Kruis Ivan - básník, editor, publicista, knižní historik

IVAN KRUIS
Životopis

Celý svůj život spojil s českou knihou. Jako tvůrce, nakladatelský redaktor, šéfredaktor a emeritní ředitel SNK s.p., knižní historik a teoretik. Věnuje se také výtvarnému umění jako výtvarný kritik a recenzent. Je tvůrcem osnov předmětu Dějiny knižní kultury, který přednášel na Vyšší odborné škole restaurování a konzervačních technik a v návaznosti také na vysoké škole Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Spolupracoval dlouhodobě s Čs. rozhlasem - původní a přejatá tvorba. Články v denním tisku a časopisech k výtvarným tématům. Podílel se na většině výstav v Portmoneu za dobu jeho existence.Věnuje se kodikologii, bibliofiliím, typografii knih zejména 19. a 20. století. V jeho poezii se prolíná dodnes milostná lyrika s historií a pamětí krajiny nejen rodného Podskalí a Jílovska v Posázaví. K zachycení obrazů plynoucího času a stále se rodícího života nachází stálou inspiraci v toku řek Vltavy, Sázavy a v posledních letech také Ondřejnice a Odry na Ostravsku. Připravuje k vydání monografii o českém bibliofilovi Josefu Portmanovi. Podlomené zdraví je limitujícím faktorem jeho současného života, poezie ale zůstává nadále jeho nedílnou součástí. Uspořádává nyní svoje dílo.


Dílo

 • Podskalská romance /poezie/,Čs.rozhlas - Vltava 1979, (v. MF 1987), 1979
 • Čtvrteční vernisáž /poezie/, samizdat-bibliofilie, ak.mal. Jiří Pavlík, 1979
 • Peřeje (poeticko-prozaický sborník), SNK, 1980
 • Vít Obrtel /k výročí básníka a architekta/, Práce, 1981
 • František Vinant: Přes řeku /editor/, Peřeje, SNK, 1984
 • Literárně-dramatické pořady v Památníku národního písemnictví /scénáře a režie/, Strahovské čtvrtky, 1983 – 1990
 • Ozvy /poezie/, Omega, (MF 1987)
 • Portmoneum - /Josef Portman/, čj. - nj. - angl., Paseka 1993, 1995, 2003
 • K pramenům knižní tvorby Josefa Váchala /studie/, Paseka 1996
 • Havran /editor/, Paseka 1996
 • Josef Váchal a Josef Portman.../sympozium/, KLAS 01, Galerie Klatovy/Klenová 2007, 2005
 • Josef Fiala: Sochy / Sculptures - Příběhy nejen z kovu, čj. - angl., katalog výstavy, 2008

1. Dne 17. 10. 2014 proběhl ve spolupráci s Městskou knihovnou, pobočka Dittrichova ulice, Praha 2 autorský večer čtení veršů Ivana Kruise, básníka, editora a publicisty, člena Umělecké besedy. Hostem byla výtvarnice Michaela Schrecková, která představila svoje ilustrace k básníkovým veršům.

2. Sbírka STRMILOSTI spatřila světlo světa 20. 12. 2014.

Básnickou sbírku Ivana Kruise STRMILOSTI tvoří soubor miniatur – čtyřverší. Autor se výrazně posunul k větší koncentraci výrazu a k přesnější metaforice. Verše přesahují rovinu pocitového, deníkového záznamu a originálními obrazy rozvírají takovou momentku až kamsi do překvapivé, strhující hloubky. V některých z nich si básník podává ruku se Skácelovými čtyřveršími, na jiných zas jakoby ulpělo cosi z měkce rozpíjivého témbru, vzdáleně připomínající atmosféru veršů staročínských básníků. Kruisovy verše doprovázejí citlivé ilustrace – kresby výtvarnice Michaely Schreckové.

Cena knížky včetně porta a balného činí 130 Kč

Objednávky zasílejte na e-mail ikruis@seznam.cz . Knížka Vám bude zaslána po připsání částky na účet č. 158299663/0600. Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno.

3. V Červnu 2015 nachází básnická skladba PODSKALSKÁ ROMANCE svoje první čtenáře. Milostný dialog je vydán v bibliofilské úpravě v počtu číslovaných výtisků spolu s CD vzácně dochovaným záznamem inscenace dialogu v podání Magdaleny Rychlíkové a Martina Štěpánka z r. 1979, který byl oficiálně po Štěpánkové emigraci v r. 1981 v ČS rozhlase povinně smazán. Grafika a ilustrace Michaely Schreckové dokonale souzní s autorským záměrem i vyzněním skladby.