Dušek Jan - klavírista, skladatel

JAN DUŠEK
Životopis


Jan Dušek (nar. 11. dubna 1985) vystudoval konzervatoř v Teplicích (klavír, skladba). V letech 2004–2009 studoval skladbu na Akademii múzických umění (doc. Hanuš Bartoň), v roce 2012 zde dokončil doktorandské studiu téhož oboru. Jako klavírista se zúčastnil několika mistrovských kurzů (Cyprien Katsaris, Irina Ossipova), získal ceny a čestná uznání v soutěžích (Concertino Praga, Mezinárodní klavírní soutěž B. Smetany, Soutěžní přehlídka konzervatoří, Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu). Pravidelně pořizuje nahrávky soudobé české hudby pro Český rozhlas. V roce 2006 mu byla udělena 1. cena na skladatelské soutěži Generace za skladbu „...již za sedm dnů sešlu na zemi déšť...“ a v roce 2007 na téže soutěži opět 1. cena za skladbu „Gradace pro varhany“. V soutěži NUBERG 2008 získal za skladbu „Chalomot jehudi'im“cenu veřejnosti, o rok později obdržel za tutéž skladbu Cenu Gideona Kleina. V roce 2010 získal jeho melodram „Pražský chodec” 2. cenu v Soutěži pro mladé umělce vyhlašované Městskou částí Praha 1. Za hudbu k němému filmu 'Dítě ghetta' získal v soutěži NuBERG 2011 cenu veřejnosti. Jeho skladby si objednávají české festivaly (např. Mezinárodní festival koncertního melodramu), přední čeští sólisté (např. klarinetista Irvin Venyš či hráčka na bicí nástroje Markéta Mazourová) i komorní soubory (např. Nederlands Blazers Ensemble, Holandsko). Jan Dušek je členem Umělecké besedy a Společnosti Zdeňka Fibicha. Od roku 2012 působí Jan Dušek jako odborný asistent na katedře skladby Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze.


Odkaz

Více o Janu Duškovi ZDE
www.musica.cz