Kontakt

Starosta UB - Richard Drury, MA

email: rke.family@centrum.cz

Výkonný místostarosta UB - Mgr. Vlastimil Vavřín

email: vavrin@laurus.cz

Předseda HOUB - prof. Miloš Haase

email: milos@haase.cz

Předseda VOUB - Mgr. Ivo Binder

email: ivo.binder@seznam.cz

Jednatelka VOUB - MgA. Kristina Vašíčková

email: kri.vas@seznam.cz

Předseda LDOUB - Mgr. Václav Daněk

email: vaclav.danek@gmail.com

Jednatelka LDOUB - Ing. Libuše Ludvíková

email: libuse@pen.cz


bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., účet: 1923542339/0800


Adresa:

Besední 3, Praha 1, 110 00

IČ - 48546780