ARCHIV - HISTORICKÉ SEZNAMY UB

Historický seznam členů Hudebního odboru

Hudební odbor Umělecké besedy
Jméno Příjmení osobní data členství v UB obor působení
Karel Ančerl 1908 - 1973   dirigent
Mořic Stanislav Anger 1844 - 1905   dirigent a hudební skladatel
Emil Axman 1887 - 1949   hudební skladatel
Josef  Bachtík 1901 - 1971   hudební publicista
František Bartoš 1905 - 1973   hudební skladatel
Jiří  Bělohlávek 1946 - 2017   dirigent
Karel Bendl 1838 - 1897   hudební skladatel a sbormistr
Jiří  Berkovec 1922 - 2008   hudební skladatel a publicista
Vilém Blodek 1834 - 1874 1863/4-1874 hudební skladatel
Pavel Bořkovec 1894 - 1972   hudební skladatel
Robert Brock 1905 - 1979   dirigent a pedagog
Marie Budíková 1904 - 1984   pěvkyně a pedagog zpěvu
Emil František Burian 1904 - 1959 krátkodobě hudební skladatel a režisér
Jarmil Burghauser 1921 - 1997   hudební skladatel a publicista
Marie Calma-Veselá 1881 - 1966   pěvkyně
Ladislav Černý 1891 - 1975   violista
Kitty Červenková 1904 - 1983   houslistka
Marie  Červinková-Riegrová 1854 - 1895   spisovatelka a libretistka 
Metod Doležil 1885 - 1971   sbormistr a pedagog
Jiří  Dostál 1906 - 1952   knihovník, hudební vědec a kritik 
Jaroslav Doubrava 1909 - 1960   hudební skladatel
Antonín Dvořák 1841 - 1904   hudební skladatel
Petr Eben 1929 - 2007   hudební skladatel
Eleonora z Ehrenbergů 1832 - 1912   pěvkyně
Jindřich Feld 1925 - 2007   hudební skladatel
Zdeněk Fibich 1850 - 1900   hudební skladatel
Antonín Foerster 1837 - 1926 1863 - 1926 hudební skladatel a varhaník
Josef Foerster 1833 - 1907 1863 - 1907 hudební skladatel
Josef Bohuslav Foerster 1859 - 1951 - 1951 hudební skladatel
Jiří  Foustka 1894 - 1967   překladatel
Čeněk Gardavský 1910 - 1978   hudební publicista
Nora Grumlíková 1930 - 2004   houslistka a pedagog
Pavel Haas 1899 - 1944   hudební skladatel
Karel Hába 1898 - 1972   violista a starosta UB
Josef Hála *1928 do 1996 klavírista
Jan Hanuš 1915 - 2004   hudební skladatel
Svatopluk Havelka 1925 - 2009   hudební skladatel
Vladimír Helfert 1886 - 1945   muzikolog, pedagog
Ferdinand Heller 1824 - 1912   hudební skladatel a sbormistr
Eduard Herzog 1916 - 1997   muzikolog, rozhlasový režisér, překladatel
Jan Heřman 1886 - 1946   klavírista
Silvestr Hipman (Hippmann) 1983 - 1974   hudební skladatel
Emil Hlobil 1901 - 1987   hudební skladatel
Karel Hoffmann 1871 - 1936   houslista, člen Českého kvarteta
Karel Hoffmeister 1868 - 1952   klavírista, pedagog, autor biografií 
Alfréd Holeček 1907 - 1989   klavírista
Václav Holzknecht 1904 - 1988   klavírista a hudební teoretik
Antonín Hořejš 1901 - 1967   hudební historik
Jaroslav Hořejší 1905 - 1997   klavírista a lékař
Marie Hořejší 1912 - 2006   houslistka
Ilja Hurník 1922 - 2013   hudební skladatel, klavírista, spisovatel
Karel Husa 1921 - 2016   hudební skladatel, dirigent
František Chaun 1921 - 1981   hudební skladatel
Josef Chuchro 1931 - 2009   violoncellista, pedagog
Emanuel Chvála 1851 - 1924   hudební skladatel a kritik
Leoš Janáček 1854 - 1928   hudební skladatel a teoretik
Jiří  Jaroch 1920 - 1986   hudební skladatel, režisér a dramaturg
Norbert Javůrek 1839 - 1880   lékař, hudební skladatel, sběratel lid. písní
Jaroslav Jeremiáš 1889 - 1919   hudební skladatel, publicista
Jaroslav Ježek 1906 - 1942   hudební skladatel a teoretik
Karel Boleslav Jirák 1891 - 1972   hudební skladatel a dirigent
Josef Jiránek 1855 - 1940   klavírista, pedagog
Jindřich Káan 1852 - 1926   skladatel, ředitel pražské konzervatoře
Miloslav Kabeláč 1908 - 1979 1938- hudební skladatel
Viktor Kalabis 1923 - 2006  -1972 hudební skladatel
Jan Kapr 1914 - 1988   hudební skladatel a hud. režisér
Rudolf Karel 1880 - 1945   hudební skladatel a teoretik
František  Kaván 1818 - 1896 1863-1896 hudební skladatel a sbormistr
Karel  Knittel 1853 - 1907   dirigent, pedagog
Karel Komzák sen.. 1823 - 1893   kapelník a skladatel
Oldřich František Korte 1926 - 2014   hudební skladatel
Milan Kostohryz 1911 - 1998   klarinetista a pedagog
Karel Kovařovic 1862 - 1920   hudební skladatel, dirigent, překladatel libret
Hans Krása 1899 - 1944   hudební skladatel
Marta Krásová 1901 - 1970   pěvkyně
Iša (František) Krejčí 1904-1968   hudební skladatel
Jaroslav Křička 1882 - 1969   hudební skladatel
Rafael Kubelík 1914 - 1996   dirigent
Vilém Kurz 1872 - 1945   klavírista, pedagog
Ilona Kurzová-Štěpánová 1899 - 1975   klavíristka
J.M. Květ 1887 - 1961   hudební historik, publicista, překladatel
Ferdinand Laub 1832 - 1875   houslista
Vladimír Lébl 1928 - 1987   hudební spisovatel a historik
Eva Léblová 1929 - 2013 1990-2013 hudební historička
Bohuslav Leopold 1888 - 1956   hudební vydavatel, hudební pedagogika
Josef Lev 1832 - 1898   operní pěvec
Ivana Loudová 1941 - 2017 1969-2017 hudební skladatelka a pedagog HAMU
Jan  Löwenbach 1880 - 1972   advokát, hudební kritik, autor operních libret
Jan Ludvík Lukes 1824-1906   oprní pěvec, poluzakladatel Hlaholu
Otmar Mácha 1922 - 2006 1945-1972 hudební skladatel, rozhlasový dramaturg
Jan Mařák 1870 - 1932   houslista, hudební pedagog
Zuzana Matoušková 1944 - 1996   pěvkyně
František  Maxián sen. 1907 - 1971   klavírista, vysokoškolský pedagog
Jan Nepomuk Maýr 1818 - 1888 1863-1866 operní pěvec, pedagog a skladatel
Jan Mikota 1903 - 1978   organizátor, tajemník Hud. matice UB
Václav Mikota 1896 - 1982   hud. kritik, nakladatel, bibliograf
Ivan Moravec 1930 - 2015   klavírista
Oskar Nedbal 1874 - 1930   hudební skladatel a dirigent
Otakar Nebuška 1875 - 1952   JUDr, hudební pracovník
Zdeněk Nejedlý 1878 - 1962   hudební teoretik
Václav  Neumann 1920 - 1995   dirigent
Rudolf Nováček 1860 - 1929   hudební skladatel a dirigent
Antonín Novák 1936 - 2008 -2008/09 houslista
Richard  Novák *1931 -1998 operní pěvec
Vítězslav Novák 1870 - 1949   hudební skladatel, pedagog 
Jarmila Novotná 1907 - 1994   pěvkyně
Václav Juda Novotný 1849 - 1922   hudební skladatel, spisovatel a překladatel
Mirko Očadlík 1904 - 1964   hudební teoretik
Karel Odstrčil 1930 - 1997 1969-1997 hudební skladatel
František Ondříček 1857 - 1922   houslista
Otakar Ostrčil 1879 - 1935   hudební skladatel, dirigent Národního divadla
Josef Páleníček 1914 - 1991   klavírista
Jan Panenka 1922 - 1999   klavírista
Zdenek Petr 1919 - 1994   hudební skladatel, redaktor
Vilém Petrželka 1889 - 1967   hudební skladatel, profesor skladby JAMU
František Pícha 1893 - 1964   hudební skladatel, pedagog
Zdeňka Pilková 1931 - 1999 -1999 hudební teoretička a redaktorka
Alois Piňos 1925 - 2008   hudební skladatel, pedagog JAMU
František Pivoda 1824 - 1898   učitel zpěvu
Josef Plavec 1905 - 1979   hudební teoretik, pedagog, sbormistr
Alexander Plocek 1914 - 1982   houslista, primárius Českého tria, pedagog
Vladimír Polívka 1896 - 1948   hudební skladatel a klavírista
Jan Ludevít Procházka 1837 - 1888   hudební skladatel, klavírista a organizátor
Anatol Provazník 1887 - 1950   hudební skladatel, varhaník, Čs. rozhlas
Ferinand Pujman 1889 - 1961   operní režisér, publicista, překladatel
Karel Reiner 1910 - 1979   hudební skladatel
Josef Richard Rozkošný 1833 - 1913 1863 - 1913 hudební skladatel a klavírista
Jan Rychlík 1916 - 1964   hudební skladatel, publicista a překladatel
Bohuslav Řehoř *1938 1997 - 2007 hudební skladatel, pedagog
Jaroslav Řídký 1897 - 1956   hudební skladatel, harfenista
Erwin Schulhof 1894 - 1942   hudební skladatel a klavírista
Josef Sklenář 1835 - 1890   JUC., divadelní pracovník
František Zdeněk Skuherský 1830 - 1892   hudební skladatel, pedagog
Klement Slavický 1910 - 1999 1939 - 1999 hudební skladatel
Milan Slavický 1947 - 2009 hudební skladatel, teoretik a režisér
Václav Smetáček 1906 - 1986   dirigent, hudební vědec, hobojista
Míla Smetáčková 1928 - 2012   publicistka, překladatelka, předsedkyně ČHS
Bedřch Smetana 1824 - 1884 1863 - 1884 hudební skladatel
František Smetana 1914 - 2004   violoncellista, hudební pedagog
Václav Snítil  1928 - 2015   houslista
Karel Stecker 1861 - 1918   hudební skladatel a teoretik
Karel Strakatý 1804 - 1868 1863-1868 pěvec
Richard  Stretti 1875 - 1968   právník a hudební skladatel
Eugen Suchoň 1908 - 1993   hudební skladatel
Josef Suk sen. 1874 - 1935   hudební skladatel, houslista
Josef Suk jun. 1929 - 2011   houslista
Antonín Benjamin  Svojsík 1876 - 1938   pedagog, zakladatel skautingu
Jaroslav Šaroun 1943 – 2021 1990-2021 hudební skladatel, klavírista
Karel Šebor 1843 - 1903   hudební skladatel, operní dirigent, kapelník
Otakar Ševčík 1852 - 1934   houslista
Otakar Šín 1881 - 1943   hudební teoretik, skladatel, pedagog
Milan Škampa 1928 - 2018   violista a pedagog, člen Smetanova kvarteta
Otakar Šourek 1883 - 1956   hudební publicista
Karel Šrom 1904 - 1981   hudební skladatel, hud. dramaturg a právník
Václav  Štěpán 1889 - 1944   klavírista, skladatel, pedagog, muzikolog
Josef Šváb-Malostranský 1860 - 1932   nakladatel, dramatik, herec, písničkář
Václav Talich 1883 - 1961   dirigent
Jaroslav Tomášek 1896 - 1970   hudební skladatel, PhDr., knihovník
Hanuš Trneček 1858 - 1914   hudební skladatel, teoretik, pedagog
Václav Trojan 1907 - 1983   hudební skladatel
Martin Turnovský 1928 - 2021  - 2021 dirigent
Mojmír Urbánek 1873 -1919   nakladatel
Velebín Urbánek 1853 - 1892 1880-1892 nakladatel, organizátor
Dalibor C. Vačkář 1906 - 1984   hudební skladatel
Ivan Večtomov 1902 - 1981   violoncellista
Emil Viklický *1948 1990-1996 jazzový klavírista a skladatel
Boleslav Vomáčka 1887 - 1978   hudební skladatel, kritik a právník
Otakar Vondrovic 1908 - 1985   klavírista, pedagog JAMU a lékař
Emil Votoček 1872 - 1950   hudební skladatel a chemik
František Vrána 1914 - 1975   hudební skladatel, klavírista
Ladislav Vycpálek 1882 - 1969   skladatel
Metod Vymetal 1895 - 1945   dirigent, sbormistr
Karel Weiss 1862 - 1944   hud. skladatel, sběratel lidových písní
Hanuš Wihan 1855 - 1920   violoncellista, pedagog
Jaroslav Zich 1912 - 2001   hudební skladatel, teoretik 
Otakar Zich 1879 - 1934   hudební skladatel, estetik
Josef Leopold Zvonař 1824 - 1865 1863-1865 hudební skladatel
         
Předsedové HO   osobní data předseda od-do
Bedřich Smetana 1824 - 1884 1863-
Antonín Dvořák 1841 - 1904  
Zdeněk Fibich Fibich 1850 - 1900  
Karel Kovařovic 1862 - 1920  
Josef Bohuslav Foerster 1859 - 1951  
Josef Suk 1874 - 1935  
Vítězslav Novák 1870 - 1949  
Otakar Ostrčil 1879 - 1935  
Ladislav Vycpálek 1882 - 1969  
Miloslav Kabeláč 1908 - 1979 -1972
Po obnovení UB v roce 1972      
Jan Klusák 1934- 1990-1994
Lukáš Matoušek 1943- 1994-2008
Jaroslav  Rybář 1942- 2008-2017
Miloš  Haase 1948- 2017-
Skupinové členství  
České kvarteto
Vystoupili, odešli, bylo jim zrušeno členství apod.
Zdeněk Bartošík *1974 ????-2012 hud.skladatel, žák I.Loudové a H.Bartoně
Jiří Bárta *1964 krátkodobě violoncellista
Emil  Viklický *1948 krátkodobě jazzový klavírista a skladatel

 

 

Historický seznam Literárního a dramatického odboru

Literární a dramatický odbor Umělecké besedy
Jméno Příjmení osobní data členství v UB
Bohumil Adámek    
Josef Aul    
Oldřich Alarich / Hlaváč 1895 - 1942  
Ivan Andrenik    
Jakub Arbes    
  Arietto    
Josef Aul    
Otakar Ouředníček    
Karel Babánek    
O.F. Babler    
Josef Barák 1833-1883 1863
Antonín Bartušek    
Eduard Bass    
Jaroslav Bednár    
Karel Josef Beneš    
Božena Benešová    
Petr Bezruč    
František Bílý 1854 - 1920  
Ivan Binar    
Vilém Bitnar    
Ivan Blatný    
Lev Blatný    
Karel Bodlák    
A.M. Böhnel    
Jaromír Borecký    
Ilona Borská Štuková    
Emanuel Bozděch    
Jiří Brabec    
František Brábek    
Albín Bráf    
Zdenka Braunerová    
Alfons Breska    
Antonín Brousek    
Otakar Brousek  -2014  
Otokar Březina    
Bohumil Březovský    
Pavla Buzková    
Václav Cibula    
Josef Čapek    
Karel Čapek    
Karel Matěj Čapek-Chod    
Jan Čarek    
Rudolf Čechura    
Jaromír Čelakovský    
Svatopluk Čech    
Adolf Černý-Rokyta    
Jarda Červenka    
Jana Červenková    
Josef Červinka    
Vincenc Červinka    
  Danihelka    
Ferdinand Dattel    
Jakub Deml    
Miloš Doležal    
Karel Dostal    
František Doucha    
Dimitrij Dudík    
Jan Dunovský    
Josef Durdík    
Jaroslav Durych    
Jaroslav Dušek    
Ludmila Dušková    
František Dvorský    
Arnošt Dvořák    
Ladislav Dvořák    
Helena Dvořáková    
Viktor Dyk 1877-1931  
Karel Elgart-Sokol    
Karel Engelmüller    
Karel Jaromír Erben    
Karla Erbová    
Lubor Falteisek    
Dalibor Faltys-Vačkář    
Drahomíra Fialková 1923-2010 -2010
Vlastimil Fišar    
Otakar Fischer    
Daniela  Fischerová    
Viola Fischerová    
Josef Bohuslav Foerster    
Josef Forbelský    
Jiří Frejka    
Josef Václav Frič    
Bedřich Frída    
Emanuel Frynta    
Bedřich Fučík    
A.M. Fux    
Jan Gebauer    
František Gellner    
Jaroslav Goll    
Eduard Grégr (nar. Gröger) 1827-1907  
Julius Grégr 1831-1896  
Isa Grégrová    
Jan Grmela    
Bohumila Grögerová    
Jan Grossman    
Jiří Guth-Jarkovský    
Jaroslav  Haasz    
Jiří Hájek    
K.B. Hájek    
Jan Halas    
Vítězslav  Hálek    
Jan Hanč    
Stanislav Hanuš    
Zdena Hásková-Dyková    
Prokop Miroslav Haškovec    
Jiřina Hauková    
Rudolf Havel    
Václav Havel    
Jaroslav Havlíček    
Servác Heller    
Josef Henke    
Jan Herain    
Jan  Herben    
František Herites 1851-1928  
Ignát Herrmann    
Adolf Heyduk    
Karel Hugo Hilar    
Jaroslav Hilbert    
Josef Hiršal 1920-2003  
Václav Hladík    
Miloš Hlavica 1933-2015  
Miloš Hlávka    
K.V. Hof    
R.R. Hoffmeister    
Karel Höger    
Vladimír Holan    
Josef Holeček    
Josef Holý    
Jiří Honzík 1924-2018  
Josef Hora    
Karel Horký    
Bernard Horst    
Jaromír Hořec    
Otakar Hostinský    
Egon Hostovský    
Ignát Hořica    
Vladimír Houdek    
František Hovorka    
Milan Hrabal    
Jiří Hraše 1930-2012  
Jaromír Hrubý    
Josef Hrubý -2017  
Ilja Hurník 1922 - 2013  
Marie  Hübnerová    
Miroslav Hýsek    
František Chalupa    
Jindřich Chalupecký    
Jarmila Chválová    
Rudolf Illový    
Josef Jahoda    
Jan Jakubec    
Zdeněk Janík    
Emanuel Janský    
Antonín Jelínek    
Hanuš Jelínek 1878-1944  
Ivan Jelínek    
F.V. Jeřábek    
Růžena Jesenská    
Štěpán Jež    
Milan Jíra    
Miloš Jiránek    
Alois Jirásek    
Miloš Jirko    
Jaroslav Jirsa    
Emil Juliš    
Milan Jungmann 1922-2012  
František Kabelík    
Svatopluk Kadlec    
Josef Kainar    
Josef. V.  Kalaš    
Zdeněk Kalista    
F.V. Kalousek    
Karel Kamínek    
Bohdan Kaminský    
Sigmund Kapper    
Jaroslav Kamper    
Jiří  Karásek ze Lvovic    
Bedřich Karen    
Vladimír Karfík    
Antonín Kláštěrský    
Břetislav Klika    
František Khol    
Benjamin Klička    
J.V. Klíma    
Antonín Jaroslav  Klose    
Karel Klostermann    
Josef Knap    
Bohuslav Knoesl    
Vítězslav  Kocourek    
Eduard Kohout    
Josef Jiří Kolár    
Eva Kolárová    
Jiří Kolář    
Jaroslav Kolman-Cassius    
Edmond Konrád    
Jan Kopecký    
Josef Kopta    
Miroslav Koryčan    
Josef Kořenský    
Josef Kouble    
Hugo Kozderka    
E. Krajník    
Eliška Krásnohorská    
Arnošt Kraus    
Karel Kraus    
Jarmila Krecar    
Otomar Krejča    
Karel Krejčí    
František Václav Krejčí    
Jarmila Kröschlová        
Rudolf Kronbauer    
František Kropáč    
Adolf Kroupa    
Rudolf Krupička    
Oldřich Kryštofek    
František Křelina    
Petr Křička    
Vladimír Křivánek    
Ludvík Kuba 1863-1956  
František Kubka    
Ludvík Kundera 1920-2010  
František Kvapil    
Hana Kvapilová    
Václav Lacina    
František Langer    
Marie  Laudová    
František Lazecký    
Karel Leger    
Emanuel z Lešehradu    
Jan Lier    
František Listopad    
Stanislav Lom    
Zdeněk Lorenc    
Hana Maciuchová -2021  
Miloš Macourek    
Jiří Mahen    
Josef Mach    
Jan Máchal    
Josef Svatopluk Machar    
Saša Machov    
Pavel Mandys    
Jiří Mařánek    
Marie  Majerová    
I.R. Malá    
Jan Malík    
Helena Malířová    
Jakub Malý    
R. I. Malý    
Marie  Marčanová    
František Mareš    
Jaromír John-Markalous   -1924
Miloš Marten    
Jiří Mařánek    
Josef Matějka    
Rudolf Mayer    
Rudolf Medek    
Jiří Mencl 1938-2020 -2020
Jindřich Metelka    
J. Mifka    
Vladimír Mikeš    
F. M. Mikovec    
Emanuel Miřiovský    
Otakar Mokrý    
Jaroslav Morák    
Alena Morávková    
Alois Mrštík    
Vilém Mrštík    
Josef Müldner    
Augustin Euegen Mužík    
Václav Bolemír Nebeský    
Zdeněk Nejedlý    
Jan  Neruda    
Stanisla Kostka Neumann    
Josef Nesvadba    
Lubor Niederle    
Arne Novák    
Ladislav Novák    
Teréza Nováková    
Oldřich Novotný    
Karel Nový    
František Obrtel    
Jan Opolský    
Ota Ornest 1913-2002  
Jarmila Otradvicová    
Mojmír Otruba    
Jan Otto 1841-1916  
Jiří Padevět    
Jan Palacký    
J. M. Palát    
František Pastrnek    
Jaroslav Jan Paulík    
Jiří Pechar    
Rudolf Pellar 1923-2010  
Luba Pellarová 1922-2005  
Ladislav Pešek 1906-1986  
Eduard Petiška    
Eva Petrová    
Gustav Pfleger-Moravský    
Josef Bojislav Pichl    
Zdeněk Pochop    
Josef Podlipný    
Sofie Podlipská    
Rudolf Pokorný    
Věra Poppová    
Albert Pražák    
Gabriela Preissová    
Arnošt Procházka    
F. S. Procházka    
Ferdinand Pujman    
Marie  Pujmanová    
Jan Evangelista Purkyně 1787-1869 1863-1869
Ladislav Quis    
Roman Ráž 1935-2022 -2022
Stanislav Reiniš    
Vladimír Remislavský    
Václav Renč    
Jan Rey    
Hugo Rokyta    
J. V. Rosůlek    
Marta Ryšavá    
Karel Rožek    
Miroslav Rutte    
Vácslav Řezníček    
Karel Sabina   1863-1872
J. V. Sedlák    
Jakub Seifert    
František Sekanina    
Karel Sezima    
Otimar Schaefer    
Karel Schneipflug    
Ferdinand Schulz    
Karel Schulz    
Josef Schwarz    
František Skácelík    
Otylie Sklenářová-Malá    
Josef Václav Sládek    
Karel Sladkovský    
Ivan Slavík    
Vojta Slukov    
Václav Smitka    
Primus Sobotka    
Milada Součková    
Antonín Sova    
František Springer    
Petr Stančík    
  Staňkovský    
Antal Stašek    
Ladislav Stehlík    
Jan Strakatý    
Jiří Stránský 1931 - 2019  
Ferdinand Strejček    
Josef Strnadel    
Ladislav Stroupežnický    
Kristián Suda    
Lothar Suchý    
Jarmila Svatá    
Josef Svátek    
Karolína Světlá    
F. X. Svoboda    
Josef Svoboda    
F. X. Šalda    
J. Šálek    
Jiřina Šejbalová    
Josef Šelepa    
Karel Šiktanc 1928 – 2021 -2021
M. A. Šimáček    
Otakar Šimek    
  Škampa    
J. K- Šlejhar    
A. Šnajdauf    
M. A. Šmilovský    
Libuše Šneková    
Václav Šolc    
Ervín Špindler    
Fráňa  Šrámek    
Václav Štech    
Josef Štolba    
Zdeněk Štěpánek    
Jiřina Štěpničková    
Josef Štolba    
Otakar Štorch-Marien    
Ivo Štuka    
Václav Štulc    
F. A.  Šubrt    
Olga Šulcová 1935-2016  
František Táborský    
Nataša Tánská    
Rudolf Těsnohlídek    
Felix Téver    
Otakar Theer    
Josef Thomayer 1853-1927  
Václav Tille    
  Tilšer    
A. M. Tilschová    
Karel Toman    
Miloslav Topinka    
Josef  Träger    
František Tröster    
Bogdan  Trojak    
Václav Beneš Třebízský    
Karel Tůma    
Evžen Turnovský    
Miroslav Tyrš    
F. A.  Urbánek    
Zdeněk Urbánek    
Jarmila Urbánková    
Miloš Vacík    
Miloš Váňa    
Vladislav Vančura    
Arnošt Vaněček    
Otmar Vaňorný    
Vincenc Vávra Haštalský 1824-1877 1863-1877
Zdeněk  Vavřík    
Ladislav Veltruský    
Božena Viková-Kunětická    
Josef R. Vilímek    
Jaroslav Viták    
Jan Vladislav    
Jaroslav Vlček    
Vácslav Vlček    
Jan Erazim Vocel 1803-1871 1863-1871
Jindřich Vodák    
Eduard Vojan    
Jiří Voskovec    
Jan Vrba    
Jaroslav Vrchlický    
Ladislav Vycpálek    
Albert Vyskočil    
Jiří Weil    
Richard Weiner    
Jan Weiss    
Adolf Wenig    
Jan Wenzig    
Josef Wenzig    
Vilém Werner    
Zikmund Winter    
Jan z Wojkowicz    
Josef Wünsch    
Jan Zahradníček    
František Zákrejs    
F. V. Zap    
Bedřich Zelenka 1921-2011  
Julius Zeyer    
Čeněk Zíbrt    
Karel Zlín    
Jan Zubatý    
Jan Zuzka    
Emanuel  Züngel    
Jaroslav Žák    
František Žákavec    
       
       

 

Historický seznam členů Výtvarného odboru

Výtvarný odbor Umělecké besedy
Jméno Příjmení osobní data členství v UB obor působení
Mikoláš Aleš 1852-1913   malíř
Maryna Alšová-Svobodová 1882-1973   malířka a kreslířka
Zdeněk  Balaš 1904-1997   malíř
Václav Bartovský 1903-1961   malíř, ilustrátor
Viktor Barvitius 1834-1902   malíř
Jan Bauch 1898-1995   dočasně
František Bílek 1872-1941   sochař,grafik,ilustrátor
Alžběta Birnbaumová 1898-1967   historička umění
Hugo Boettinger 1880-1934   malíř, grafik, karikaturista
Karel Boháček 1886-1928 1909-1928 malíř, kreslíř
Václav Boštík 1913-2005   malíř
Věra Boudníková Špánová 1946-2012   textilní výtvarnice
Zdenka Braunerová 1858-1934 dočasně malířka
Josef Brož 1904-1980   malíř, ilustrátor, kreslíř
Václav  Brožík 1851-1901   malíř historií
Josef Brumlík 1897-1979   jednatel VO
Vratislav Hugo Brunner 1886-1928 dočasně typograf, ilustrátor, grafik
Alois Bubák 1824-1870   malíř, ilustrátor
Josef Čapek 1887-1945   malíř, ilustrátor
Ladislav Čepelák 1924-2000   grafik, kreslíř, ilustrátor
Jaroslav Čermák 1830-1878 1871-1878 malíř
Ferdiš Duša 1888-1958 1925-1958 malíř, grafik, keramik
Josef Flejšar 1922-2010 -2010 grafik, malíř
Eva Fuková 1927-2015   fotografka
Lubomír Fuxa 1950-2017 - 2017 fotograf
Ľudovít  Fulla 1902-1980   slovenský malíř a grafik
Mikuláš Galanda 1895-1938   slovenský malíř a grafik
Antonín Gareis 1837-1922 1863-1922 malíř žánrů a podobizen
František Gross 1909-1985   malíř, grafik
Josef Hampl 1932-2019   malíř, autor šitých koláží
Antonín Hartmann 1925-2007   historik umění, překladatel
Miloslav Hégr 1891-1968   malíř
Václav Hejna 1914-1985 krátkodobě malíř
Miloslav Hejný 1925-2013 -2013 malíř
Josef Hellich 1807-1880   malíř
Edvard Herold 1820-1895   malíř, ilustrátor
Kamil Hilbert 1869-1933   architekt
Jenny Hladíková 1930-2022 textilní výtvarnice, grafička
Dagmar Hochová 1926-2012   fotografka
Adolf Hoffmeister 1902-1973 dočasně malíř, ilustrátor
Vlastislav Hofman 1884-1964   scénograf
Bedřich Hofstädter 1903-1943 (?)   slovenský malíř
Dagmar Hochová 1926-2012 -2012 fotografka
Karel Holan 1893-1953 -1924 malíř
Miloslav Holý 1897-1974 -1924 malíř
Otakar Hostinský 1847-1910   estetik
František Hudeček 1909-1990   malíř,grafik, ilustrátor
Vojtěch Hynais 1854-1925   malíř
Jindřich Chalupecký 1910-1990   historik umění, výtv.kritik
Dalibor  Chatrný 1925-2012   konceptuální umělec
Antonín Chitussi 1847-1891   malíř
Miloslav Chlupáč 1920-2008   sochař
Václav Chochola 1923-2005   fotograf
Antonín Chrudimský -2015 -2015
František Illek 1904-1969   fotograf
František Janda 1886-1956   architekt
Ota Janeček 1903-1974   malíř, grafik, ilustrátor
Věra Janoušková 1922-2010   sochařka
Vladimír Janoušek 1922-1986   sochař
Jaroslav Jareš 1886-1967   malíř a sochař
Jiří  Jelínek 1922-1984   malíř, ilustrátor
Felix Jenewein 1857-1905   malíř
František Jiroudek 1914-1991 dočasně malíř
Jiří  John 1923-1972   malíř, ilustrátor
Dušan Jurkovič 1868-1947   architekt, etnograf
Josef Kaplický 1899-1962   malíř,architekt, sochař
Olga Karlíková 1923-2004   malířka
Oldřich Kerhart 1895-1947   malíř
Vojtěch Kerhart 1892-1978   architekt
Karel Ladislav Klusáček 1865-1929 Mánes !! malíř, ilustrátor, básník
František K. Kolár 1829-1895   kreslíř, ilustrátor, herec
Jiří  Kolář 1914-2001   experimentální výtvarník,básník
Běla Kolářová 1923-2010   fotografka, výtvarnice
Oldřich Koníček 1886-1932 1909-1932 malíř
Luboš Koreček 1913-?   architekt
Jiří  Kotalík 1920-1996   histroik umění, kritik
Jan Kotík 1916-2002   malíř, grafik
Pravoslav  Kotík 1889-1970 1921-1924 malíř
Karel Kotrba 1893-1938 -1924 sochař
Vilma Kotrbová-Vrbová 1905-1993 1935-1993 malířka, portrétistka
Jan Koula 1855-1919   architekt, výtvarník
Richard Konvička 1957-2021 -2021 malíř
Miroslav Kouřil 1911-1984   scénograf, divadelní tworetik
Romana Králová 1958-2017   malířka
Jaromír Krejcar 1895-1949   architekt, výtvarník
Rudolf Kremlička 1886-1932   malíř
Pavel Kropáček 1915-1943   historik výtvarného umění
Ludvík Kuba 1863-1956   malíř, spisovatel, folklorista
Otakar Kubín (Coubine) 1883-1969 1932-1969 malíř
Antonín Kybal 1901-1971   textilní výtvarník, pedagog
Ludmila Kybalová 1905-1975   textilní výtvarnice
Ludmila Kybalová-Hartmannová 1929-2012   historička umění
Otakar Lebeda 1877-1901   malíř
Václav Levý 1820-1870   sochař
Kamil Lhoták 1912-1990   malíř,grafik,ilustrátor
Stanislav Libenský 1921-2002   sklář
Karel Lidický 1900-1976   sochař
Emanuel Krescenc Liška 1852-1903 krátce malíř, ilustrátor
Adolf Liebscher 1857-1919   malíř figuralista
Karel Liebscher 1851-1906   malíř krajinář
Josef Liesler 1912-2005 dočasně malíř, grafik, ilustrátor
Emil Ludwig 1881-1948   něm.spisovatel
Karel Ludwig 1919-1977   fotograf
Jan Lukas 1915-2006   fotograf
Petr Maixner 1831-1884   malíř a restaurátor
Cyprián Majerník 1909-1945   slovenský malíř
Josef Mánes 1820-1871   malíř, grafik, ilustrátor
Quido Mánes 1828-1880   malíř
Amálie Mánesová 1817-1883   malířka
Luděk Marold 1865-1898 dočasně malíř
Josef Martin     architekt
Julius Mařák 1832-1899   malíř
Herbert Masaryk 1880-1915   malíř
Josef Mauder 1854-1920 1880-1883 sochař
Daniel Mayer – Zajíc 1885-1914 1910-1914 malíř
Miroslav Míčko 1912-1970   výtvarný kritik, historik umění
Josef Mocker 1835-1899   architekt, restaurátor
František Viktor Mokrý 1892-1972   malíř, grafik,  teoretik umění 
Alois Moravec 1899-1987   malíř, grafik
Jiří  Mrázek 1920-2008   malíř, grafik
Daisy Mrázková 1923-2016   malířka, spisovatelka
Alfons Mucha 1860-1939 krátce malíř, designér
Grigorij Musatov 1889-1941   malíř
Josef Václav Myslbek 1848-1922   sochař
Václav Nebeský 1818-1882   historik, básník
Augusta Nekolová-Jarešová 1890-1919 1910-1919 malířka
Karel Nepraš 1932-2002   sochař
Václav Vojtěch Novák 1901-1969 1927-1969 malíř
Viktor Oliva 1861-1928   malíř, ilustrátor
Ivan Ouhel 1945-2021   malíř
Miroslav Pacner 1938-2015 -2015 zahradní výtvarník
Arnošt Paderlík 1919-1999 dočasně malíř, sochař, ilustrátor
Alexandr Paul 1907-1981   fotograf
Eva Petrová 1928-2012   historička umění
Soběslav Pinkas 1827-1801   malíř,karikaturista,starosta UB
Maxmilian Pirner 1854-1924   malíř
Oldřich Plíva 1946 sochař, sklář
Vilém  Plocek 1905-2001   malíř, ilustrátor
Emanuel Poche 1903-1987   historik umění
Karel Purkyně 1834-1868 1863-1868 malíř, portrétiska
Václav Rabas 1885-1954   malíř
Pravoslav  Rada 1923-2011 -2011 sochař, keramik
Vlastimil Rada 1895-1962 1913-1962 malíř
Jindřiška  Radová 1925-2021 -2021 keramička
Jan Rambousek 1895-1976   malíř, grafik
René Roubíček 1922-2018 -2018 umělecký sklář
Miluše Roubíčková 1922-2015 -2015 designérka, sklářka
Josef Karel Říha 1893-1970   architekt
Martin Salcman 1886-1979 1929-1979 malíř
Vojta Sapík 1888-1916 1911-1916 sochař
Vojtěch Sedláček 1892-1973   malíř, ilustrátor
Zdeněk  Seydl 1916-1978 dočasně malíř, grafik
Rudolf Semrád '1910-1980   sochař
Bohuslav  Schnirch 1845-1901   sochař, starosta UB
Hanuš Schwaiger 1854-1912 dočasně malíř, grafik
Antonín Slavíček 1870-1910 krátce malíř
Jan Smetana 1918-1998   malíř
Oldřich Smutný 1925-2013   malíř
Karel Souček 1915-1982   malíř, grafik, ilustrátor
Antonín Strnadel 1910-1975 dočasně malíř
Josef Sudek 1896-1976 dočasně fotograf
Josef  Strachovský 1850-1913   sochař
Oldřich Stefan 1900-1969   architekt
Viktor Stretti 1878-1957   grafik, malíř
Vojtěch  Sucharda 1884-1968 dočasně sochař, řezbář
Ladislav Sutnar 1897-1976   designér
Zdeněk  Sýkora 1920-2011   malíř
Jiří Šalamoun 1935-2022 ilustrátor
Josef Jan Šedivý '1887-1956 '1909-1956 malíř
Jaroslav Šerých 1928-2014 -2014 malíř
Jiří  Šetlík 1929-2023 teoretik výtv. umění, pedagog
Josef Šíma 1891-1971 1930-1971 malíř
Lev Šimák 1896-1989   malíř
Adriena Šimotová 1926-2014   malířka, grafička
Karel Šourek 1909-1950   malíř, kritik, teoretik
Karel Štapfer 1863-1930   malíř, grafik
František Tichý 1896-1961   malíř, grafik, ilustrátor
Vojtěch Tittelbach 1900-1971   malíř, grafik
František Tröster 1904-1968   scénograf  !!
Šárka  Trčková 1965-2015   malířka
Josef Tulka 1846-1882   malíř
Miroslav  Tyrš 1832-1884   historik umění
Hugo Ullik 1838-1881   malíř, ilustrátor
Ignác Vojtěch Ullman 1822-1897   architekt
Michael Uher 1945-2018   malíř
Růžena Vacková 1901-1982   teoretička, historička umění
Jitka Válová 1922-2011   malířka
Květa Válová 1922-1998   malířka
Karel Valtr 1909-2006   malíř, grafik, fotograf
Bedřich Vaníček 1885-1955   malíř
Daniela Vinopalová-Vodáková 1928-2017   sochařka
Václav Vokálek 1891-1970 1909-1970 sochař 
Čeněk Vořech 1887-1976   architekt
Marie Vořechová-Vejvodová 1889-1974 1910-1974 malířka
Vincenc/František Vingler 1911-1981   sochař
Alois Vitík 1910-1972   malíř
Čeněk Vořech 1887-1976   architekt
Antonín Wiehl 1846-1910   architekt
Antonín Wildt 1830-1884   sochař
Adolf Zábranský 1909-1981 krátkodobě malíř, ilustrátor
Josef Zítek 1832-1909   architekt
Jan Zrzavý 1890-1977   malíř
Ján Želibský 1907-1997   malíř
František Ženíšek 1849-1916   malíř
Ján Želibský 1907-1997   malíř
František Ženíšek 1849-1916   malíř