Dušková Josefína - sochařka

JOSEFÍNA DUŠKOVÁ


Webové stránky
www.josefinaduskova.cz


Životopis

Josefína Dušková (27.10.1981 v Praze) studovala na Střední umělecko – průmyslové škole a absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2002 - 2008). Žije a pracuje v Praze, dříve na Benešovsku. Vystavuje od roku 2005 (Výběr z českého sochařství 1995-2005 ve Veletržním paláci v Praze). V roce 2010 získala Cenu města Benešova pro mladé výtvarníky do 35 let, v roce 2004 cenu Nadace Český fond umění - stipendium Bogdana Najdenova a Cenu mezinárodního workshopu ve Florencii “From Masaccio to Marini, heritage of figurative visual art“ v roce 2003. Je členkou spolku Umělecká Beseda a je zastoupena v NG v Praze a v soukromých sbírkách. Josefína Dušková se ve své sochařské tvorbě dlouhodobě zabývá otiskem a jeho energií, vznikem a odkrýváním organických prostor a symbolickým rozkrýváním prázdnoty prostoru, formulovaného otiskem živého. Citlivé nastavení k sobě dovnitř a ven úzce souvisí s dalšími základními tématy. Prvním z nich je zrození. Zpočátku se k němu vztahovala figurálními reliéfy s ústředním motivem lidského embrya, odkud se postupně přiklonila k symbolickému výrazu, nacházenému v prostorách křehkých slupek, ulit, skořápek, pelíšků a hnízd a o krok dál již abstraktně pouze v prostoru. Tak, jako růst a zrození úzce souvisí se zanikáním a pomíjivostí, se i něžný Eros v tvorbě Josefíny Duškové nevyhnutelně setkává s Thanatem. Je přitahována nestálými materiály, jako jsou vosk, led, molitan, vata, pigmenty a sádra, je fascinována křehkostí. Jejich prostřednictvím citlivě zpřítomňuje uvědomění pomíjivosti a konečnosti života. Odtud pocházejí zdánlivě překvapivé momenty destrukce, přítomné v její tvorbě. Podrobuje samovolnému rozpadu i ničivému zásahu z venku tenké slupky svých objektů, obalující křehkým materiálem prázdný prostor všehomíra. Konejšivě nechává splynout onen dočasný privátní vnitřní prostor zpět s univerzem, vědoma si účasti na nekonečného koloběhu pozemského zrození a smrti.Výstavy

 • Aby se zastavil svět, jako host Jakuba Strettiho, Galerie Jilská 14, 2021
 • Hlubiny, Galerie Pod Věží, Mladá Boleslav, 2021
 • Plynutí, Galerie 140, Tábor, 2018
 • Horizonty, Galerie Prokopka, Praha, 2018 
 • Deníky, Špejchar v Olbramovicích u Benešova, 2017
 • Obrazy, objekty, Evangelický kostel v Soběhrdech, 2016
 • Do Ticha , Muzeum umění a designu, Benešov, 2013
 • Křehkosti, galerie U Kunštátů, Praha, 2012
 • Otisky Ze mě (s M. Holečkovou), Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, galerie Jídelna, 2012
 • Z divokých vajec aneb od soumraku do úsvitu (s K. Skořepovou), Banco Popolare, Praha, 2011
 • Plastiky, předsálí Městské Knihovny v Benešově, 2010
 • Odkrývání, ( s B. Hapalovou) Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz, 2009
 • Plastika, kresba, Krajská knihovna v Pardubicích, 2009

Účast na skupinových výstavách:

 • 2022 - Středočeské trienále, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2021 - Aby zastavil se svět /Jakub Stretti a Josefína Dušková jako host, Galerie Jilská 14, Praha
 • 2021 - Stopy v písku, Galerie Prácheňského muzea v Písku
 • 2020 - Poutník, jenž se vrací, kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích
 • 2018 - Soutok, Čistírna odpadních vod v Bubenči
 • 2016-  V umění volnost II, Clam –Gallasův palác, Praha
 • 2013 - Doma, Galerie Františka Drtikola, Příbram
 •         - V umění volnost, Clam-Gallasův palác, Praha 
 •         - Letadlo - Let 1, Dům umění v Opavě
 • 2011 - Terra (non) firma, Galerie Kartografie, Praha
 • 2010 - Bienále výtvarníků Benešovska, Muzeum umění a designu Benešov
 • 2009 - Mini UB, Galerie Vltavín, Praha
 • 2008 - Diplomanti AVU, Veletržní palác, NG v Praze
 • 2007 - Návrat zapomenutých soch, Státní hrad Křivoklát
 • 2005 - Výběr z českého sochařství 1995 - 2005, Veletržní palác, NG v Praze 

 

Ocenění

 • From Masaccio to Marini, heritage of figurative visual art - Cena mezinárodního workshopu ve Florencii, 2003
 • Cena Nadace Český fond umění - Stipendium ak. soch Bogdana Najdenova, 2004
 • Cena bienále umění města Benešov - Cena města Benešova pro mladého výtvarníka do 35 let, 2010


Odkazy

Více o Josefíně Duškové -

Výstava Horizonty

Aby zastavil se svět, J. Stretti, J. Dušková j.h.

Vnímat tvůrčí energii stvořeného světa, Petr Turecký

Výstava Křehkosti

Horizonty aneb když otisk našich dlaní je připomínkou věčnosti, Olga Koníčková

Horizonty na Mozaice ČRo Vltava, od 11:35