Foto

615. Úterek Umělecké besedy 1.11. 2016, 19.30, Kostel sv. Vavřince, Praha 1, Hellichova 18

Harfový recitál Hany Hrachovinové

Program:

Lukáš Matoušek: Biblická sonáta pro sólovou harfu
Martin Klusák: Plamen a tvář
Petr Eben: Ordo modalis pro hoboj a harfu
Ivana Loudová: Sólo pro krále Davida
Klement Slavický: Musica per arpa
Jan F. Fischer: Čtyři etudy pro sólovou harfu (výběr)

Účinkují:

Hana Hrachovinová – harfa, Iveta Trojanová - hoboj