Holeka Pavel - básník, výtvarník

PAVEL HOLEKA
Životopis


Básník a výtvarník Pavel Holeka (1945, Dvůr Králové n. Lab.) maturoval na 12leté SVVŠ v Kralupech n. Vlt. (1963). Po nedokončeném studiu lékařství a dvouleté vojenské službě pracoval od roku 1970 jako úředník v PŘ Technomat Praha. Od roku 1992 se věnuje pouze výtvarné a později i literární práci. V letech 2005-2010 byl zaměstnán jako knihovník. Je autorem papírových koláží, které mají podobu výtvarných básní, většinou lyrické, jindy i abstraktní povahy. 'Do světa nalepovaných obrazů vnesl nový prvek – prázdný prostor, který dokáže správně voleným obrazem doslova rozeznít. Často při tom používá grafické znaky – notovou osnovu, písmena nebo číslice, které tuto zvukovou složku evokují. Jeho koláže mají výrazný spirituální rozměr, jako by se svými minimalistickými prostředky pokoušel překročit meze viditelného' (Marcel Fišer). Tvoří ve větších cyklech (např. Partitury, Básně, Vnitřní prostory, Vytrhané básně, Vzpomínky na dětství, Chasidské písně a příběhy, Imaginární portréty, Listy z deníku, Hebrejská abeceda, Cesta za světlem, Dívčí sny a další). Uskutečnil více než 50 samostatných výstav, např. ve Středoevropské galerii a nakladatelství v Praze, v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, v Kongresovém centru Praha, v Galerii výtvarného umění v Chebu, v Českém centru Mezinárodního PEN klubu či v Galerii Krause ve Švýcarsku nebo v London Bible College v Londýně. Účastnil se také více než 50 kolektivních výstav doma i v zahraničí, v poslední době vystavuje zvláště s Uměleckou besedou. V roce 2009 vydal v nakladatelství Arbor vitae knihu 22 koláží a meditativních textů Hebrejská abeceda, která byla v roce 2010 zařazena mezi Nejkrásnější české knihy roku 2009 v soutěži Památníku národního písemnictví. V roce 2012 vydal v témže nakladatelství knihu Vábení slov, kde své básně doprovodil kolážemi z cyklu Abstraktní básně. Publikuje v revue Umělecké besedy Život. Spolu s manželkou Martou se podílel na překladu knihy Potřebuji tvou lásku od Dr. Rose Cambella, která je věnována výchově dětí a vyšla opakovaně ve čtyřech vydáních (Návrat domů, 1992). Je členem několika českých i mezinárodních uměleckých organizací; např. Umělecké besedy, Českého centra Mezinárodního PEN klubu či Christian Artists Europe. Jeho výtvarné práce jsou součástí soukromých i veřejných sbírek, např. Pražské plynárenské (sbírka české koláže), Galerie Klatovy/Klenová, Památníku národního písemnictví v Praze či LBC London, SEA Zürich a Konos Connection v USA. Žije a pracuje v Praze.Dílo
  • Koláže, SVGU Náchod 1995
  • Vytrhané básně, Galerie Klatovy/Klenová 2003
  • Hebrejská abeceda / Mezi dvěma světy, Arbor vitae, Řevnice 2009
  • Vábení slov, Arbor vitae, Řevnice 2012Ocenění

  • Hebrejská abeceda, Cena ministra kultury - 1. místo v soutěži Památníku národního písemnictví Nejkrásnější české knihy roku 2009


Odkaz


Více informaci o Pavlu Holekovi naleznete na www.pavelholeka.cz