Křivánek Vladimír - básník, literární historik

VLADIMÍR KŘIVÁNEK
Životopis


7. 5. 1951, Kolín

Jeho otec, technický úředník, byl v 60. letech dvakrát dlouhodoběji delegován jako obchodní zástupce do zahraničí: do Číny (1959–1962) a na Kubu (1963–1966). Díky tomu Křivánek českou základní školu navštěvoval při velvyslanectví v Pekingu a Havaně. Po návratu rodiny do Čech navštěvoval SVVŠ v Hořicích v Podkrkonoší (1966) a v Praze (maturoval 1969). V letech 1969–1970 byl prodavačem v antikvariátu, poté studoval češtinu a historii na Pedagogické fakultě University Karlovy; absolvoval roku 1974 prací Pojetí romantismu v díle K. H. Máchy a M. J.Lermontova (PhDr. 1978 prací K problematice historismu v české literatuře předbřeznové, CSc. 1995 prací Počátky lyriky májovců a Máchovo dědictví). V letech 1974–1976 byl učitelem na ZDŠ na Kladně. Od roku 1977 pracoval v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, zprvu jako bibliograf, později jako odborný pracovník oddělení dějin české literatury. V letech 1989–1990 byl šéfredaktorem časopisu mladé literatury Iniciály. 1990–2005 byl odborným asistentem a posléze docentem na katedře české literatury Pedagogické fakulty UK, v letech 1994–1997 jejím vedoucím. Jako vysokoškolský pedagog působil též na na Literární akademii (2001–2004), na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci (2005–2007) a od roku 2008 je profesorem na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 1998 je též vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Je předsedou občanského sdružení Litterula a od roku 2008 též předsedou Obce spisovatelů. Od konce 70. let soustavněji navštěvoval Bulharsko, mj. se několikrát zúčastnil letní školy bulharistiky v Sofii (1979, 1981 a 1991); znalostí bulharštiny a bulharské literatury příležitostně využívá ke komparatistickým studiím a občasným překladům. V letech 1992–1993 absolvoval půlroční studijní pobyt na univerzitě v Londýně.

(Zdroj: slovnikceskeliteratury.cz)


Odkaz

Více o Vladimírovi Křivánkovi ZDE