Kurz Ivan - hudební skladatel

IVAN KURZ
Životopis

Ivan Kurz (1947), jeden z představitelů střední skladatelské generace, profesor skladby na AMU v Praze, se do povědomí hudební veřejnosti zapsal jako tvůrce hudby pódiové i jako přední autor hudby filmové a divadelní. Uznání si Kurzova tvorba získala nejen díky své profesionální technické kvalitě, ale především hloubkou a opravdovostí svého sdělení. V jeho hudební řeči dominuje ideál postmoderny, zobrazující se v syntéze kompozičních prostředků. Je autorem mnoha skladeb komorních, vokálních i kompozic elektroakustických. Těžiště jeho tvorby leží zejména v partiturách pro symfonický orchestr. Skladbu studoval na hudební fakultě AMU ve třídě Emila Hlobila, aspiranturu ukončil u Václava Dobiáše. Od roku 1977 na hudební fakultě AMU působí pedagogicky. Do obecného povědomí nejširší veřejnosti vstoupila jeho filmová hudba k televizním seriálům „Panoptikum města pražského“ a „Četnické humoresky“.Ocenění

  • Generace, 1974
  • MK ČSR, 1975
  • cena SČSKU (1. místo v soutěži), 1980
  • cena SČSKU (2. místo v soutěži; 1. cena nebyla udělena), 1989Odkaz


Více o tvorbě Ivana Kurze ZDE
nebo na wikipedia.org