Erbová Karla - básnířka

KARLA ERBOVÁ


Zdroj: www.kotarbova.eu


Životopis


Karla Erbová, roz. Fremrová, (nar. 30. dubna 1933 v Plzni) je česká básnířka. V letech 1951-68 publikovala pod jménem K. Papežová. V údobí normalizace byla režimem perzekvována. Ačkoliv patřila k zakázaným autorům, podařilo se v 80. letech redakci Československého rozhlasu zařadit do vysílání dvě její rozsáhlé básnické skladby.
Členka českého centra PEN-klubu, Rady Obce spisovatelů (po tři volební období a do 9. listopadu 2002) a redakční rady čtvrtletníku Dokořán, bulletinu Obce spisovatelů. Autorka básní, povídek a cestopisných textů s náměty vesměs čerpajícími z historie a mytologie starověkého Řecka. Za svoji literární činnost byla vyznamenána Cenou města Plzně v roce 1995, Cenou Jana Zahradníčka v roce 1999 a Cenou Bohumila Polana v roce 2003.


Výběr z díla (od roku 2003)

 • Již nikdy nedovolím požáru - básnická poéma, česko-polsky, překladatel Jan Pyszko, nakladatel Sursum Tišnov, 2003
 • V básni se rozední - výbor z básní česko - francouzsky, překladatel Jean-Louis Bradel, Pro libris Plzeň, 2003
 • Dům plný dopisů,básnická sbírka Pro libris Plzeň, il. Jiří Poslední, též bibliofilsky, 2004
 • Vasquezův jestřáb,básnická sbírka, nakl. Fraus Plzeň, 2005
 • Betty, básnická poéma - Středisko západočeských spisovatelů Plzeň, 2006
 • Smírčí kámen, básnická sbírka - Protis Praha, 2007
 • Ulita, básnická sbírka - Pro libris Plzeň, il. Jana Jeremiášová, 2008
 • Potomci neslavných, próza, Nava Plzeň, 2008
 • Přesto, básnická sbírka, Sursum Tišnov, il. Miroslav Houra, 2009
 • Krajina s podpisy - česky a esperanto, přeložil Jar. Krolupper, tiskárna Dvořák Dobříš - il.Karla Erbová-koláže, 2010
 • Dům tanců a lží - próza, Nava Plzeň, 2010
 • Pismo ot Kafka - bulharsky, přeložila Maria Genova, vyd. Pazardžik-BLR (přeložena sbírka Vždyť miluješ svou lásku ke mně), 2010
 • Útržek dopisu krásné Neznámé Giacomu Casanovovi - Bibliofilie,il. Jiří Poslední, 2011
 • Únava z lidskosti, básnická sbírka, Sursum Tišnov, il. Mir. Houra, 2012