Hodonský František - malíř

FRANTIŠEK HODONSKÝŽivotopis


Malíř František Hodonský (1945) patří mezi naše přední krajináře druhé poloviny 20. století. Narodil se v Moravském Písku a po studiích na uherskohradišťské střední uměleckoprůmyslové škole absolvoval na AVU u Františka Jiroudka. Těsně po sametové revoluci se na pražské akademii stal vedoucím ateliéru krajinářské a figurální malby. Od roku 1998 je profesorem současné malby na akademii v Bánské Bystrici. Tématem tvorby Františka Hodonského byla vždy krajina. František Hodonský je svůj, především v zobrazení plynoucí vody v řece, stromů a rostlin na břehu řeky a krajiny, která se kolem řeky rozprostírá. Vychází z konkrétní krajiny lužních lesů na Moravském Slovácku, ale přesah do myšlené „abstraktní krajiny s proudící vodou“ je značný. Atmosféra míst na břehu řeky z obrazů přímo vyzařuje, stejně tak na dřevorytech jakoby před divákem proud řeky přímo protékal.