Kvíz Rudolf - recitátor

RUDOLF KVÍZ


Foto: mluveny.panacek.com


Životopis

Rudolf Kvíz (* 1939, Praha) pochází ze selské rodiny. Vyučen tavičem oceli. Léta se věnuje přednesu jako recitátor i jako porotce soutěží. Vystupoval např. ve Viole, Památníku písemnictví, pro Kruh priatelov českej kultúry v Bratislavě, pro církev, na koncertech vážné hudby (např. Pražské dechové kvinteto, České noneto, Ensemble Martinů, Kühnùv dětský sbor). Účinkoval v mnoha rozhlasových pořadech (r. 1992 cena za roli Krista v Železnobrodské pašijové hře). Roku 1999 mu bylo na Poděbradských dnech poezie uděleno nejvyšší ocenění v oboru – Křištálová růže.

(Zdroj: wikipedia.org)