CZ / ENG

Přihlášení do KP

Můžete si stáhnout a vyplnit 'papírovou' přihlášku (viz odkaz pod textem) a tu po vyplnění odeslat poštou na adresu Umělecké besedy.

Pozn.: Při vyplňování přihlášky do Kruhu přátel Umělecké besedy poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Umělecká beseda si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a řídí se tímto zákonem.STAŇTE SE ČLENY KRUHU PŘÁTEL UMĚLECKÉ BESEDY!

Papírová příšláška viz odkaz níže:


Členství v Kruhu přátel

Členství v Kluhu přátel UB není vázáno na regule 'přijímacího řízení', jaké je podmínkou pro přijetí za řádného člena v jednotlivých besedních odborech. Dnešní Kruh přátel je tedy zcela a trvale otevřen každému vážnému zájemci, který by chtěl zblízka poznat dění v Umělecké besedě! Každému, komu není cizí problematika současného výtvarného umění, hudby či literatury. Každému, kdo by se rád průběžně seznamoval s tvorbou členů Besedy na jejich výstavách, pravidelných koncertech komorní hudby a literárních čteních, které spolek pořádá. Jsou mu také rovnocenně přístupné interní besední společenské večírky (s hodnotnou tombolou) i různá neformální setkání besedních umělců.

A buďme upřímní a otevření, jak to mezi přáteli má být: také pro současnou Uměleckou besedu, by příliv nových, zejména mladých zájemců do tohoto Klubu přátel znamenal významnou posilu a obohacení. I dnes, jako ostatně mnohdy v jejích dějinách, by totiž mohl vést k výraznějšímu rozšíření obecného povědomí o jejích aktivitách, pomohl by získat jejímu úsilí širší ohlas, takový, jenž by více odpovídal významu, umělecké hodnotě a duchovní intenzitě, jakou nepochybně vykazují umělecké realizace mnoha současných jejích členů!

Pro členy Kruhu přátel UB bývá každoročně připravena prémie - nejčastěji umělecké dílo člena UB - grafický list, litofrafie apod. nebo CD s hudbou členů UB apod. Roční členský příspěvek činí 500 Kč.

Přihlášení do Kruhu přátel

Můžete si stáhnout a vyplnit 'papírovou' přihlášku a tu po vyplnění odeslat poštou na adresu Umělecké besedy (přihlášku naleznete přiloženou pod textem).

Pozn.: Při vyplňování přihlášky do Kluhu přátel Umělecké besedy poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Umělecká beseda si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a řídí se tímto zákonem.


logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou