CZ / ENG

Přihlášení do KP

Můžete si stáhnout a vyplnit 'papírovou' přihlášku (viz odkaz pod textem) a tu po vyplnění odeslat poštou na adresu Umělecké besedy.

Pozn.: Při vyplňování přihlášky do Kruhu přátel Umělecké besedy poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Umělecká beseda si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a řídí se tímto zákonem.KONTAKT

Předseda KPUB - Antonín Chrudimský

email: achrudimsky@chello.cz 

Jednatelka KPUB – Mgr. Eva Břicháčková
email: eva.brich@seznam.cz
mobil: 777 329 512


logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou