Haman Aleš - literární historik
Životopis

Aleš Haman, literární historik, teoretik a editor, se narodil 26. 6. 1932 v Josefově u Jaroměře (dnes Jaroměř). Syn armádního důstojníka. Jeho manželka, literární historička Růžena Hamanová (* 1942), je pracovnicí a od 1991 vědeckou tajemnicí a zástupkyní ředitele PNP. Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové (1951) studoval Haman na FF UK češtinu a literární vědu. Absolvoval roku 1956 diplomovou prací Vlastenecká lyrika z let 18851895 (titul PhDr. mu byl přiznán 1967). Krátce byl redaktorem Státního zdravotnického nakladatelství, v roce 1957 nastoupil jako odborný pracovník (od roku 1965 vědecký pracovník) v Ústavu pro českou literaturu ČSAV a stal se redakčním tajemníkem kritického vydání Spisů Jana Nerudy (1965 CSc. pracíNeruda prozaik). V roce 1972 byl nucen z ústavu z politických důvodů odejít. Zaměstnání našel ve Státní (později Národní) knihovně ČSR. Zpočátku pracoval zvláště v oddělení národní článkové bibliografie, v roce 1982 přešel do oddělení výzkumu a metodiky knihovnictví, od 1986 působil v NK jako vědecký pracovník. Roku 1990 se vrátil jako vědecký pracovník do Ústavu pro českou a světovou literaturu. V roce 1992 získal titul DrSc. prací K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury. Od roku 1990 učil na Západočeské univerzitě v Plzni, kam také v roce 1992 v hodnosti docenta přešel (habilitační práce Literatura z pohledu čtenářů). V roce 1998 byl jmenován profesorem. Od roku 1999 přednáší na katedře bohemistiky PedF JU, resp. ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích, od roku 2006 je současně ředitelem ústavu estetiky a dějin umění na téže univerzitě. Žije v Praze.


Odkaz

Více o Aleši Hamanovi ZDE