými naškrábanými a vrytými vzkazy architext Prahy.


 

Výběr z díla

  • Krevel (Edice poesie Host sv. 16), 1997
  • Komorní hůrka (Edice poesie Host sv. 53), 2001
  • Černobílé rty (Večernice sv. 16, n. Protis), 2007
  • Houbeles (n. Práh), 2008
  • Filtrační papíry (Fra), 2014
  • Zelené báje (Mazzel), 2018