Hurník Lukáš - hudební skladatel, sbormistr Gaudium Pragense a ředitel ČRO 3 Vltava

LUKÁŠ HURNÍKŽivotopis

Svou hudební dráhu začal v rockové skupině Biwoy (společně s bubeníkem Klaudiem Kryšpínem), v níž hrál na basovou kytaru a pro niž vytvořil celý repertoár. Jeho hudebním ideálem byl Frank Zappa. Některé rockové prvky pak zužitkoval i ve čtyřruční skladbě Hot-suita, která získala v roce 1990 první cenu na mezinárodní soutěži v Tokiu. Další ceny si přivezl ze skladatelských soutěží Generace a Jihlava. Typickým znakem Hurníkových kompozic je stylová syntéza, v jejímž rámci se potkávají rock s barokní a moderní polyfonií, chromatika s klasickou melodikou, kantiléna s minimalistickými patterny. V seznamu děl najdeme hudbu duchovní (Magnificat, kantáty Quis credidit? a Svatovojtěšská hodinka), orchestrální (Variace na téma Franka Zappy, Souvětí, Konstelace pro smyčcový orchestr a komorní symfonie Dívka a stroj), tvorbu písňovou (Knížka něžností, Kafkovo rozjímání, Madrigaly). Jeho dosud největším dílem je symfonie Globus pro bicí nástroje a symfonický orchestr vytvořená pro proslulou skotskou bicistku Evelyn Glennie, která je dnes v repertoáru brněnského souboru Dama-Dama a muzikálová opera The Angels. Jeho orchestrální skladby nastudovali přední dirigenti, např. Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, James Judd, Jakub Hrůša, Ondřej Kukal, Jan Kučera a další. Průřez Hurníkovou tvorbou vyšel na profilovém kompaktním disku s názvem Fusion Music. Jeho skladby vydává mimo jiné Editio Bärenreiter Praha a Nakladatelství Českého rozhlasu. Lukáš Hurník se zabývá též hudební popularizací v Českém rozhlase a České televizi (Hudební laboratoř Marka Ebena a Lukáše Hurníka, Ti nejlepší z klasiky, Vinceró). Jeho rozhlasový pořad Da capo má už téměř 300 pokračování. Je spoluautorem nových učebnic hudební výchovy pro základní a střední školy, autorem fejetonů (čas. Harmonie) a popularizační knížky Tajemství hudby - odtajněno (Grada). Věnuje se též sbormistrovství. Vede smíšený sbor Gaudium Pragense . Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde též získal titul Ph.D., dnes pracuje jako ředitel Českého rozhlasu 3 - Vltava. V roce 2006 se stal prezidentem České hudební rady, v roce 2007 mu Masarykova akademie umění udělila cenu Rudolfa II.Odkaz

Více o dílu Lukáše Hurníka na www.musica.cz