Havlík Jaromír - hudební vědec

JAROMÍR HAVLÍK


Životopis


PhDr. Jaromír Havlík CSc. (* 17. května 1950 v Liberci) je český pedagog a muzikolog. Studoval hudební vědu a obecnou historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (19691974), muzikologické studium doplnil v letech 19751976 postgraduálním kurzem hudební teorie na Hudební fakultě AMU v Praze. V letech 19751976 byl zaměstnán v koncertní agentuře FOK, byl také vědeckým pracovníkem Ústavu pro teorii a dějiny umění, později Ústavu pro hudební vědu Akademie věd ČR. Od roku 1998 působí na celý úvazek na Hudební fakultě AMU a od roku 2004 je vedoucím Katedry teorie a dějin hudby tamtéž.

Zdroj: wikipedia.org