Janík Zdeněk - básník, středoškolský pedagog, korektor

ZDENĚK JANÍK
Životopis


Zdeněk Janík (* 7. října 1923 Brno) je český básník. Původním povoláním pedagog a redaktor; za normalizace pracoval jako korektor. Člen Obce spisovatelů, PEN klubu a Syndikátu novinářů. Jeho krédem je verš z básně Klavír: „Pochopit znamená uvěřit včas.“
(zdroj: wikipedia.org)

'Narodil jsem se v Brně, studoval na gymnasiu v Brně a v Písku, za války jsem byl totálně nasazen, po válce jsem vystudoval Filosofickou fakultu KU v Praze (angl., čeština, filosofie), učil na různých typech škol dokud jsem nebyl 'vyakčněn' a pracoval různě. Psát (lépe řečeno publikovat) jsem začal pozdě. Jsem členem UB, PEN klubu, Obce spisovatelů a Klubu novinářů Pražského jara. Za komunismu se mi občas podařilo psát pod pseudonymem Tomáš Šobr.'

Mezi literární díla Zdeňka Janíka patří: Stalo se..., Hledání klíčů, Vracím se k tobě chlapec, Volání na časy, Slovohrátky I. II., Kaleidoskop, Hladce a obrace, Zásloví a podsloví, Šumavská světýlka. Přispíval do několika časopisů: Akord, Dokořán, Literární noviny, Lidové noviny, Listy, Naše rodina, Respekt, Perspektivy atd.


Ocenění

2010 - Rožnovský fejeton -
zvláštní ocenění za fejetony
2007 - Cena Evropský fejeton -
prémie za fejetonovou tvorbu vůbec
1999 - Cena Evropský fejeton -
prémie za fejetony v knize Hladce a obrace
1972 -
pod pseudonymem Tomáš Šobr cena za poezii za sbírku Bourání Lusthausu srdce.


Ukázky z díla

Bourání lusthausu srdce
Až vytrháme podlahu i krov a po oknech zůstanou jen zející rány
a v tlustých kobercích
vyneseme pečlivě svinuté šlápoty našeho snění
začneme vybírat z popela drahokamy
Knihy
Jsme ze všech věcí člověku nejpodobnější.
Zavírají nás pod zámek, pálí nás na hranici a mají nás za nesmrtelné.
Pozdní vyznání
znovu neznat v něčem míru
ve světě kde je všechno předem splatno
a místo srdce vládnou počítače
Proč
Královská otázka
dětí a soudců
a všech opuštěných a podvedených
pronášená v kteroukoliv hodinu
kdy se přibližuje svět
o něco blíže
k tajemství pravdy