Hrachovinová Hana - harfistka

HRACHOVINOVÁ HANAŽIVOTOPIS

Hana Hrachovino
vá (1990) se od devíti let věnovala hře na harfu v Hudební škole hlavního města Prahy ve třídě Mgr. Hany Müllerové, pod jejímž vedením úspěšně absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením. Od roku 2009 studovala harfu u doc. Jany Bouškové na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde v červnu 2015 získala magisterský titul. V akademickém roce 2013 – 2014 absolvovala roční výměnnou stáž Erasmus na Conservatoire national supérieur de musique et de danse v Paříži ve třídě Isabelle Moretti a své vzdělání rozšiřovala i na mistrovských kurzech s Isabelle Perrin, Isabelle Moretti, Janou Bouškovou a Ieuanem Jonesem.

Od prosince 2015 je členkou orchestru Národního divadla Brno, spolupracovala s mnoha dalšími orchestry včetně České filharmonie nebo německého orchestru l'Arte del mondo. Jako sólistka vystoupila s Mitteldeutsche Kammerphilharmonie, Komorní filharmonií Pardubice, Akademickými komorními sólisty, Tišnovským komorním orchestrem a s dirigenty Gerardem Oskampem, Leošem Svárovským, Marko Ivanovičem a Petrem Louženským.

Velmi ráda se věnuje moderní a soudobé hudbě a spolupracuje se skladateli, premiérovala například skladby Lukáše Matouška, Lukáše Hurníka, Jaroslava Pelikána a Martina Klusáka. Několik soudobých skladeb také nahrála pro Český rozhlas, včetně přímého přenosu z koncertu Umělecké besedy. Od října 2014 je členkou šestičlenné improvizační skupiny Topos kolektiv, s níž v listopadu 2015 čtyřikrát vystoupila v New Yorku. V listopadu 2017 provedla v Japonsku na Tokijské univerzitě múzických umění duo Magnolia pro harfu a koto od Martina Klusáka.