Kocmanová Renáta - sochařka

RENÁTA KOCMANOVÁ
Životopis

Renáta Kocmanová se narodila roku 1979. Je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha (2008) a Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni oboru Učitelství uměleckých předmětů pro střední školy (2003). Roku 2007 se zúčastnila zahraniční stáže na Ecole Nationale Superieure d´Art ve francouzském Dijonu.Od r.2008 až dosud působí na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni jako odborný asistent. Od roku 2010 je členem Umělecké besedy.
Její sochařská práce je zaměřena především na interpretaci figury a krajiny. Je jí vlastní organické tvarosloví, odkazující na tělesný základ, nepřímo poukazující na těsný vztah člověka s přírodou. Je zaměřena na hledání autentické výpovědi k prověřovaným konstantám (figura, krajina, fragment, torzo), k problematice intimity, prožívání niterného, individuálního, ve vztahu k zákonitostem obecným a společnosti, k souvztažnostem a kontrastům vnitřního a vnějšího prostředí. Vedle sochařské práce se aktivně věnuje umělecké knižní vazbě.


Samostatné výstavy:

 • „Živly / Vzduch / Krajina k létání“ , výstava kreseb a knižních vazeb, Krajská knihovna, Pardubice, 2011
 • „La Mélancolie... âcreté du Vin de Corse“, výstava kreseb, Krajská knihovna, Pardubice, 2008


Kolektivní výstavy:

 • „Industrial“, Světovar – kulturní fabrika, Plzeň, 2012
 • „Třetí archivní knihvazačská soutěžní přehlídka“, Městská knihovna Ostrava, Trnavské muzeum Slovensko, 2012
 • „Terra (non) firma“, výstava členů výtvarného odboru, Umělecká beseda, Galerie Kartografie, Praha, 2011
 • Třetí archivní knihvazačská soutěžní přehlídka“, Archív hl. města Prahy, Státní oblastní archív České Budějovice, Podtatranské muzeum v Popradu Slovensko, 2011
 • „Intersalon AJV 2011“, XV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška, Sladovna, Písek, 2011
 • „stalo se za barevného dne“, Galerie Františka Drtikola, Příbram, 2011
 • „Světovaření 2010“, areál bývalého pivovaru Světovar, Plzeň, 2010
 • „Pocta Bohuslavu Reynkovi, výstava členů a hostů výtvarného odboru, Umělecká beseda, 2010“, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod, 2010
 • „No group – Klub absolventů“, Univerzitní galerie ZČU v Plzni, Plzeň, 2009
 • „IX.Členská výstava společenstva českých knihařů“, Státní okresní archív, České Budějovice, 2009
 • „mini UB 2009“, výstava členů a hostů výtvarného odboru, Umělecká beseda , Galerie Vltavín, Praha, 2009
 • „Design vlastní identity - Trienále závěsného objektu – Objekt 2,5 08“, Bechyňská brána Kotnov, Tábor, 2008
 • „Diplomanti AVU 2008“, NG, Veletržní palác, Praha, 2008
 • „Figurama 05“, Muzeum policie, Praha Karlov, 2005
 • „Jiří Novák a jeho žáci“, Univerzitní galerie, Plzeň, 2002
 • „Milan Hes a jeho žáci“, Univerzitní galerie, Plzeň, 2001