Dušková Josefina - sochařka

JOSEFÍNA DUŠKOVÁ
Životopis

Josefína Dušková (27.10.1981 v Praze) studovala na Střední umělecko – průmyslové škole a absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2002 - 2008). Žije a pracuje v Nesvačilech u Bystřice u Benešova. Vystavuje od roku 2005 (Výběr z českého sochařství 1995-2005 ve Veletržním paláci v Praze). V roce 2010 získala Cenu města Benešova pro mladé výtvarníky do 35 let, v roce 2004 cenu Nadace Český fond umění - stipendium Bogdana Najdenova a Cenu mezinárodního workshopu ve Florencii “From Masaccio to Marini, heritage of figurative visual art“ v roce 2003. Je členkou spolku Umělecká Beseda a je zastoupena v NG v Praze a v soukromých sbírkách. Josefína Dušková se ve své sochařské tvorbě dlouhodobě zabývá otiskem a jeho energií, vznikem a odkrýváním organických prostor a symbolickým rozkrýváním prázdnoty prostoru, formulovaného otiskem živého. Citlivé nastavení k sobě dovnitř a ven úzce souvisí s dalšími základními tématy. Prvním z nich je zrození. Zpočátku se k němu vztahovala figurálními reliéfy s ústředním motivem lidského embrya, odkud se postupně přiklonila k symbolickému výrazu, nacházenému v prostorách křehkých slupek, ulit, skořápek, pelíšků a hnízd a o krok dál již abstraktně pouze v prostoru. Tak, jako růst a zrození úzce souvisí se zanikáním a pomíjivostí, se i něžný Eros v tvorbě Josefíny Duškové nevyhnutelně setkává s Thanatem. Je přitahována nestálými materiály, jako jsou vosk, led, molitan, vata, pigmenty a sádra, je fascinována křehkostí. Jejich prostřednictvím citlivě zpřítomňuje uvědomění pomíjivosti a konečnosti života. Odtud pocházejí zdánlivě překvapivé momenty destrukce, přítomné v její tvorbě. Podrobuje samovolnému rozpadu i ničivému zásahu z venku tenké slupky svých objektů, obalující křehkým materiálem prázdný prostor všehomíra. Konejšivě nechává splynout onen dočasný privátní vnitřní prostor zpět s univerzem, vědoma si účasti na nekonečného koloběhu pozemského zrození a smrti.Výstavy

 • Křehkosti, galerie U Kunštátů, Praha, 2012
 • Otisky Ze mě (s M. Holečkovou), Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, galerie Jídelna, 2012
 • Z divokých vajec aneb od soumraku do úsvitu (s K. Skořepovou), Banco Popolare, Praha, 2011
 • Plastiky, předsálí Městské Knihovny v Benešově, 2010
 • Odkrývání, ( s B. Hapalovou) Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz, 2009
 • Plastika, kresba, Krajská knihovna v Pardubicích, 2009

Účast na výstavách:

 • Veletržní palác, NG v Praze, 1995 - 2005
 • Výběr z českého sochařství, 2005
 • Návrat zapomenutých soch, Státní hrad Křivoklát, 2007
 • 61. Umělecký salon v Poličce - absolventi AVU v Praze, Galerie v radnici, Polička, 2008
 • Diplomanti AVU, Veletržní palác, NG v Praze, 2008
 • Mini UB, Galerie Vltavín, Praha, 2009
 • Bienále výtvarníků Benešovska, Muzeum umění a designu Benešov, 2010
 • Terra (non) firma, Galerie Kartografie, Praha, 2011


Ocenění

 • From Masaccio to Marini, heritage of figurative visual art - Cena mezinárodního workshopu ve Florencii, 2003
 • Cena Nadace Český fond umění - Stipendium ak. soch Bogdana Najdenova, 2004
 • Cena bienále umění města Benešov - Cena města Benešova pro mladého výtvarníka do 35 let, 2010


Odkaz

Více o Josefíně Duškové -

www.josefinaduskova.cz

www.kultura21.cz

Mozaika
2.8.2018 Galerie Prokopka - Josefína Dušková