Hrabal Milan - spisovatel, překladatel

MILAN HRABAL
Životopis

Spisovatel, překladatel a zprostředkovatel české a lužickosrbské literatury Milan Hrabal se narodil 10. ledna roku 1954 ve Varnsdorfu. Vystudoval Střední ekonomickou školu služeb v České Lípě. V současnosti pracuje jako koordinátor mezinárodního projektu. Knižně debutoval v roce 1981 knihou Sólo větru. Osmnáct let byl ekonomem na učilišti energetiky a v letech 1991 až 2007 pracoval na Městském úřadě ve Varnsdorfu. Byl redaktorem varnsdorfského čtrnáctideníku Hlas severu. V letech 1984 až 2001 vedl poetické studio Doteky ve Varnsdorfu. Působil v redakčních radách časopisu Psí víno a bulletinu Obce spisovatelů Dokořán. Podílí se na organizaci soutěží Literární Varnsdorf, Drápanda a festivalu Mezinárodní svátek lužickosrbské poezie. Uspořádal více než tři desítky sborníků a publikací a od roku 1991 spolupracuje s Lužickými Srby – pomáhal při záchraně lužickosrbských škol, překládá jejich literaturu, publikuje články o Lužici, organizuje literární čtení, koncerty, výstavy a přednášky. Je členem mj. Obce spisovatelů, Českého centra PEN klubu a čestným členem Zwjazka serbskich wuměłcow. Vydal jedenáct sbírek poezie, knížku krátkých próz a knížku pro děti. Z jeho knižně publikovaných překladů je nejvýznamnější antologie současné lužickosrbské poezie Jazyk, jímž porozumíš větru.

(Zdroj: www.czechlit.cz)