Kaufman Mirek - malíř

MIREK KAUFMAN
Životopis


Mirek Kaufman (* 15. dubna 1963, Žatec) je současný český malíř.
V letech 1983 - 1989 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a na École des Beaux-Arts v Paříži. V letech 1990 - 1994 pobýval na studijních pobytech střídavě ve Francii a ve Švýcarsku. (1991 - 1992 : Paříž, 1992 - 1993 : Ženeva, ARTES, Fondation Samuel Buffat, 1993 : Epernay, 1993 - 1994 : La Chaux-de-Fonds). Od počátku je tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou a skládá se z rozsáhlejších obrazových cyklů. Svou inspiraci autor nachází v neohraničeném prostoru kosmologie či vědeckého experimentu, ale i v jiných oblastech. Jako příklad takto pojatých projektů lze z chronologie jeho tvorby uvést cyklus Tmavomodrý samet, volně inspirovaný neklidnými vodami Davida Lynche, sérii Pod povrchem, která mapuje minimalistické události v mikrosvětě, spolupráci s vědci z francouzského INSERMU, která se stala motivací pro projekt Mezi vědou a barvou. Obrazy vystavené pod názvem Do neznáma směřovaly do blízkého či vzdáleného vesmíru, o kterém si každý z nás vytváří zcela jedinečnou vlastní iluzi. Limitovaná škála i plynulé prolínání barevných vrstev již směřují k obsáhlému projektu z nedávné doby, který nese název Tekuté písky. Zde se autor vyjadřuje k mezním možnostem práce s barvou. Pro jeho malbu je tu charakteristická právě její tekutost, která v přeneseném významu v sobě nese i pocity nestability a ohrožení. I přes toto tematické ukotvení přistupuje malíř k obrazu zcela svobodně a často bez předchozí přípravy pracuje volně s barevnou hmotou. I když prostorové i tvarové abstrahování patří k základním znakům jeho tvorby, snaha o zachycení fyzické stránky lidské existence jej provází od jeho prvních malířských pokusů. Kromě malby, která je jeho hlavním oborem, se věnuje i fotografii a příležitostně i grafickému designu a tvorbě autorských knih. I v těchto paralelních činnostech je vždy dominantní snaha o propojení daného média se světem malby. Fotografické cykly jsou tak svým pojetím často na samé hranici mezi obrazem čistě fotografickým a přesahem plynule navazujícím na malbu. V posledních letech se zabývá prací na více souvisejících cyklech převážně velkých formátů, které byly pod pracovním názvem 'Tekutá malba' několikrát prezentovány v Čechách i v zahraničí. Oblíbený citát z dějin moderního výtvarného umění - týká se malíře Balthuse a jeho postoje k vlastním životopisným údajům: ... Když Balthuse před jeho retrospektivou v londýnské Tate Gallery v roce 1965 požádal kurátor John Russel o nějaké biografické informace, poslal mu malíř krátký telegram: 'Žádné životopisné detaily. Začněte: Balthus je malíř, o němž se nic neví. Nyní se podívejme na jeho obrazy. S pozdravem B.'


(Zdroj: wikipedia.org)Odkaz

Více o Marku Kaufmanovi ZDE
nebo na www.mirekkaufman.com