Kriseová Eda - spisovatelka, novinářka

EDA KRISEOVÁ
Životopis

Eda Kriseová (* 18. července 1940, Praha) je česká novinářka a spisovatelka. Je členkou PEN klubu, Obce spisovatelů, Kafkovy společnosti a správní rady Nadace Central and Eastern European Book Project v Amsterodamu. Po maturitě (1958), vystudovala Institut novinářství a osvěty na UK, absolvovala r. 1963. Poté se stala novinářkou v časopise Mladý svět, kde působila až do roku1968. V roce 1969 byla reportérkou v časopise Listy. Koncem roku 1969 se stala asistentkou v Ústavu pro teorii a dějiny sdělovacích prostředků při UK. Roku 1972 se díky svým postojům stala zakázanou autorkou, do r. 1976 pracovala v universitním archivu, poté byla nucena toto místo opustit a pracovala zcela mimo obor. Po sametové revoluci (1989) byla mluvčí Občanského fóra a potom se stala poradkyní Václava Havla, kde pracovala jako ředitelka sekce Stížnosti a milosti prezidentské kanceláře, tuto práci vykonávala do roku 1992. Poté se věnuje jen literární činnosti, velice často mívá v zahraničí autorská čtení či přednáší na univerzitách.

(Zdroj: foto+text - wikipedia.org)


Odkaz

Více o Edě Kriseové ZDE